Transportstyrelsens senaste beslut (2018-11-13) om godkända modellflygfält finns tillgängligt i fältregistret.

Med vänlig hälsning, Kjell Nilsson