Med anledning av den pågående Corona-pandemin har de 3 klubbar (Ripa, Ålleberg och Östersund) som planerat att vara värdar för sommaren 3 ShootOut oberoende av varandra kommit fram till att man under rådande omständigheter inte kan genomföra träffarna med bibehållande av god säkerhet för deltagare och arrangörer. Meddelande från respektive klubb finns på annan plats här i forumet. RCFF...[Läs mer]