handdator

Visa fullständig version : Bullerstörning från förbänningsmotordrivna R/C-plansilop
2006-08-12, 16:54
Hej!
Jag blev igår uppringd av en dam på miljökontoret i Ulricehamn. Hon kontaktade mig då hon hade fått uppgift om att jag ansvarade för modellflyget vid Timmele flygfält. Jag är med i Borås modellflygklubb, men flyger gärna i Timmele eftersom solen är bakom ryggen på eftermiddagen och landningsbanan är lång och fin. Timmele flygklubb har inbjudit Ulricehamns modellflygklubb att ha sin verksamhet i Timmele eftersom det gamla fältet är obrukbart. Jag har för avsikt att också gå med i Timmeleklubben.
Nu till anmälaren, vars namn hon angav, som bor vid ena banändan. Han anser att modellflyget stör honom och hans fru. Vi har i sommar flugit på onsdags- och söndagskvällar. Det kan vara 2 - 3 flygare. Vi håller oss till den motsatta banändan. Förra året bullermätte vi vid hans banända och då var trafkbullret från den intilliggande vägen högre.
Han har tidigare även klagat på Trikarna som också flyger på fältet.
Förra året talade jag med mannen och det verkade som om han inte tyckte att det var så besvärande och han har sedan dess inte visat sig på fältet, varför jag antog att allt var bra nu.
För att klargöra hur det ser ut vid fältet skickar jag en med en bild över fältet, där anmälaren har sitt hus längst upp på bilden i skogsdungen.
Hur hanterar jag detta?

http://bo.comitor.se/bild%20037.jpg

zymox
2006-08-12, 19:37
Jag personligen och det är min högst personliga mening detta är att ni borde försöka göra upp med gubben innan det går för långt.

Kolla över all fakta om vad som gäller för störningar och ta ev. kontakt med andra föreningar som har haft samma problem.

Minns jag inte helt fel så hade hmfk nåt liknande bekymmer för ett tag sen.(jag är inte med där utan har bara hört vissa rykten men kolla med dom för säkerhets skull)

Kolla upp hur han fixar det där med jordbruksredskap o inte minst alla bilarna som kör på vägen utan för.
Mig vetterligen som bor på landet så körs dygnet runt under högsäsong o dom låter betydligt mer än några modellplan.
(vi delar oxå med trikeflygare och annat ultralätt o det går inte riktigt o jämföra ljuden tycker jag. Deras motorer är betydligt större o låter annorlunda)

Vad ni än gör så håll tillbaka aggressionerna mot honom när gubben blir riktigt irritationsmoment och det rinner över för jag har en känsla av att man inte kan komma riktigt lika långt om man skäller o blir förbannad på honom innan man är hundra rätt på sin sak.

Vem äger marken som ni nyttjar, det borde finnas nåt som talar om att ni har rätt att nyttja det till vad ni gör och finns inte det så vore det kanske idee o fixa det. Då bör ju knappast gubben klaga.

Nu till något lika allvarligt och det är att detta är min högst egna åsikt och inget som någon eller något annat står bakom och inte iheller säkert att det är rätt sätt att göra det på men jag hade nog agerat utefter vad jag skrivit om jag själv råkat ut för samma problem.

Mr J
2006-08-13, 01:28
Läs det här om buller: http://www.rcuniverse.se/viewtopic.php?t=627&highlight=

zymox
2006-08-13, 09:44
Mkt. informativ länk :p
Där står ju ganska klart vad som gäller.

Mr J
2006-08-13, 10:22
Ja, Ove har gjort en seriös forskning där...

Kontentan är att det är livsfarligt att vika ner sig inför någon kommuns godtycke och därigenom skapa ett prejudikat som kan missgynna modellflygare runtom i landet.

I stället är det att rekommendera att hänvisa till, och följa gällande regler (naturvårdsverkets) och på så sätt undvika att det blir rena vilda västern med olika bedömningar i olika kommuner.

Acke
2006-08-13, 10:48
Det här låter ganska likt vår klubbs bekymmer. Skillnaden var att det hos oss var 4 eldskälar som gått ihop och mobiliserat hela grannskapet. Vi hade ett informationsmöte med dem, mest för att kolla av stämningarna. De verkade uppenbarligen inte förstå någonting av vad gränsvärden och decibel innebar. De var mest intresserade av att få bort oss helt från fältet. Nu fick vi för att slippa en kostsam bullerutredning till att kompromissa. Alltså gå med på att införa dagar med motorflygförbud. Söndagar är det alltså endast el och segel som gäller. Lördagar är det 9-17, och veckodagar 9-21. Helsingborgarna har liknande tider, tror dock söndagarna var ok för dem. Dessa reglar accepterades av den granne som bor närmast fältet, och som dessutom utsetts till talesman av de andra. Därmed ansåg vi saken utagerad. Miljökontoret är också till freds med detta, trots påtryckningar från en annan granne, som vägrar acceptera att vi finns kvar alls. Har inte hört något på länge från kommunalt håll... Kom iaf ihåg, att det är du som har bevisbördan om ni får klagomål på er. Om inte ni kan komma överens med grannen, kommer kommunen att ålägga er en bullerutredning. Den kostar ca 10-12k. Även om ni klarar de gränsvärdena, är det inte säkert att kommunen kommer att besluta till er fördel iallafall,motorsporter ses inte alltid med så blida ögon från kommunalt håll. Därför: Försök att få till ett möte med gubben, hör efter hur han uppfattar situationen. Fråga hur han velat haft det. Därefter har ni ett eget styrelsemöte, bestäm några vettiga inskränkningar i flygtider. Ta kontakt med gubben igen, presentera vad ni beslutat, men lämna lite "prutmån". Om han fortfarande knorrar, eller kommer med ett orimligt motförslag, säg att ni måste tänka på saken ett par dagar. Släpp därefter prutmånen. Detta funkade för oss iaf.
Vi kan snacka mer om det här på Boråsflygdagen den 19:e. Jag kommer dit med övriga Gråbomaffian, så vi syns nog?

Mange_S
2006-08-13, 14:16
NVV rekommenderar, det är inte alls säkert att miljökontoret i din kommun använder de reglerna. Det är givetvis bra att upplysa miljökontoret om att rekommendationer för motorsport finns och att de kan tillämpas på modellflyg då handläggare ofta letar efter paragrafer att stödja sig mot. Jag känner till flera klubbar som via koncessionsnämndsbeslut och eller miljödom har hårdare regler i dagsläget Uppsala FK är en av dem vi får bara flyga med förbränningsmotor varannan helg...

Se till att så fort som möjligt öppna en dialog med miljökontoret och grannen om möjligt. Om ni är medlem i SMFF kanske ert distriktsförbund(RF) kan hjälpa till med kontakter i kommunens miljökontor. Bjud gärna in handläggare och om det blir ett ärende hos MK även politiker till er verksamhet så att de själva kan bilda sig en uppfattning. Börja föra statistik över hur mycket ni flyger med förbränningsmotor och när, sätt omedelbart upp regler som begränsar flygningen med förbränningsmotor under kvällar och helger om ni inte redan har det, gör ljuddämpare obligatoriskt.

Nu har jag rabblat ur mig allt vad jag kan komma på hoppas något är er behjälpligt.

Det är ni som skall bevisa att ni inte stör grannen mer än vad som är tillåtet vilket kan bli dyrt så försök allt vad ni kan att slippa ljudutredning.

Lycka till Mange Söderling

Johanb
2006-08-13, 17:21
Konstig fråga kanske, men när ska man flyga om inte på kvällar och helger? Det finns ju de som jobbar på dagarna.

AM
2006-08-13, 18:11
Med tanke på att det går en trafikerad väg intill den klagande och det är flera hundra meter till den klagande från Ert fält - har han nog inte mycket att hämta i ärendet.

Att "göra upp i godo" tror jag inte heller fungerar så bra. De som klagar blir ju inte nöjda förrän det är helt tyst ALLTID! Men en god dialog där man förklarar vilka gränsvärden som gäller - Naturvårdsverkets gränser för motorsport - är viktigt att tala om för de klagande. Tala också om att Ni inte bryter mot några lagar och att Ni gör allt för att minimera obehaget. That's it! Måna om grannsämjan, men stå fast vid de lagar som faktiskt gäller för verksamheten!

Vad gäller bullerutredning ska man vägra detta då det finns angivet hos NVV hur man beräknar detta matematiskt. Att frivillgt förbjuda verksamhet utöver NVV's riktlinjer är ju det samma som att säga att man bryter mot reglerna. Det är ju som att skjuta sig i foten. De klubbar som har fått restriktioner ska omedelbart begära en omprövning enligt NVV's rekommendation. Besluten har tillkommit på felaktiga grunder.

Man MÅSTE skilja på regler som skapas av myndigheterna och regler man har internt i klubbarna. Det ena är juridik mellan klubb och myndighet - och det MÅSTE vara kristallklart! Reglerna INTERNT inom klubbarna är däremot flexibla och avsedda för medlemmarna och hur man tar hänsyn till den lokala omgivningen.

Vad gäller "dyra" bullermätningar och avgifter för kommunernas och myndigheternas arbete i ärenden som rör föreningen, etc

LÄS DETTA NOGA!

STAT, KOMMUN OCH MYNDIGHET HAR INTE RÄTT ATT TA UT AVGIFTER SOM ÖVERSTIGER FÖRENINGENS BETALNINGSFÖRMÅGA! STAT, KOMMUN ELLER MYNDIGHET KAN ALLTSÅ INTE BEGÄRA MER I ERSÄTTNING ÄN DET FINNS MEDEL I FÖRENINGENS KASSA! Detta är reglerat i lag! Och en fattig klubb måste ju kunna försvara sig rättsligt - varför inte rättshjälp?

Detta borde SMFF ägna mer tid åt att informera om - än att försöka arrangera Skala VM... tycker jag.

Om den lokala Miljönämnden ska frångå NVV's (Naturvårdsverket) rekommendation måste det föreligga SYNNERLIGA skäl. Det innebär antingen att bullervärdena överskrids eller det kanske ligger ett ålderdomshem eller konsertsal för klassisk musik 25 meter vid sidan om modellflygklubben etc. Synnerliga skäl är ett mycket starkt ord i lagsammanhang och måste specificeras mycket tydligt om man ska kunna frångå en lagstiftning eller rekommendation.

Man måste åberopa likhet inför lagen. Finns det fastslagna gränser ska de gälla fullt ut - för alla klubbar i landet. Annars vore det som om alla bilar får köra 50 kr/tim på 50-vägarna UTOM Volvo 240... för det har en miljötjänsteman i Möglarp själv hittat på...

Stå på er - ta ut dessa fem sidor på NVV hemsida: http://www.naturvardsverket.se/dokument/lagar/foreskri/snfstext/nfs2004/NFS2004_16.pdf De beskriver klart och ENTYDIGT vad som gäller. Ge dem till de klagande och tala om att Ni beklagar att de har obehag av klubbens verksamhet, och att Ni gör allt som står i Er makt att hålla obehaget nere till ett minimum - därför följer Ni NVV's rekomendationer!

Var också noga med att påpeka att MODELLFLYGKLUBBEN INTE BRYTER MOT NÅGRA LAGAR!

Det är inte Modellflygklubben som har problem - det är de klagande. Först OM bullernivåerna överstiger 60- resp 55 dBA enligt den mätmetod som beskrivs kan Miljönämnden vinna framgång vid ett överklagande.

Om klubben trots detta får restriktioner pålagda av Miljönämnden ska Ni omedelbart överklaga och få förklarat varför Miljönämnden INTE följer NVV's rekommendation i Ert fall! Om det inte hjälper ska Ni också begära ett nytt - och bättre fält där Ni kan bedrive Er verksamhet på samma villkor som alla andra föreningar i landet (NVV's riktvärden). Om det kostar pengar för kommunen är de nog mer villiga att låta Er hållas där Ni är.

Tänk också på att det är mycket viktigt att vi alla Modellflygare i landet gemensamt följer NVV's riktlinjer. Om någon klubb "frivilligt" lämnar in egna restriktioner som är hårdare än de av NVV rekommenderade, kan de lätt bli ett prejudikat som Miljönämnder runtom i landet kan hänvisa till - och då har man ju punkterat Modellflyget i Sverige.

Håll oss informarede om händelseutvecklingen Bosse!


Mvh
Ove

Mange_S
2006-08-13, 18:42
Konstig fråga kanske, men när ska man flyga om inte på kvällar och helger? Det finns ju de som jobbar på dagarna.

Kanske kan man komma överens om att inte flyga efter klockan 21 tex. Detta kan användas som förhandlinsmedel med den störda grannen.

Mange_S
2006-08-13, 18:46
LÄS DETTA NOGA!

STAT, KOMMUN OCH MYNDIGHET HAR INTE RÄTT ATT TA UT AVGIFTER SOM ÖVERSTIGER FÖRENINGENS BETALNINGSFÖRMÅGA! STAT, KOMMUN ELLER MYNDIGHET KAN ALLTSÅ INTE BEGÄRA MER I ERSÄTTNING ÄN DET FINNS MEDEL I FÖRENINGENS KASSA! Detta är reglerat i lag! Och en fattig klubb måste ju kunna försvara sig rättsligt - varför inte rättshjälp?Ovanstående stämmer men vad skall klubben göra när kassan är tom? Dessutom är det så att en bullerutredning inte görs utav kommunen utan av den som bullrar varför det inte är en avgift utan en självfinansierad utredning som klubben kan bli tvingad att göra. Det är den som låter som har bevisbördan inte den klagande.

AM
2006-08-13, 18:49
Använd det som rekommendation INOM klubben - fäst det inte på ett avtal med en myndighet!

Naturligtvis ska man arbeta aktivt för att få tystare motorer och successivt få ner ljudnivåerna. Men detta arbete måste ju ske lokalt inom klubbarna - det kan man inte lagstifta om då myndigheterna inte har förstånd på de förbättringar som behövs.

Man ska vägra göra en bullerutredning om kassan är tom. Finns det ett bättre argument? Sök kommunalt bidrag till det! Självklart! Det måste vara enkelt att bara skicka bollen vidare: Inget bidrag - ingen bullermätning! Hänvisa till lagstiftningen. Jag skulle tro att lokaltidningarna skulle mysa om de fick nys om ett sådant "MOMENT 22"!

Annars hyr klubben själv en godkänd decibelmätare - gör mätningarna och finner att inga gränsvärden överskrids. Tror inte myndigheten på det får de mäta själv! Det är inte så svårt. Förresten - kan inte SMFF köpa in en godkänd decibelmätare för en fraktion av den miljon de får in varje år? Låna ut mätaren med beskrivning på hur mätningarna ska gå till - till de klubbar som behöver mäta sitt buller.

Mvh
Ove

bokis
2006-08-13, 18:50
Jööse Ove! Man blir alldeles tagen!
TACKAR!!! :wave:
Dina inlägg är så klockrena!

zymox
2006-08-13, 20:29
Jao, jag har ändrat uppfattning från mitt förra inlägg och håller med Ove ... :p

Håll oss andra informerade ....

silop
2006-08-13, 20:40
Hej!
Just hemkommen från EM i Göteborg blir jag alldeles tagen av all information ang buller. Det ska vara ett möte i Timmele snart och då ska jag ta med hela denna tråd på papper.
Jag kommer att informera om den fortsatta utvecklingen.

ssn
2006-08-15, 16:07
Jo Jo....

Fagerberg är en visa här hos oss....

Han hatar allt som flyger....... Men nu får han nog ge sig...... Vi bryter inte mot några regler.... Och hänsyn försöker vi ta..... han vill ha bort: Oss/Vägen/Plastindustrin/GC-vägen/Grannarna/och fan vet vad mera....

Sosen...

ssn
2006-08-15, 16:14
Hej Bosse.....

Tror inte att "gnällgubben" har så möe att hämta.....
Eller som han själv sade när jag pratade med honom
igår... han skiter i dB(A) (kunde inte ens skilja på
dB(A) och dB(B)) Han bara känner sig störd.... hans
husvärde var också på tal....

Vill miljökontoret så kan vi göra en mer omfattande
mätning.....Fagerberg vill inte tro på vår mätning
(litade inte på vår kunskap och ärlighet) så kan
följande vara till hjälp: Mätt med:
Modell på mätare: 8850
Art nr 32-4527
Mätmetod dB(A) Efterliknar örat hos människan...

Nästan omöjligt att få ett rättvisande mätvärde pga
att vägtrafiken brusade med än modellflygplanen...

Men som jag sade i inledningen.... han bryr sig inte
om dB.....
Allt som flyger skall bort.....

Som en liten passus så reparerade Peder Johanson min
Ford för 35 år sedan på Fagerbergs verkstad i
Timmele....: Säg bara inte flygplan sa Peder!!!!!
Verkar som om Fagerberg utvecklat ett hat mot allt som
flyger.....


Flyg lungt vidare.... Men att flyga på fullt skaft
hela tiden....?????

silop
2006-09-11, 20:18
Bullermätning är idag utförd av miljökontoret.
Vi flög 2 st 2-taktare och en fyrtaktare. Mätningen skedde vid banänden där klagomannen bor.
Ulricehamns Modellflygklubb kommer att få en kopia av den skrivelse som ska tillställas den klagande. Utdrag av denna skrivelse ska jag lägga ut här.
Vi fick uppgifter om att våra modellplan som högst gav utslag på 40 db. Gränsen går vid 60 så vi har inget att frukta.
För övrigt en helt underbar flygkväll.

mac77
2006-09-11, 20:23
Skönt att höra att det verkat gått bra! 40dB är ju ingenting! Det låter ju mer av trafiken här i innerstan där jag bor.

Kommer miljökontoret skicka en räkning på mätningen eller så?

silop
2006-09-11, 20:28
Kommer miljökontoret skicka en räkning på mätningen eller så?
Detta var något som inte ens fördes på tal och jag utgår ifrån att miljökontoret står för kostnaden.

Kristian
2006-09-11, 21:17
Bullermätning är idag utförd av miljökontoret.
Vi flög 2 st 2-taktare och en fyrtaktare. Mätningen skedde vid banänden där klagomannen bor.
Ulricehamns Modellflygklubb kommer att få en kopia av den skrivelse som ska tillställas den klagande. Utdrag av denna skrivelse ska jag lägga ut här.
Vi fick uppgifter om att våra modellplan som högst gav utslag på 40 db. Gränsen går vid 60 så vi har inget att frukta.
För övrigt en helt underbar flygkväll.

Hur lång bort från fältet var ni när ni mätte upp 40 dB?
Klart intressant att veta när man kollar efter ett nytt fällt.

silop
2006-09-12, 19:21
Kristian!
Mätningen skedde vid bortre banändan enligt bild i första inlägget.
Vi står vid hangarerna när vi flyger
//Bosse A

AM
2006-09-13, 14:18
Det talas ibland om olika gränsväden: 96 dBA, 86 dBa osv.

Även FAI förekommer i sammanhanget. Då ska vi ha klart för oss att FAI's normer endast gäller TÄVLINGSFLYGNING och det är något helt annat. Ta exempelvis F3A-modellerna som ska vara skittysta. De kraven behöver vi söndagsflygare inte. Tänk på detta i debatten. De bullervärden man ska referera till är de som gäller för all verksamhet i samhället; fläktar, reningsverk, värmepumpare etc.

...ville bara säga det....
...känns bättre nu.... :D

Mvh
Ove

silop
2006-09-28, 14:33
Artikel i Ulricehamns Tidning idag:
http://www.datamatic.se/Buller.jpg

bokis
2006-09-28, 15:44
Bosse,skööön läsning... :D

ssn
2006-09-28, 16:07
Gått och lett fånigt hela dagen Bosse! :badgrin:
Dock kunde de väl på UT bett om en lite nyare bild än en 10 år gammal från förra fältet...

Nåväl.. Lite reklam fick vi :o)

SoSen

Mr J
2006-09-28, 17:50
Stort grattis!

Klart skönt se att det finns vettiga myndighetspersoner, hennes kommentar om att bullret från vägtrafiken störde mätningarna och att den finns där _alltid_ satt som en fläskläpp... :up:

McRegor
2006-09-28, 18:02
Hej och Grattis,
Håller helt med Mr J ! Skönt att ni gick segrande ur denna strid !
Hälsningar
Roger

AM
2006-09-29, 07:57
Intressant att veta om det var att Ni slängde NVV's riktvärden i ansiktet på Miljönämnden som fick dem att tänka om.

Om man inte kan tolka och följa de regler och rekommendationer som myndigheterna själva publicerar hamnar man ju i ett land som styrs av godtycke och lobbying. Man måste alltid strida för att det är SÄRSKILDA skäl som ska föreligga för att begränsa en verksamhet utöver de redan skrivna reglerna. Det är egentligen inte annorlunda än att jämför med att alla bilar får hålla 50 km/tim på 50-vägar UTOM Opel.... för det tycker inte Miljönämndens ordförande...

Vi har problem i vår klubb i Lund. En granne klagade samma vecka som klubben startades för 11 år sedan! Nästa klagomål kom för ett halvår sedan då han förstod att bonden vi arrenderade marken av hade förlängt avtalet! Dessutom är den klagande hörselskadad och använder hörapparat (vilket ju kan få personen att uppleva ljudet mer störande). Men det är hans problem - inte samhället runt honom. Nu väntar vi på Miljönämndens svar. Blir det restriktioner tycker jag iaf att vi omedelbart ska överklaga - kom ihåg SÄRSKILDA skäl ska föreligga. Två klagomål på 11 år kan inte anses som särskilda skäl. Men ärendet har ändå rört upp himmel och hav hos oss i klubben och på myndigheterna.

Har vi riktlinjer för verksamheten ska de gälla alla - utan undantag! Var alltid noga att ta strid i Era klubbar. Ta inte skit.

Alla typer av ärenden typ dessa bullerärenden är ju faktiskt en förhandling. Man ger och tar. Det största misstaget är att i sitt svar till Milöjönämnden i sin kommun bifoga de "frivilliga" begränsningar som klubben eventuellt själv har infört. Skilj på äpplen och päron. Ett bullermål ska alltid handla om frågan: Överskrids Naturvårdsverkest gränsvärden? Ja eller NEJ? Det handlar inte om vilka regler klubben själv har i sin verksamhet. Det har inte med saken att göra.

Ett bullermål handlar kort och gott om: Överskrids gränsvärdena? Föreligger det SÄRSKILDA skäl att just vår klubb ska begränsas i sin verksamhet?

Det känns skönt att se att några Miljönissar i kommunerna faktiskt inser detta.

Bra jobbat! Rättvisan har segrat.

Mvh
Ove

silop
2006-09-29, 10:09
Intressant att veta om det var att Ni slängde NVV's riktvärden i ansiktet på Miljönämnden som fick dem att tänka om.

Stå på er - ta ut dessa fem sidor på NVV hemsida: http://www.naturvardsverket.se/dokument/lagar/foreskri/snfstext/nfs2004/NFS2004_16.pdf De beskriver klart och ENTYDIGT


När jag ringde Miljönämnden läste jag upp några paragrafer ur Naturvårdverkets föreskrift och detta hade tydligen god inverkan och underströk att vi var pålästa.

Sedan kontaktade vi markägaren för att höra om han hade någon invändning eller synpunkt, men han svarade att det bara var att flyga så mycket vi ville.

De i klubben som har haft kontakt med Miljökontoret har bemötts mycket trevligt. Miljöinspektören som gjorde mätningen var också mycket förstående och tillmötesgående.

OlleP
2006-09-29, 14:33
Snacka modellflyg är ju meningslöst om man inte tidigare snackat gräsklippare.
I det villa område jag bodde förr körde folk från kl 06.30 till 23.00, nu bor jag bättre, där är bara en fjärdedel av veckans vakna tid förorenad av gräsklippare.

ssn
2006-09-29, 16:56
Som ordförande i UMFK så vill jag bara gratulera oss! Väntat resultat men många som stod bakom!

Tack Silop och alla andra för att ni ställde upp på mätdagen! jag lyckades att blåsa en 3.15A säkring men fick ändå till en flight...

ha de bäst!

Sosen..