handdator

Visa fullständig version : PTS vill förenkla för användare av RadiosändareMcRegor
2007-02-08, 23:03
Hej,
Hittade en kort notis på SMFFs Forum om att det finns en remiss ute från PTS avseende förenklade regler för brukande av vissa radiosändare - bl a våra RC-sändare.
Ni finner mera på PTS hemsida - närmare bestämt här - http://www.pts.se/Nyheter/pressmeddelande.asp?Itemid=6522
Läs och begrunda
Hälsningar
Roger

Jakob
2007-02-09, 06:54
Hej!

Detta låter väldigt positivt. PTS anpassar sig efter de EU-bestämmelser som finns. Troligen kanal 83-87 som tillkommer och blir undantagna från tillståndsplikt och därmed avgiftsbefriade.

http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/07_1828_undantagsforeskrift_070208.pdf

PTS skriver:

Den anpassas till EU-bestämmelser, omstruktureras för att bli tydligare och innehåller tolv nya undantag.

PTS föreslår följande nya undantag från tillståndsplikt:

Terminaler i järnvägens kommunikationssystem GSM-R
Nya kanaler för modellflygplan och övrig radiostyrning
System för spårning av gods och mätvärdesinsamling i frekvensbandet 169,400–169,475 MHz (del av det tidigare s.k. ERMES-bandet)
Nya induktiva tillämpningar för bl.a. RFID och djurimplantat
Ny induktiv tillämpning för tågsäkerhetssystem (Euroloop/Eurobalise)
Nya frekvensband för medicinsk telemetri
Trygghetslarm och hörselhjälpmedel i frekvensbandet 169,4–169,6 MHz (del av det tidigare s.k. ERMES-bandet)
Radar för nivåmätning i slutna kärl eller utrymmen
UWB-radiosändare (UltraWideBand) för kortdistansradio
Fordonsradar i 79 GHz-bandet
Utökning av frekvensutrymme för väg- och fordonstelemetri
GSM-system på utlandsregistrerade flygplan