handdator

Visa fullständig version : Information om SMFF och §37 i SMFF stadgar.Pelle
2007-05-13, 13:45
--

Då detta är en av de stora frågeställningarna har SMFF styrelse lagt ut samma text på SMFF forum. Detta är enbart en information.

Enligt SMFF stadgar:
37 § Modellflygklubb

Modellflygklubb skall inom sitt verksamhetsområde arbeta i enlighet med förbundets målsättning.

Som modellflygklubb räknas:

- Fristående klubb, som bildas av och för modellflygintresserade medlemmar
- Sektion, gren, grupp eller annan liknande sammanslutning, som består av modellflygintresserade medlemmar inom annan organisation


Modellflygklubb skall vid inträde ha minst 5 medlemmar. Som medlemmar räknas de som betalt fastställd medlemsavgift till klubben och som registrerats i SMFF. Alla medlemmar, som bedriver modellflygverksamhet, skall registreras av klubben i förbundet.

Modellflygklubb skall följa inlämnade och godkända stadgar eller RF normalstadga för föreningar.

Modellflygklubb skall utse en säkerhetschef, som är väl insatt i säkerhetsfrågor.
Tolkningen av paragrafen är följande:

Styrelsen tolkar att alla som bedriver aktivt modellflyg skall registreras, detta gäller för klubbar och sektioner. Hur klubbarna är organiserade och hur de tolkar detta är upp till varje klubb. Styrelsens tolkning är som framgår strikt. Medlemmar som inte är aktiva modellflygare skall betraktas som enbart stödmedlemmar. Har en klubb flera sektioner så skall de sektioner som bedriver verksamhet inom SMFF's område naturligtvis följa denna tolkning.

Bestraffning av den som bryter mot detta sker enligt RF Stadgar. Vanligtvis är detta avstängning under en begränsad tid.

Alla rykten om att SMFF bedriver fiskal verksamhet med böter upp till en kvarts million är enbart hörsägen och lögnspridande. Det ligger vare sig i SMFF intresse, eller makt, att döma ut dessa fantasisummor för denna typ av stadgeöverträdelser. Kutym för SMFF har genom åren alltid varit att försöka finna en uppgörelse som alla parter kan acceptera. Konsekvenser för överträdelser och straff måste vara anpassade till vad som är rimligt!

SMFF är inte en monopolorganisation. SMFF mål och syften är att alla som bedriver modellflyg skall kunna göra detta på ett säkert sätt samtidigt som man erhåller maximal självtillfredsställelse, dvs SMFF är en organisation för lustoptimering!

Slutligen vill jag framföra: När ni har frågor, så ring till styrelsen för att få svar. Styrelsen svarar gärna på dessa frågor!


Bengt Lindgren
Ordförande
SMFF styrelse

Pelle Scherdin
Sekreterare
SMFF styrelse

AM
2007-05-13, 15:53
Tack för Ert inlägg. Det bringar ju klarhet i det hela:

Tolkningen av paragrafen är följande:

Styrelsen tolkar att alla som bedriver aktivt modellflyg skall registreras, detta gäller för klubbar och sektioner. Hur klubbarna är organiserade och hur de tolkar detta är upp till varje klubb. Styrelsens tolkning är som framgår strikt. Medlemmar som inte är aktiva modellflygare skall betraktas som enbart stödmedlemmar. Har en klubb flera sektioner så skall de sektioner som bedriver verksamhet inom SMFF's område naturligtvis följa denna tolkning.

M.a.o är det upp till klubbarna att själv avgöra enligt texten: "Hur klubbarna är organiserade och hur de tolkar detta är upp till varje klubb".

Det innebär att varje klubb fritt kan besluta om de vill ha en SMFF- och en RCFF-sektion och att sannolikheten för uteslutning ur SMFF är mycket liten.

Mvh
Ove