handdator

Visa fullständig version : Skolflyg hos Väsby Modellflygarejaka
2007-05-15, 15:58
Hej!
Väsby MF har kört igång skolfyget igen.
Vi flyger på tisddagkvällar mellan kl. 1900-2100.
Pris per flygning 50:- och då flyger man ca 10min.
Som vanligt kan ni välja på 3 olika modeller, två högvingade och en lågvingad semiscala modell av Piper Cherokee. Samtliga med en spänvidd på ca 160cm.

Har du med dig din egen modell hjälper vi dig gratis med intrimning och flygning. Detta gäller även helikopterflygare som vill ha sin heli intrimmad.

Ni som är intresserade av att veta mer om pylonracing är också välkomna att ställa frågor och att provflyga pylonbanan.
Vi har pylonerna uppe så ni som tror er klara av att flyga banan är välkomna att pröva. Jag garanterar att ni kommer att vara bra mycket bättre flygare efter ett några pass i banan.

Hälsningar!
Jan Karlsson
Väsby MF