handdator

Visa fullständig version : Motorvinkel!gretzky
2007-10-09, 15:03
Funderade lite på hur viktigt/noga det egentligen är att motorvinkeln är helt rätt för att få en en välflygande modell?

Har nämligen på en av mina modeller lyckats limma motorfästet lite snett vilket innebär att jag tycker det är svårt att avgöra korrigeringen av motorvinkeln med blotta ögat.

Förresten, motorn ska väl luta lite ner och snett mot höger om man tittar på modellen bakifrån. Hmm, eller tänker jag helt galet nu...

hakank
2007-10-09, 19:13
Kan inte svara på hur mycket vinklingen betyder. Tror det beror på vad det är för kärra. Har både och på mina, dvs med och utan vinkling. (åt något håll)

Angående sidvinkligen så är den till för att kompensera luftvirveln från propellern som träffar fenan. Alltså beror det på åt vilket håll propellern snurrar:-)

Men om den snurrar, bakifrån sätt, åt höger så kommer således luftvirveln träffa vänstersidan av fenan. För att kompensera detta så kan ca 2 grader, fortfarande bakifrån sätt, högerrikning av motorn rekommenderas.

/Håkan

gretzky
2007-10-09, 20:39
OK!

Jag ska testa att korrigera vinkeln med hjälp av de fyra skruvar som sitter på motorfästet för att se skillnaden i flygegenskaper:)

kenneth67
2007-10-10, 20:01
jag har märkt på mina el kärror att neråt vinkeln är känsligare än höger vinkeln ...... men prova dig fram till vad som funkar bäst

Rune E
2007-10-11, 20:24
Förresten, motorn ska väl luta lite ner och snett mot höger om man tittar på modellen bakifrån. Hmm, eller tänker jag helt galet nu...

Hur motorn skall vinklas i vertikalled har att göra med vingens profil och placering. Är vingen monterad högt ovanför motorns dragkraftcentrum kan motorn behöva vinklas ner för att kompensera för vingens bromsande moment.

/Rune

gretzky
2007-10-11, 22:31
Har nu försökt korrigerat vinkeln på modellen så att motorn pekar ok ner och höger.

Kollade tungdpynkten före flygningen och justerade accen så den låg ok.
Vid provflygningen idag (vindstilla) på halvgas så hade kärran klar stigtendens, däremot vid fullt gaspådrag så flög den rakt utan att stiga.

Flög jag på halvgas inverterat så dök den om jag inte stöttade med dykroder. Slutsats; ligger tyngpunkten fel eller är motovinkeln fortfarande galen?

Rune E
2007-10-15, 09:03
Mitt tips är att minska motorns nedåtriktning och kompensera med dyktrim.

Det är helt normalt att man får stötta med dykroder vid inverterad flygning. Såvida inte vingens profil är symmetrisk och har 0 grader anfallsvinkel förstås.