handdator

Visa fullständig version : RCF, personnummerJAJ
2009-01-23, 00:28
Hej.
Behöver/vill RCF ha personnummer på sina medlemmar?
Om så varför?
Kräver/önskar RCF:s försäkringsbolag personnummer på medlemmarna?
Är det möjligt att få Allt om Hobby utan att lämna utt hela personnummret


JAJ

DrHanke
2009-01-23, 08:00
Du behöver bara ange den informationen du själv vill ge ut. För att du skall få AoH så kan ju namn och adress vara bra så vi kan anmäla den till AoH.

Mr J
2009-01-23, 22:35
Personnummer är VI inte intresserade av, ålder däremot är intressant av flera skäl, försäkringsbolaget är intresserade av andelen ungdomar/vuxna.
Längre fram kan andelen ungdomar vara intressant för eventuella bidrag.

Så vad vi är intresserade av är ÅÅÅÅ-MM-DD, de sista fyra siffrorna har vi ingen nytta av.

Hur AoH ställer sig till personnummer är jag inte riktigt säker på.