handdator

Visa fullständig version : Är det verkligen konstant tryck på soppan vid tryckmatning?McLund
2009-04-07, 18:35
Hejsan.

Jag undrar.......

Om man kör en metanolmotor med samma varv/minut hela tiden i testbänk, från full till slut tank med tryckmatning från ljuddämparen, är då trycket på soppan från tanken och in i förgasaren konstant under hela körningen?

Eller ändrar sig trycket linjärt beroende på hur mycket soppa det är i tanken?


Glad Påsk!


Mats McLund

Michael
2009-04-07, 18:46
Hej Mats!
Om tryckmatningen mynnar ovanför bränslenivån i tanken och varvtalet är konstant kommer du hela tiden att ha samma övertryck i tanken. Bränsletrycket i förgasaren är differensen mellan övertrycket från ljuddämparen och det tryck som "sughöjden" för bränslet ger upphov till. Det sistnämnda minskar linjärt (blir mer negativt) efterhand som bränslenivån sjunker.

Ett sätt att komma förbi detta är att använda sig av principen för en Mariotteflaska eller det som stuntflygarna på sin tid började kalla uniflow-tank. Om tankventilationen mynnar på samma nivå som klunken i tanken så kommer effekten av varierande "sughöjd" att kompenseras bort och man får ett bränsletryck som är i det närmaste oberoende av variationer av bränslenivån. Principen fungerar bäst för motorer som går på relativt konstant varvtal (pylon, stunt mm.). Om man har snabba och kraftiga pådragsvariationer är fördelarna inte lika uppenbara.