handdator

Visa fullständig version : angående anfallsvinklar och datumlinjesenmathal
2011-01-31, 18:29
Ge mig en fast punkt och jag ska rubba hela universum var det någon som sa. Jag behöver inte någon sådan punkt men däremot skulle jag vilja veta hur datumlinjen på ett flygplan bestäms. Om man söker på anfallsvinkel hittar man en hel del men för att mäta en vinkel behöver man ju något att utgå ifrån, en datumlinje. Men då är min fråga hur exakt får man fram denna datumlinje?

Ett traditionell flygplan består ju förenklat av en motor, en vinge, en stabilisator och en fena. Dessutom behövs någonting som håller dessa komponenter på lämpliga avstånd och i lämpliga vinklar i förhållande till varandra, denna del kallas vanligtvis för kropp. Men så till min undran den linje som kallas datumlinje och skär igenom dessa delar, vad bestämmer hur den linjen går?

En del beskriver det som om det är en förlängd linje från stabben eller en linje parallell med stabben. Så långt kan jag förstå och även begripa hur jag mäter vinkel både på vinge och motor. Men så talas det ibland om anfallsvinkel på stabilisatorn och då begriper jag inte vad den anfallsvinkeln skulle vara i förhållande till. Eller så är det något annat än stabben som ger datumlinjen.

Någon som kan förklara? Anledningen är att jag ska försöka mäta upp vinklarna på en 1/4 supercub som jag saknar ritning till. Utöver det rent teoretiska är jag också tacksam för tips från er som har en cub och vet hur det ska vara på en dylik. Jag antar att stabben ska vara parallell med datumlinjen och att vingen ska ha runt 4 grader anfallsvinkel? Stabben är justerbar som på förebilden.

/mats

Kenny
2011-01-31, 22:46
Centerlinjen bestäms i regel av den vinkel kroppen har i planflykt där luftmotståndet är som lägst vid en viss fart. På en Piper Cub är denna linje parallell med delningen i instegsdörren och fönsterdelen.

Vingens anfallsvinkel bestäms av bla. vingprofilen, en fullskalacub har en vingprofil med "inbyggd" anfallsvinkel på ca 2gr. vingens undersida har ytterligare ca 2 grader, det är det värdet man anger som anfallsvinkel.

Har för mig att den faktiska vinkeln är 4.3 grader för Cubens vingprofil.

senmathal
2011-02-01, 06:17
Vad menas med att vingen har en inbyggd anfallsvinkel. Vad jag har förstått så är vingens centrumlinje en linje från bakre till främre vingspets och att man sedan mäter anfallsvinkeln utifrån den linjen. Alltså vinkeln mellan vingens centrumlinje och datumlinjen/centerlinje. Jag antar att på en cub är stabben parallell med datumlinjen/centerlinjen.

/Mats

Thomas
2011-02-01, 07:39
Datumlinjen är, som Kenny säger, en optimal linje helt i linje med planets vinkel i planflykt där luftmotståndet är som lägst.
Enklast är att rita ut datumlinjen på en ritning och sen överföra den till modellen. Vingen, stabben och motorn ´riggas´ i förhållande till datumlinjen.
En Cub har förmodligen en vingprofil liknande ´Clark Y´. Här är det viktigt att märka ut var centrumlinjen finns.
Profilen har ett optimalt hastighetsområde, flyger man fortare lyfter den mer, flyger man saktare sjunker modellen.
För att kompensera dessa egenskaper (vid hög hastighet) brukar man rikta ner motorn 1-3 grader. Stabbens vinkel bör nog ligga så nära datumvinkeln som möjligt. På fullakalacuben trimmar man stabben för att få den att flyga rent i planflykt.

Titta på denna länken http://www.ae.illinois.edu/m-selig/ads/coord_database.html#C och leta fram ´Clark Y´, så klarnar det nog.
Klickar du på ´gif´ så kommer profilen upp som en bild på ett koordinatsystem.

senmathal
2011-02-01, 17:37
Kanske det börjar klarna lite. Jag antar att när man väl kommit fram till bästa flygläge på kroppen placeras vinge och stabbe på ett sådant sätt att detta läge även blir för handen i praktiken.

Är det så att det väsentliga med datumlinjen är dess vinkel och inte så mycket var på flygkroppen den ritas in? Eller är det regel att typ rita in den så den skär propellercentrum?

Angående cubens justerbara stabbe så antar jag att med rent menas att man justerar bort eventuellt höjdtrim. Kroppens flygläge torde väl inte gå att ändra enbart genom att justera stabben. Endera kommer väl planet att stiga eller sjunka vid justering så länge vingens vinkel är densamma.

Vad det gäller min Cub som krävde en massa dyktrim verkar det vara motorvinkeln som var boven. Efter mätning tycks det som om motorn lutade några grader upp istället för neråt. Nu har jag riktat om motorn så den lutar ett par grader neråt. Väntar spänt på nästa testflygning. Jag har även vridit till en vingen genom att spänna om klädseln lite då den ena vinge var skränkt åt fel håll med en massa skevrodertrim som följd. Som en sista åtgärd ska jag kolla tyngdpunkten lite mer noggrant nu när jag har någorlunda koll på planflyktläget.

/Mats

Kenny
2011-02-01, 19:57
Profilens "inbyggda anfallsvinkel" är bara ett förenklat sätt att mäta anfallsvinkeln då cubens vinge har en i stort sett plan undersida. Lägger man vingens undersida parallellt med datumlinjen så får profilens centrumlinje ca 2 graders anfallsvinkel. Man refererar alltså till en angiven sprygel vars plana undersida skall ha en anfallsvinkel på 2 grader.

Alltså inget hokus pokus men vingprofilen så att säga. Vingprofilen heter "USA35B"

18618 "USA35B"

senmathal
2011-02-01, 20:08
Aha! Då förstår jag.

/Mats