handdator

Visa fullständig version : Motortemperatur - testerradioactive
2011-11-28, 16:16
Vi har börjat så smått att mäta motortemperaturer under körning. Vi har två temperatur-prober, en i bakkanten av motorn och en i motorns lindning (core temp). Vi körde en Dys 1200kv-motor för fullt och noterade att temperaturen i bakkant höll sig runt +60 grader medan core temp låg och pendlande mellan 75-85 grader. När vi sedan stängde av motorn så steg core temp till +130 grader!!! Således, när en motor går varm och blir het, stäng inte av den utan låt den gå på lågt varv så att den kyler annars finns risken att ni dödar motorn bara genom att ha den avstängd.

Ett osäkerhetsmoment är att temperaturproben som mäter core temp ligger mellan lindningarna och således i sig kyls av luften som passerar genom motorn och därmed ger ett visst fel, men även lindningarna kyls av samma luft, så låt motorn gå på lågt varv efter en körning... Efter ca 4-5 minuter på lågt varv var core temp nere i beskedliga 32 grader.

Vi kommer att forsätta att köra tester med temperatur och slutligen offra denna 1200-kv motorn och försöka grilla den med förhoppningsvis lite intressanta data innan den ger upp.

Lasse

radioactive
2011-12-14, 10:01
Nu har jag gjort lite mer tester när det gäller motortemperatur och pressat min lilla Dys CF2822-14 (1200kv). För att kunna mäta motortemperaturen så fick jag borra upp ett litet hål i motorn så att temperatursensorn kunde få rätt data och inte påverkas av kylluft.

25089
Sensorn mäter temperaturen i godset ca 2 mm in.

Under körningen mättes temperaturen med hjälp av tre olika temperatursensorer i motorns kärna (lagerhuset/axeldel), lindningarna (baksidan) och ytterhöljet (när motorn stannat). Jag körde motorn på max varv/gas (200 watt). Temperaturerna som uppmättes var:

Under körning:
Core (lagerhuset): 135 grader
Lindningarna (bak): 125 grader
Ytterhöljet: 75 grader

Motorn stannat:
Core (lagerhuset): 130 grader
Lindningarna: 130 grader
Ytterhöljet: 85 grader

Temperaturen stiger alltså i ytterhöljet när motorn stannat pga uppvärmning från lindningarna och att ingen aktiv kylning sker. Likaså stiger temperaturen något i lindningarna. Det tar ca 3-5 minuter för temperaturen att sjunka ner till 50-55 grader. Det är alltså en fördel om motorn går på lågvarv under en knapp minut för att snabbare kyla av motorn.

Kör man 3D och hovrar mycket så lär både core och lindningar nå betydligt högre temperatur och därmed är efterkylning på lågt varvtal ännu mer behövlig för att få hyfsad livslängd på motorn.

Jag har försökt få fram data från tillverkare vilken typ av neodymiummagneter som används och vilket lim som de är klistrade med, men ännu inte fått något tillfredställande svar. Förmodligen är magneterna av N-typ dvs de börjar tappa magnetism vid 80 grader.

Mer om detta senare...

Lasse