handdator

Visa fullständig version : Svenska lagar ang FPVVindfrisk
2012-01-11, 19:19
Finns det något reglerat ang FPV i svensk lag?

Kan jag flyga inne i Stockholm om jag vill, bland husen?
Vi bortser från att det är direkt olämpligt att flyga bland folk.

Jag är enbart intresserad över om det finns några lagar? riktlinjer kanske?

McRegor
2012-01-11, 19:56
SMFF har tillsammans med motsvarande andra nordiska organisationer tagit fram ett enkelt regelverk - http://iof2.idrottonline.se/SvenskaFlygsportforbundet/Organisation/Grenforbund/Modellflyg/SverigesModellflygforbund/Dokumentarkiv/Sakerhetsregler/RegleromFirstPersonView/
Man relaterar till "modellflygplatsen" så Stockholms centrum är nog inte riktigt applicerbart på det uttrycket...:)
//Roger

radioactive
2012-01-11, 20:27
Det kan vara värt att också läsa genom RCFF's regler för säkerhet etc om man är medlem. De allra flesta som flyger multirotor gör nog det utanför ev. modellflygfält, i Guds fria natur. Så RCFF's regler bör man nog kunna utan och innan om man är medlem och åtnjuter RCFF's försäkring... Dessa regler hittar du i vänstermenyn på förstasidan.

Lasse

DrHanke
2012-01-11, 20:50
Vad som gäller UAS finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Luftfartyg/Obemannade-luftfartyg-UAS/

RCFF:s regler för flygning FPV som är i princip lika som SMFF:s finns att läsa här:
http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=sakerhetregler

FPV flygning är i en liten grå zon mellan UAS och modellflyg, detta innebär praktiskt att ju bättre vi följer de regler som finns och gör detta på ett ansvarsfullt sätt så kommer heller ingen att reagera och sätta begränsningar. Man kan milt utrycka det som "väck inte björnen som sover".

Kommer man in på FPV så finns det reglerat frekvenser mm som man måste kontrolera mot SSA, Sverige Sändar Amatörer. Det finns så kallade fri frekvenser på 2,4 och 5GHz banden med begränsad effekt. Är man radioamatör finns fler frekvenser att nyttja samt betydligt mera effekt (upp till 1000w).

För att FPV skall klassas in i respektive förbunds regler så gäller:
Övrig verksamhet med obemannade luftfartyg kan betecknas som modellflyg om ändamålet är till exempel tävling, sport, hobby eller rekreation. I dessa fall rekommenderas att respektive modellflygförbunds stadgar för flygning följs.

Detta innebär alltså att så länge man flyger för nöjesskull och inte har några kommersiella ändamål är det fritt fram. Så fort man får betalt klassas det som UAS och kräver tillstånd av Transportstyrelsen.

Man skall också betänka att modellflyg definieras som "inom synhåll" (Transportstyrelsen i TSFS 2009:88).
Maximalt avstånd mellan piloten och luftfartyget inom vilket luftfartygets position och färdriktning hela tiden kan observeras visuellt utan kamera, kikare eller andra hjälpmedel, samt det avstånd där luftfartyget säkert kan manövreras på så sätt att kollision med andra luftfartyg i luften och personer eller egendom på marken kan undvikas. Med andra hjälpmedel menas i det här fallet inte glasögon eller kontaktlinser avsedda för korrektion av nedsatt syn.

Detta innebär att FPV flygning utanför pilotens synhåll inte klassas in som modellflyg utan som "UAS Kategori 3" där helt andra regler och tillstånd gäller.

Som sagt sunt förnuft och förstånd så kommer vi kunna att njuta av våra underbart icke begränsade regler och få njuta av lufthavet till skillnad mot många andra länder. Tex USA som håller på att få regler där FPV i princip inte längre är tillåtet, gud bevare om det blir så men många lobbar just nu för att inte få tillstånd sånna regler.

Vindfrisk
2012-01-11, 22:14
ahh grundligt och informellt, tack drhenke

Ultra Bandit
2012-01-12, 00:26
Oj,oj!
Att det kommer att bli begränsningar i framtiden för de som flyger FPV, är nog något vi får räkna med även i Sverige.
Problemet är att det är för många piloter inte följer de regler som redan finns. Och det framgår ganska klart av de filmer som läggs ut på nätet.

Här, kan man verkligen snacka om att "inte" väcka den björn(myndigheterna) som sover..

Lasse P

radioactive
2012-01-12, 08:22
Problemet är väl inte FPV i sig, eftersom vanligt folk sannolikt inte kan skilja en obestyckad multirotor från en med kamera. Det är snarare förekomsten av multirotorflyg lite var stans i bostadsområden etc som kanske skrämmer folk. En av anledningarna till att det finns restriktioner i USA är väl deras vanliga paranojja och att de börjar utnyttjas av paparazzis för att smygfilma kändisar och annat känsligt.

Lasse

McRegor
2012-01-12, 09:24
Hej,
Skulle nog tro att Lasse faktiskt avser FPV-flygande eftersom "vanligt folk" antagligen kan bli lite skrämda/konfunderade av att se en kärra men ingen pilot i närheten...
Att t ex stå på en fotbollsplan och flyga runt med en multirotorkärra (utan FPV) lär nog inte väcka alltför mycket uppmärksamhet men ser du en sån ovanför ditt hus men ingen pilot i närheten så kan det nog bli problem...
//Roger

UndCon
2012-01-12, 11:35
Själv anser jag att vissa av SMFF's regler är mycket konstiga. Varför tex begränsa flygradion till 2.4ghz?

Det är viktigt för alla utövare att hålla sig till regler för tekniken - även om många av dessa regler är föråldrade och myndigheterna som jobbar med dessa är långt efter utvecklingen.

//UndCon

radioactive
2012-01-12, 12:44
Själv anser jag att vissa av SMFF's regler är mycket konstiga. Varför tex begränsa flygradion till 2.4ghz?
//UndCon

Kanske för att SMFF är föråldrat i sig....

Lasse

dezent
2012-01-14, 11:29
Skönt med regler som kräver att man ska ha med sig störsändare när man är ute och flyger,
verkar som smff har grymt bra koll.
Sen frågar TS om vad lagen säger, varken RCFF eller SMFF kan stifta några lagar,
det SMFF och RCFF har som regler gäller på deras fält.

edit: Vill bara inflika att det är ganska korkat och oansvarigt att flyga inne i stan
även om det nu skulle vara lagligt.

DrHanke
2012-01-14, 11:44
Skönt med regler som kräver att man ska ha med sig störsändare när man är ute och flyger,
verkar som smff har grymt bra koll.
Sen frågar TS om vad lagen säger, varken RCFF eller SMFF kan stifta några lagar,
det SMFF och RCFF har som regler gäller på deras fält.

Kan du förklara vad du menar ? Vadå störsändare? Vad menar du med stifta lagar?

dezent
2012-01-14, 11:53
Kan du förklara vad du menar ? Vadå störsändare? Vad menar du med stifta lagar?
Jag menar att du inte kan flyga med både 2.4Ghz radio och 2.4Ghz video utan du
förmodligen får problem.

Varken SMFF eller RCFF kan stifta lagar, TS frågade vad lagen säger inte vad
modellflygklubbarna tycker eller har för regler.

Vindfrisk
2012-01-14, 11:54
slutsats: Det finns inga lagar som reglerar hur man får flyga fpv i Sverige.

dezent
2012-01-14, 11:57
slutsats: Det finns inga lagar som reglerar hur man får flyga fpv i Sverige.

Jo det finns, http://www.transportstyrelsen.se/Luftfart/Luftfartyg/Obemannade-luftfartyg-UAS/

Om TS håller sig inom synhåll så borde dessa regler gälla.
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Luftfartyg/Obemannade-luftfartyg-UAS/Kategori-1A/

DrHanke
2012-01-14, 12:09
slutsats: Det finns inga lagar som reglerar hur man får flyga fpv i Sverige.

Inte direkta lagar om vad man får och inte, men indirekta så gäller:

Man skall också betänka att modellflyg definieras som "inom synhåll" (Transportstyrelsen i TSFS 2009:88).
Maximalt avstånd mellan piloten och luftfartyget inom vilket luftfartygets position och färdriktning hela tiden kan observeras visuellt utan kamera, kikare eller andra hjälpmedel, samt det avstånd där luftfartyget säkert kan manövreras på så sätt att kollision med andra luftfartyg i luften och personer eller egendom på marken kan undvikas. Med andra hjälpmedel menas i det här fallet inte glasögon eller kontaktlinser avsedda för korrektion av nedsatt syn.

Sen finns det :
-Regler/ Lagar för spridning av video/ bild material.
-Regler / Lagar för sändare både RC och bild länk.

All icke kommersiell utövning är modellflyg.
Övrig verksamhet med obemannade luftfartyg kan betecknas som modellflyg om ändamålet är till exempel tävling, sport, hobby eller rekreation. I dessa fall rekommenderas att respektive modellflygförbunds stadgar för flygning följs.

DrHanke
2012-01-14, 12:10
Jo det finns, http://www.transportstyrelsen.se/Luftfart/Luftfartyg/Obemannade-luftfartyg-UAS/

Om TS håller sig inom synhåll så borde dessa regler gälla.
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Luftfartyg/Obemannade-luftfartyg-UAS/Kategori-1A/

Skilj på kommersiellt användande och modellflyg, det är två helt olika saker! Allt som klassas som UAS är kommersiellt och är INTE modellflyg!

Det finns inga "borde gälla" här, antingen är man modellflygare och följer då respektive förbunds säkerhetsregler vilket TS också tydligt skriver på sina sida eller så är man ett Företag som har utrustning för kommersiella ändamål och då har man också utrustning som opereras i någon av UAS kategorierna.

Jag citerar TS sida (http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Luftfartyg/Obemannade-luftfartyg-UAS/)
Övrig verksamhet med obemannade luftfartyg kan betecknas som modellflyg om ändamålet är till exempel tävling, sport, hobby eller rekreation. I dessa fall rekommenderas att respektive modellflygförbunds stadgar för flygning följs.

hmf
2012-01-14, 14:16
Skilj på kommersiellt användande och modellflyg, det är två helt olika saker! Allt som klassas som UAS är kommersiellt och är INTE modellflyg!

Det finns inga "borde gälla" här, antingen är man modellflygare och följer då respektive förbunds säkerhetsregler vilket TS också tydligt skriver på sina sida eller så är man ett Företag som har utrustning för kommersiella ändamål och då har man också utrustning som opereras i någon av UAS kategorierna.


Exakt så Hanke, men gränsen för vad som anses vara kommersiellt är ganska låg, om du utför ett uppdrag åt någon mot ersättning så räknas det som kommersiellt oavsett om du har ett företag eller inte.

DrHanke
2012-01-14, 14:34
Precis men då faller det heller inte inom "tävling, sport, hobby eller rekreation", gränsen må vara låg eller eller larvig men den är väldigt lätt att förhålla sig till vilket är hela ande meningen och det var också så diskussionerna gick med TS då RCFF tog fram dem med TS. Det man för allt i världen inte ville ha var långa paragraf stycken svåra att förstå och som kunde tolkas olika mellan människor.

Reglerna nu är glas klara och väldigt enkla att förhålla sig till.

bokis
2012-01-14, 14:50
Jag och Ove var de från RCFF som var där,vi har tidigare skrivit utförligt om vad det resulterade i..
TPS förslag fanns även här på forumet "som remissinstans",de som ville kunde komma med invändningar då..
Återigen,hela resonemanget fördes i en mycket positiv atmosfär och resultatet blev just så enkelt som Hanke beskriver det.
TPS har inget som helst intresse av det vi fritidsforskare håller på med,avgränsningen mellan det kommersiella och oss blev i mitt tycke mycket lättbegripligt och att resp. förbund tillhandahåller säkerhetsregler för sina medlemmar.
För vår del så var resonemanget när reglerna skrevs att de ska vara lättbegripliga och INTE detaljreglera med vad man ska ha,inte ha m.m..
Utvecklingen går så fort så att i mina ögon så vore det helt värdelöst att sätta igång o skapa regler med vad man ska använda för utrustning m.m plus att det hjälper inte direkt lättbegripligheten heller..
Varför hela tiden blanda in myndigheter när vi själva har fått ansvaret att sköta våra egna frågor?
Måste finnas en längtan hos en del att kunna referera till lagtext om oss modellflygare,den önskan delar inte jag..