handdator

Visa fullständig version : Attackvinkeln på vingen?Ålänning
2012-12-01, 21:18
Attackvinkel!


Eller alfa-vinkeln, vad den nu kallas.

Vad gäller tex en vanlig högvingad trainer så brukar vingen ha en vinkel på tex +2 grader (framkant).

På en Bormatec Maja så är den 0 grader, samma som stabben. Motorn är i baken och dess axel pekar bakåt och lite upp några grader.

När man ska starta från marken med den så gasar man på som en dåre och den vill ej komma upp i den hastigheten att vingens form får flyget att lätta, så man måste ge fullt höjdroder. Då mitt i allt efter en längre startsträcka så petar flyget upp i luften med rejäl vinkel och man får parera tillbaks höjdrodret.

Kan man öka attackvinkeln på vingen nån grad och tro att det blir bättre? Eller kommer flyget att flyga konstigt då? Är inte van med flyg med skjutande motor (som har sin vinkel på axeln som pekar bakåt och uppåt).

Flyget flyger ju med lite "stjärthäng" fast det är lite framtungt.

bem
2012-12-01, 22:44
Hej,

Kanske en så enkel åtgärd som att sätta lite större noshjul på modellen (eller mindre på huvudstället eller båda åtgärderna) alt förlänga nosställets axel så du får lite positiv anfallsvinkel på marken när du startar kan avhjälpa ditt problem?

Eller flytta fram huvudstället lite så modellen roterar lättare vid markstart.

Kolla även att du har tyngdpunkten korrekt så den inte är (för) nostung och av den anledningen har tendens att få svårt att lyfta lätt från marken.

/Bo

LIP
2012-12-01, 23:20
Attackvinkel, anfallsvinkel eller alfa är olika uttryck för samma sak.
Den vinkeln är beroende av vilken profil vingen har.
Om du vet vilken profil det är så kan du säkert googla/söka vilken alfa den profilen har.

Om det är en ClarkY profil så bör undersidan av profilen ligga i samma linje som stabben = 0-linjen.
Alfa eller anfallsvinkeln mätes från cordalinjen på profilen.
Dvs. cordalinjen är en linje som ritas från nosradien till bakkant.

Michael
2012-12-02, 14:24
På svenska heter det anfallsvinkel, "attackvinkel" är "svengelska" :).
Om flygplanet "ligger rätt" i luften utan att du behöver trimma mycket höjd eller dyk så kan det vara så att landstället sitter fel i förhållande till tyngdpunkten. Pröva att flytta fram huvudstället (närmare tyngdpunkten) så att trycket på noshjulet blir mindre. Det kommer då nästan säkert att bli lättare att få upp Majan i luften.

LIP
2012-12-02, 15:41
Hänger modellen med stjärten som det anges i första inlägget, är förmodligen anfallsvinkeln för liten och bör ökas.
Större anfallsvinkel flyger modellen med högre stjärt.

Pumpe
2012-12-02, 16:56
Finns det några regler hur man går tillväga för att ange flygplanets centrumlinje så man har nått att referera till för att få rätt anfallsvinkel på vingen?

LIP
2012-12-02, 17:25
0-linjen är stabben och den linjen brukar för det mesta vara = centrumlinjen på kroppen. Dvs. stabben har 0 graders anfallsvinkel.

Michael
2012-12-02, 19:22
När jag läste ditt ursprungliga inlägg igen, så åg jag att du skrev att flygplanet är "lite framtungt" och flyger med "stjärthäng.
Det finns en hel del videofilmer med Maja på nätet och där tycks det som att både start flygning sker utan att flygplanet har några konstigheter för sig. Börja därför med att placera tyngdpunkten vid den rekommenderade positionen innan du gör några andra förändringar.

Ytterligare ett par frågor: Hur tungt är flygplanet jämfört med tillverkarens uppgifter? Hur är det med motoriseringen, når flygplanet upp till en bra flygfart? Har motorn för lågt kv eller propellern för liten stigning kan låg flygfart förklara varför flygpalent behöver flyga med hängande stjärt.

Ålänning
2012-12-03, 19:54
Huj va många tips! =)

Michael, det har vart lite kallt när vi flugit och ackarna kanske inte har orkat med heller.
Flyget väger komplett 2250 gram, tyckte mig läsa nåt om att flyg + last skulle vara 1,5 + 1,4 kg, eller nåt åt det hållet.
Motor och ESC kom med paketet och är uppgraderat sedan tidigare 1,8m modell (denna är 2,2m).
Om det är rätt prop vet jag inte, den kom med från Bormatec.
Motorn har ett kv-värde på 1000. Är en Jamara A2820/6 550W 2,2A noload 50/60A.
Bygget: http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=11302

Många tips, vet ej vilket man ska börja med! :-o

Michael
2012-12-03, 20:33
Efter att ha läst lite i din väldigt intressanta byggtråd drar jag slutsatsenatt motoreffekten bör räcka till för start från gräsfält. Problemen att få upp Majan i luften tror jag är att hänföra till 2 orsaker:
1) Du skrev att ditt flygplan är framtungt
2) När jag tittar på Bormatecs monteringsanvisning för landstället (http://api.ning.com/files/CmqCSGDW28HTy3kyzO2QqIx-ULYamSifCzzAlwFUr*bHohLiavvBVP0nAnER*RazFXEdPxxUWe UpAaeK4-IJXa6PKYGPDZuJ/_BauanleitungFahrwerk_MAJA.pdf) tycker jag att huvudstället är placerat onödigt långt bak.

Ovanstående i kombination med en skjutande propeller som ger dåligt blås över stabben är ingen bra kombination i starten. Flytta tyngdpunkten dit den ska vara enligt bruksanvisningen och om inte det förbättrar situationen skulle jag utan att tveka flytta fram huvudstället så att det sitter mitt under vingen, inte som nu med hjulen i höjd med skevrodren (efter vad jag kan se i byggbeskrivningen).

Här kan du se en mera konventionell, välfungerande palcering av huvudstället:

34587

LIP
2012-12-03, 21:09
Tycker det ser ut som om du kan vrida stället ett halft varv, då kommer hjulen att peka framåt istället för bakåt.

På de noshjuls modeller som jag haft har jag alltid sett till att huvudhjulen/hjulaxeln sitter på gränsen till tyngdpunkten, när jag tryckt ner stjärten till marken så har det varit på gränsen att den har stannat kvar mot marken när jag släppt den.

Ålänning
2012-12-11, 21:23
Kollade CG som ska vara 80mm, den va bara 61,5mm, dvs framtung! Så det justeras med att flytta ackarna med lite ombökning.

Samt så

Huvudlandstället är ju redan som du säger LIP, dvs framåt.

Vi hade även för lite ork i maskin vid start. Kalla ackar antagligen och enligt kurvorna vi fick från EagleTree eLoggern så sjönk strömmen rejält vid start -> segt komma upp.

Man vill ju inte flytta landstället allt för långt fram i fall proppen tar i när man roterar.

Dessutom har vi ändrat anfallsvinkeln till +1,5 ungefär, från 0.
Så nog sjutton ska vi komma lättare upp nu. =)
Testar och klurar vidare, får landa med högre fart bara om det ska börja tipstallas pga den ändrade anfallsvinkeln.