handdator

Visa fullständig version : Försäkringsfrågor?!JanLid43
2012-12-12, 22:30
Till styrelsen i RCFF:
Har ryktesvägen hört att de svenska försäkringsbolagen inbördes träffar överenskommelse att inga luftfarkoster skal ingå i privatpersons Hem/Hus/Bil-försäkrin etc från dec 2012. Variationer kan förekomma mellan olika försäkringsbolag. Ligger det ngn sanning i detta. Om sant! kan det få alvarliga följder vid en eventuell skada. Hur skall vi som privatpersoner skydda oss?
Förbundsförsäkringarna lär ju inte gälla inom utlyst flygområde, utan endast utanför.Detta innebär att jag som modell-flygare står helt utan försäkringsskydd!
Ge oss tipps/information om hur vi skall gå till väga för att i ngn mån vara försäkrad vid eventuell incident.
Jan-Ivar

AM
2012-12-13, 07:43
Du blandar ihop olycksfall- och Ansvarsförsäkringarna med hemförsäkringarnas "Drulleförsäkring" där man kan få ersättning för kvaddad modell - om man varit drullig. Flera försäkringsbolag har begränsat den möjligheten, och man får då köpa till "Stor Drulle" till sin hemförsäkringarnas.

Du är självklart skyddad av vår olycksfallsförsäkring vid olycka du själv drabbas av, eller orsakar annan person eller egendom.