handdator

Visa fullständig version : Medlemskap även i SMFFteamleader
2013-02-23, 13:27
Hej

Denna fråga hör väl inte hit egentligen men jag vet inte till vilken tråd den borde tillhöra.

Finns det någon anledning att även gå med som medlem i SMFF när jag redan är medlem i RCFF. SMFF har ju tävlingförsäkringar också, det har ju inte RCFF?

AM
2013-02-23, 16:56
Om du avser att tävla i FAI-sanktionerade tävlingar är SMFF ett alternativ. Det ska dock gå att lösa en tävlingslicens enskilt vid ett tävlingstillfälle. SMFF och RCFF har annars samma olycksfall- och Ansvarsförsäkringar vad gäller modellflygning. RCFF har till skillnad från SMFF valt att inte begränsa försäkringarna genom egna villkor som syftar till att tvinga in medlemmar i det förbundet. Så du har ett lite bättre skydd genom RCFF. Du ska utöva din modellflygning med sunt förnuft.

Mvh
Ove

McRegor
2013-02-23, 18:30
Skall man flyga på meetings så kräver vissa klubbar SMFF-medlemskap. Ja - det kanske inte är vad man önskar men den diskussionen han vi skippa i denna tråd - det är bara ett konstaterande att det förekommer.
Roger

henke2
2013-02-23, 22:05
Jag vet att det finns starka känslor inblandade i denna frågan. Jag tänker inte argumentera för eller emot bara förklara varför jag är med i SMFF idag som svar på ursprungsfrågan

Jag känner ett stöd från SMFF, främst den ganska nya Bredd-delen som stöttar oss söndagsflygare. Genom bredd får våran klubb hjälp med tillställningar som främjer flygandet. Vi har bland annat fått hjälp med reklam i tidningar inför vårat event i Tipshallen. Hjälp med reklammaterial till klubben. Hjälp på plats med info om modellflyg, tävlingar för ungdommar/barn etc. Eftersom jag nu ser att den instoppade medlemsavgiften ger valuta i form av riktig feedback så väljer jag att vara med.

En spinoff av detta arbete från Bredd är att jag själv får mer och bättre flygtillfällen på flygfält med högre kvalitet än jag annars skulle ha eftersom hela snurran genrerar mer pengar in till klubben, inte från bredd som sådant utan från bieffekter så som mer besökare på våra event, bidrag från div håll mm.

Michael
2013-02-24, 15:49
För mig som "egenfinansierad" söndagsflygare ger RCFF mig i princip allt det jag behöver:

- En ansvarsförsäkring som gör att jag kan flyga från platser där jag utifrån RCFFs säkerhetsbestämmeler bedömer det vara säkert.

- Ett forum där ALLA, såväl medlemmar som andra intresserade, kan delta och diskutera allt som rör modellflyg

- En Shootout där ALLA som har någon form av ansvarsförsäkring under några dagar varje sommar kan träffas och flyga under trevliga former.

- En möjlighet för min RCFF-anslutna klubb att söka medel för olika typer av verksamhet. Exempelvis så har RCFF hjälpt klubbar att finansiera skolflygutrustningar, PA- anläggning för meetings mm.

I princip tycker jag att hobbyverksamhet som exempelvis modellfyg ska vara självfinansierad och inte baseras på bidrag. Att RCFF använder en del av de inbetalda melemsavgifterna för att stödja verksamhet i klubbarna för att öka exponeringen mot allmännheten eller för att höja flygsäkerheten är dock givetvis utomordentligt bra.

I det fall det finns en organiserad barn/ungdomsverksamhet så är det fullt motiverat att stödja sådan verksamhet ekonomiskt. Där har SMFF en särställning i och med att man genom sitt medlemskap i Riksidrottsförbundet har möjlighet att fördela ut det statligt skattefinansierade LOK-stödet till klubbar som har barn/ungdomsverksamhet. RCFF har tyvärr inte den möjligheten eftersom man inte har beviljats medlemskap i Riksidrottsförbundet.