handdator

Visa fullständig version : Pull Pull slackande wiresenmathal
2013-06-15, 17:55
Hej!

Är det normalt att wiren slackar på den icke dragande sidan på ett pull pull länkage. Det är första gången jag monterat ett sådant och jag får ganska mycket slack. Har väl inte fått till geometrin riktigt som den ska vara. Det luriga är att det slackar mycket mer åt ena hållet. I mitten är dock alla wirar spända och rodren känns stabila.

/Mats

Michael
2013-06-15, 19:50
Den vanligaste orsaken till att linkaget uppträder som du skriver är att linornas infästning i roderhornen ligger lite bakom gångjärnslinjen på roderytan. Får man olika mycket slack vid utslag åt olika håll beror det på osymmetri i linkaget, exv. att linorna bildar olika vinkel mot roderhornen och/eller servoarmen.
Att linorna är spända i neutralläge och slackar lite vid utslag brukar fungera bra i de flesta fall.

Det finns spaltkilometrar skrivna om "pull-pull linkage" på Internet. Prova att Googla så hittar du säkert all information du kan tänkas behöva. Ett annat bra sökbegrepp i sammanhanget är "Ackerman"

senmathal
2013-06-15, 21:18
Jo jag hittade detta om ackermanprincipen som jag i och för sig kände till då jag varit bilmek. Helt riktigt ligger roderhornen lite bakom gångärnets centrum. Det är även olika vinklar på linorna mot roderhornen och ska vara så enligt ritningen. Jag testade att vinkla upp stabben som ännu ej är fastlimmad så att linorna fick samma vinkel och då blev det bättre. Men så går det ju inte att ha det.

Jag antar att det även är optimal om mellan roderhornens båda fästpunker är lika långt som avståndet mellan fästpunkterna i servoarmarna.

Nu är det frågan om en långsamflygnade oldtimer dubbeldäckare så jag gissar att det går bra ändå. Tänkte på att det egentligen inte borde ha någon större betydelse om det är mycket eller lite glapp bara det är spänt i närheten av rodrets neutralläge.

/Mats

Michael
2013-06-15, 21:42
Helt rätt!
Dock spelar det endast en liten roll om avståndet mellan roderhornens båda fästpunker är lika långt som avståndet mellan fästpunkterna i servoarmarna så länge som avståndet mellan servoarmen och roderhornen är stort.

senmathal
2013-06-16, 05:32
Ja så är det nog om jag tänker efter lite till då rörelsen i längsdled minskar lika mycket på både sidor ju mer servohornet vrider sig. Just nu står dock inte servohornet riktigt i vinkel mot linorna och då blir det väl lite fel.

Funderar också på vad som är bäst, att ha långa eller korta servoarmar. Jag fick för mig att det var bäst med så långa som möjligt. Även om dom jag har inte är särskilt långa. Min tanke var att på så sätt begränsa servots rörelse för att behålla armens vinkel mot linan så långt det går. Lite svårt att förklara men ändå. Kan nämna att fästpunkterna på rodret är betydligt längre ifrån varandra än på servot.

/Mats

Michael
2013-06-16, 09:55
Principen för ett glappfritt linkage där servots upplösning utnyttjas väl är att använda så långa roderhorn som möjligt, undvika att använda radions utslagsbegränsning och att anpassa servoarmens längd så att utslaget på rodret blir det önskade.
Ibland tvingas man av praktiska skäl kompromissa på en eller flera av ovanstående punkter.