handdator

Visa fullständig version : UAV/FPV kritiska tidningsartiklarhovhas
2014-09-09, 00:02
Länkar tre artiklar som tar upp rubricerat ämne

http://www.ltz.se/allmant/jamtland/flygledningen-agerar-mot-dronarna

http://www.ltz.se/allmant/jamtland/mangden-dronare-okar-kraftigt-varje-ar

http://www.ltz.se/allmant/jamtland/tvingades-ner-pa-marken

Har ingen egen klar uppfattning i dessa frågor men känner att förbunden bör ha en sådan, det kanske redan är formulerat och klart för RCFF.

McRegor
2014-09-09, 05:19
RCFF och SMFF har ju redan ett antal gånger uttalat vad som krävs för att FPV-flygning skall betraktas som modellflyg (och alltså regleras via förbunden) och det är väl ungefär vad som framkommer i artiklarna. Problemet är nog knappast den FPV-flygning som sker via medlemmar organiserade via Förbunden vilka rimligen bör ha regelverket klart för sig och följa detta utan all flygning av nya, oorganiserade "FPV-flygare" som ser detta som en kul grej och dessutom tycks se det som en rättighet att flyga så långt borta från piloten (nåja, många kan nog inte ens kallas detta numera) som möjligt (utom LOS) - och för dessa kan ju inte våra Förbund ta nåt ansvar. Men som sagt - detta är diskuterat otaliga gånger redan men problemet lär tyvärr accentueras ju enklare det blir att "flyga" dessa farkoster så en hårdare reglering kan nog mycket väl bli resultatet och då får vi hoppas att denna inte drabbar det organiserade RC-flyget alltför mycket.
Roger

UndCon
2014-09-09, 07:43
Jag tror alla som är aktiva i forum vet vad som gäller. Förbunden är klara med vad som gäller.

De som inte vet är de som köper en DJI på Hobbex för de säger att man inte behöver tillstånd.
Personal i butiken säger att allt ansvar ligger på kunden.

Då hamnar alla i en stor gråzon - det hjälper inte att vi jobbar med att informera vad som är rätt eller fel.

Olyckor kommer troligen komma från personer utan vetskap av deras skyldigheter.

McRegor
2014-09-09, 08:10
I grunden tycker vi nog rätt lika UndCon men jag tror ändå att det finns en del som läser och skriver i fora som ändå inte kan hålla sig till regelverket. Givetvis kan det också gälla klubbanslutna men jag tror trots allt att dessa har lite större "social press" på sig via klubbkompisarna att följa de få regler vi har att följa - och att en stor del av deras flygning dessutom förhoppningsvis sker i närheten av klubbens fält. Men de som handlar en Phantom på t ex Hobbex och Webhallen är nog de som förmodligen kan ställa till mest med skada.
Roger

Aner
2014-09-09, 18:47
I artikeln åsyftar man troligen enbart FPV-flygning bortom LOS, vilket man antyder har förekommit och är ett problem. Man skriver att man från flygledningen aldrig tillåter "UAS" i närheten av Östersunds flygplats. Jag antar att de likställer UAS med flygning bortom LOS, vilket inte stämmer eftersom UAS kan (i Sverige alltid) utföras även inom LOS. UAS kallas det väl vidare först när det faller inom kommersiell verksamhet? I annat fall är det väl modellflyg per definition, oavsett om det är med videolänk eller ej. Jag tycker att man i artikeln ska börja med att skilja på FPV inom LOS och där det förekommit bortom denna. Det förstnämnda (inom LOS) behöver väl inte innebära mer fara för flygtrafik än annat modellflyg???

Slutsats: Så länge flygning sker icke kommersiellt och inom LOS är det modellflyg det handlar om. Vad jag vet är det inte förbjudet inom det angivna området. Alla modellflyg är väl "obemannade farkoster"? Sedan kan modellflygning ske mkt oansvarigt oavsett om det är utrustat med videolänk eller ej. Rätta mig gärna om jag har fel.

UndCon
2014-09-09, 19:31
Det är lite det som de nya förslagen från EU framhäver - skillnaden på kommersiell flyg eller ej.

Det skall dock fortfarande ske inom synhåll för att vara modellflyg

Aner
2014-09-09, 19:44
Ja det är bra att det lyfts och klargörs för alla parters bästa.
Ang artikeln inledningsvis så tycker jag "förbudet" från flygledningen är otydligt. Vad är det egentligen man har förbud mot?

För bra precis ett år sedan ringde jag personligen till detta flygtorn, men i det ärendet huruvida det fanns några restriktioner mot att flyga modellhelikopter på exempelvis en öde fotbollsplan. Rykten inom modellflyget påstod att ett förbud fanns och jag gillar inte rykten, utan fakta. Som sagt, jag ringde och frågade eftersom jag tyckte att "ryktet" kändes rimligt. Svaret var att det enda förbud som som förelåg var flygning inom kontrollerat luftrum och detta angavs till 300ft. Under detta och utanför själva flygplatsens område ( läs staket/stängsel) fanns inga andra regler som den jag pratade kände till. Ringde även upp helikopterfirmorna, bl.a den som har hand om ambulansflyget som nämns i artikeln. De svarade samma sak gällande 300 ft.


Väldigt luddigt hela artikeln.

McRegor
2014-09-09, 20:00
"Väldigt luddig artikel" - givetvis är artiklar i dagstidningar luddiga när man har mera kunskap om ämnet än journalisten som skrivit detta men det är ju standard så inget som jag personligen förfäras speciellt mycket över idag. Sen kan man givetvis önska mera fakta i en artikel men tyvärr tror jag att det är att önska alltför mycket... Idag skall allt förenklas som vi konstaterat i en annan tråd.
Roger

Aner
2014-09-09, 20:11
"Väldigt luddig artikel" - givetvis är artiklar i dagstidningar luddiga när man har mera kunskap om ämnet än journalisten som skrivit detta men det är ju standard så inget som jag personligen förfäras speciellt mycket över idag. Sen kan man givetvis önska mera fakta i en artikel men tyvärr tror jag att det är att önska alltför mycket... Idag skall allt förenklas som vi konstaterat i en annan tråd.
Roger


Ja, det är väl förhoppningsvis så. Det jag reagerade mest på var väl egentligen den mkt preciserade radien av flygförbud som verkar var faktabaserad (vad det nu egentligen är förbud mot för typ av flyg...Hubsan x4 från Teknikmagasinet eller enbart kommersiell flygning med obemannade farkoster?)

Nåväl. Det lär skrivas fler artiklar i detta ämne framöver kan jag tro. Kanske blir det klarhet för alla parter i framtiden.