handdator

Visa fullständig version : Placering av fyrtaktarehaskell
2014-10-22, 21:08
Håller på och lagar en kraschad SU 31. Måste byta motorspantet och i monteringsanvisningen
syns de streck som motorn skall riktas mot, tyvärr så finn inga mått och det gamla spantet
finns ej kvar, vad jag kan förstå av bilden så skall vevaxeln ligga ovanför mittlinjen sett genom
kroppen, brukar det vara så? Det är en Hobbico SU 31 spv 1550 mm.

senmathal
2014-10-23, 11:05
Det är vanligt att mittlinjen går igenom propelleraxeln men jag vet inte om det alltid är så. Beroende på motor och hur den är monterad kan ju propellern hamna både högt och lågt och till och men i en gondol på vingen. Där kan ju knappast mittlinjen skära igenom propelleraxlen.

Jag tror att det är viktigare att du koncentrerar dig på att du får rätt vinkel på den. Lite neråt och lite till höger brukar det ju vara. Då får man tänka på att motorn inte kan sitta mitt på motorspantet om axeln ska pricka hålet i kåpan. Du får flytta fästet lite till vänster och lite högre än om den satt rakt monterad.

/Mats