handdator

Visa fullständig version : länsstyrelsen säger nej, förbjudet att filma med drönaren30
2015-01-21, 05:56
http://www.idg.se/2.1085/1.605285/lansstyrelsen-sager-nej---forbjudet-att-filma-med-dronare

Zallisen
2015-01-21, 08:13
Vet inte vad som är mest absurbt i detta fallet. Att länsstyrelsen tror att en kamera på en multikopter är en uppsatt övervakningkamera eller att nån som ska göra en flygfilmniung ansöker om tillstånd att sätta upp en övervakningskamera...

Det är väl som att bli missnöjd för att man tror att man fick avslag att flyga ett modellplan på fältet för att man inte har flygcert för en jumbojet.

Quaddaren
2015-01-21, 10:29
Är ett ypperligt tillfälle för uassweden.org att gå in som en organisation och förhandla med Länsstyrelsen.
Man kan även tycka att transportstyrelsen som utfärdar tillstånden och tar bra betalt försöker att få till
en gemensam tillståndsbit. Med största sannolikhet är nästan 100% av transportstyrelsens utfärdade tillstånden baserade på flygfilm / foto. Det finns knappast några kameror överhuvudtaget som är mer styrbara och som bara används kortare stunder för att sedan tas ned.

McRegor
2015-01-21, 11:10
Det känns väl som att det som mest av allt behöver en översyn är hur man definierar övervakningskamera och därmed sammanhängande tillståndsbehov. En kamera på en flygfarkost är ju knappast fast monterad utan precis som en kamera i handen på en fotograf är den ju i högsta grad "mobil" så är det OK att fotografera och filma "manuellt" med en kamera i handen så borde ju samma sak gälla även om kameran sitter på en flygande farkost - och OK att publicera under förutsättning att de militära myndigheterna inte har nåt emot det. Därmed skulle Länsstyrelserna kunna kortslutas när det gäller flygfotografering. Fast det är väl antagligen en alltför enkel lösning...:)
Roger

Quaddaren
2015-01-21, 11:32
Tyvärr verkar det som det redan är " kortslutning " på Länsstyrelsen. Man kan ju hoppas att det blir en överklagan och därmed en prövning. Ibland verkar det som att det är enda sättet att få till en ändring av tillståndsregler. Länsstyrelsen har inte hängt med i utvecklingen och frågan är väl om dom överhuvudtaget förstår hur en multikopter fungerar, kanske dags för en demonstration av dessa farkoster.

UndCon
2015-01-21, 12:06
Det är onekligen intressant hur man resonerar... En vanlig kamera som sitter monterad på ett stativ borde också räknas som en övervakningskamera om det är definitionen "fast monterad" som är det viktiga i sammanhanget.

dvogonen
2015-01-21, 13:36
Jag tror att vi kan glömma möjligheten att förbudet mot filmning av allmänna platser från luften tas bort. Dagens multukoptrar och fpv-utrustning må vara fullkomligt olämpliga för övervakning, men så kommer inte situationen att förbli särskilt länge.

Se saken från andra sidan: Fram till idag har det varit förbjudet för grannen (eller polisen) att montera en kamera och utan några tillstånd övervaka min tomt. Däremot var det helt tillåtet att fästa kameran i en ballong eller på en multikopter och göra samma sak. Inte direkt logiskt. Behovet att skydda integriteten kommer att öka, inte minska, i takt med att tekniken blir bättre.

Vad vi kanske kan hoppas på är ny lagstiftning som skiljer på utrustning för visuell fjärrstyrning och utrustning som lämpar sig för övervakning. Fast monterad lågupplöst Fpv-utrustning med vidvinkellins skulle kunna vara OK. Det är ju i praktiken omöjligt att övervaka någon med det. Gimbal-stabiliserade HD-kameror är nog med all sannolikhet körda framöver. Åtminstonde om man vill hålla sig inom lagens råmärken.

Men just nu är alla kameror förbjudna enligt gällande lagtolkning. Vi får väl se om någon överklagar för att få en slutgiltig prövning.

dvogonen
2015-01-21, 13:39
Det är onekligen intressant hur man resonerar... En vanlig kamera som sitter monterad på ett stativ borde också räknas som en övervakningskamera om det är definitionen "fast monterad" som är det viktiga i sammanhanget.

Ja, det stämmer. Det är ingen skillnad på en "vanlig" kamera på ett stativ och en övervakningskamera på ett stativ. Det har det aldrig varit.

Quaddaren
2015-01-21, 15:07
Jag har aldeles nyligen haft en skriftväxling med såväl Länsstyrelsen som datainspektionen. Nedan följer svaren från dessa myndigheter. Slutsats får ni göra själva.

FRÅN DATAINSPEKTIONEN


Hej Stig,

Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt kameraövervakningslagen (2013:460), KÖL, avseende kameraövervakning på platser dit allmänheten inte har tillträde. Länsstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för kameraövervakning som bedrivs på platser dit allmänheten har tillträde. Datainspektionen kan inom ramen för en förfrågan ge allmänna upplysningar, vi kan dock inte ge några rättsligt bindande besked i det enskilda fallet. Rättsligt bindande besked kan endast lämnas inom ramen för ett tillsynsbeslut.

Rättsläget är lite oklart vad det gäller kameror som sitter uppsatta i drönare. Jag kan därför inte med bestämdhet svara på frågan om den användning av drönare du beskriver är tillståndspliktig. Om man vill vara på den säkra sidan kan det därför vara klokt att rådgöra med länsstyrelsen.

En ansökan om kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde ska göras skriftligen hos länsstyrelsen i det län där övervakningen ska ske. Om kameraövervakningen ska ske i flera län med en övervakningskamera som är uppsatt på eller i ett fordon, fartyg eller luftfartyg, ska ansökan om tillstånd göras hos länsstyrelsen i det län där övervakningen huvudsakligen ska ske och, om det inte går att avgöra i vilken län övervakningen huvudsakligen ska ske, ska ansökan göras hos länsstyrelsen i något av de berörda länen (16 § KÖL).

Datainspektionen har tidigare i en förfrågan svarat på frågor om vad som gäller angående drönare. Om du är intresserad av att se detta svar på förfrågan i fulltext kan du kontakta vår registrator och begära ut handlingen. Svaret har dnr 2005-2014.

Nedan återger jag ett kort utdrag från det svaret.

”Datainspektionen anser att kameror i drönare som riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde omfattas av tillståndsplikten enligt kameraövervakningslagen om det inte handlar om övervakning som faller under de uttryckliga undantagen i 10 § första stycket 6 eller 11 § första stycket 2 kameraövervakningslagen. Tillstånd till kameraövervakning ges av länsstyrelsen om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Det är den som ansöker om tillstånd som ska visa att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.”

Du kan hitta en länk till lagtexten samt mycket annat nyttigt, däribland en faktabroschyr om kameraövervakningslagen, på vår webbplats:


http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kameraovervakningslagen/
Med vänlig hälsning

Jonas Axelsson


Jurist, Datainspektionen


www.datainspektionen.se


FRÅN LÄNSSTYRELSEN


Finns alltså inget säkert svar. Drönare stämmer ö h t dåligt med kameralagen. I o m att kameraplaceringen ( i omgivningen) ändras så är ju övervakningsområdet skiftande… Det är ju egentligen övervakningsområdet som är det intressanta, vad är det vilka människor rör sig, hur stort är integritetsintrånget etc. Men i o m att kameran anses fast monterad och kan ta bilder där allmänheten har tillträde och kameran ” i sitt bästa läge” kan identifiera allmänhet så krävs tillstånd. En drönare som bara användes inom tomt o bara tar bilder inom det området bör däremot vara tillåten: privat övervakning av enskild person o då gäller inte kameralagen, om bilderna bara används privat. Går bilder ut på nätet eller ngt sådant så gäller emellertid kameralagen, även om det kanske inte är tillståndsplikt.-

Detta duger knappast som ett klargörande utan visar mest på svårigheten att bedöma. Ett sätt är att ansöka (3.700) o få saken prövad./hälsn:

Ingemar Sunnerdahl


Rättsenheten


Länsstyrelsen i Västra Götalands län


462 82 Vänersborg


010-22 454 80


ingemar.sunnerdahl@lansstyrelsen.se

UndCon
2015-01-21, 16:51
Den största fokusen för länsstyrelsen är om vi filmar personer och att detta är olämpligt pga integriteten.

Om man då flyger och filmar fin natur och kossor så är det helt OK att fortsätta...så länge vi inte råkat filma någon.

Den delen kan vi redigera bort (kanske lägga samman det i självgranskingsrätten från Säksam)

En brytpunkt borde fortfarande vara den kommersiella verksamheten som filmar sportevenemang, stora olyckor eller dylikt och ofta är det personer med i dessa mediala filmer. Där är detta förbudet högst intressant.

Om vi kan skilja på hobbyverksamheten och den kommersiella verksamheten så vinner vi mycket.
En Multirotor med kamera är inte värre än en vanlig mobilkamera, skall den en förbjudas måste det gälla den andra också.

Quaddaren
2015-01-21, 17:56
Att skilja hobby/ verksamhet åt i detta ärende är nog svårt. Samma allmänhet som filmas. Så klart är jag en aning färgad av min situation som kommersiell användare.

n30
2015-01-21, 17:59
Som UndCon skriver: "Om man då flyger och filmar fin natur och kossor så är det helt OK att fortsätta...så länge vi inte råkat filma någon."

oavsett vad så får du ju inte publicera detta såvida den där militäriska eller va attan de va för organisation som ska granska filmen innan du publicerar den så vida du ej har en självgranskningsrätt och har du då detta så är du ju redan medveten om vad som gäller .... jag tycker mer det låter som ett moment 22 här....

n30
2015-01-21, 18:02
filmar vi någon så måste det oavsett granskas / redigeras utav myndigheten/organisationen (minns ej vad detta heter) eller om man ahr självgranskningsrätt så får man själv plocka bort det såvida man ej får en tillåtelse underskrivet utav den som blivit filmad så man har "rättigheter" att publicera fotot eller video klippet... detta e helt urlöjligt att dom har dömt som dom gjort. jag har ingen verksamhet jag har det som en hobby men det dom lagt dom på borde ju i teorin vara dom som kör hobbybruk... dom som har en verksamhet / firma med såna här multikopters för arbeta med fotografering eller film har ju trots allt gått genom x antal processer för få tillstånd till detta.

Quaddaren
2015-01-21, 18:50
Granskningen utförs av försvarsmakten och har inget med filmad person att göra överhuvudtaget. Man får inte sprida / publisera något innan granskning och detta har med militära anläggningar mm att göra.
Som läget är just nu så kan inget kommersiellt arbete utföras om det innefattar fotografering med multikopter eller för den delen även Rc flygplan från luften. Du kan däremot sätta kameran på 15 m hög mast och fota.
I teorin är alla de drygt 300 utfärdade tillstånden från transportstyrelsen värdelösa. Detta är en verklighet som snarast får tas itu med, gärna från den under uppstart bildade branchorganisationen uassweden.org

High Five
2015-01-21, 19:18
Men... det finns 21 länsstyrelser. Alla med sin egen landshövding som chef och potentiellt olika nivåer av att bevilja tillstånd. Visst, de har alla regeringen som chef ovanför men det finns ändå risk för olika tolkningar.

Hur som helst, om jag jobbade på en länsstyrelse och faktiskt ville få folk att sluta flygfilma skulle jag ge mig efter nån som filmat närgånget på en plats med mycket människor, inte nån som filmar FPV racing ensam i en hektar skog. Det är liksom ett sätt att få gehör (och prejudikat) för lagen att sätta åt de som bryter mot den verkliga intentionen. Att sätta dit nån som filmar och lägger upp filmer på vår underbara natur och visar hur vackert vårt land är kan jag inte se att det finns nåt stort intresse för att sätta dit. Som privatperson är jag inte särskilt orolig. Däremot kan jag förstå kommersiella filmare är oroliga.

Fast när jag tänker efter är det väl polisen som ska stoppa lagöverträdarna, d.v.s. de som flygfilmar utan tillstånd, inte länsstyrelserna. Och att polisen skulle prioritera FPV-flygningar över mängder av inbrott, rån osv som lämnas ouppklarat eller ens outrett känns ju rätt galet. Undantaget givetvis nån toker som flyger i Brommas flygplats kontrollzon men det var ju ett större problem.

Försvaret har väl varit ganska föredömliga i att ge ut självgranskningsrätt till de flesta eller alla som begärt det?

DrHanke
2015-01-21, 19:55
En sak som far runt i min skalle är att om jag har en gopro på hjälmen å cycklar runt så är det helt okej, om jag filmar skateboard, rullgrillor eller bara går runt med kameran i handen så är allt helt ok oavsett vart jag filmar? Men om jag nu stoppar den i en sak som flyger så är det ett regelverk utan dess like som ingen ändå kan svara på utan det prövas av en grupp människor som i stort sett beslutar på grunder om hur de tolkar å anser det vara ok i just det fallet. Är det inte en jävligt skum lag då ? Eller är jag ute å cyklar vad gäller detta med kameror på cyklar, skateboards mfl?

MarkusH
2015-01-21, 20:16
Går man in på datainspektionens hemsida så finns det lite mer att läsa om hur dom tolka kameralagen angående drönare. Dom har skrivit om drönare i sin tidning integritet http://bestall.datainspektionen.se/tidskrifter, nr 2014/3, längst ner på sidan kan man hämta hem den i PDF-format. I samma nr kan man även läsa vad som gäller dashcams (vindrutekameror) som börja bli vanligt även i Sverige. Den kräver också tillstånd för att den sitter fast monterad. Det gäller även om den sitter med sugpropp. Men håller man kameran i handen är det ok. Samma regler gäller alla fordon står det i artikeln. Så det borde gälla även om man cyklar med en gopro på styret. Men sen finns det ett undantag i kameralagen gällande backkameror och night visions kameror som sitter fast monterade i bilar. Dom är helt ok.
Så jag räknar min FPV-kamera som en backkamera!

n30
2015-01-21, 20:40
men gäller detta bara filmning och fotografering ? t.ex. om jag har kamera på min hexa o flyger med en skärm för se vart jag flyger.... är detta heller inte tillåtet? då varken filmar jag eller fotograferar ju

neu
2015-01-21, 20:45
Datainspektionen anställer nog bara folk med foliehattar.

Quaddaren
2015-01-21, 20:57
Som du säger n30 så borde en kamera utan filmning dvs. på något sätt sparas jämställas med en kikare eller för den delen dina egna ögon. Skulle vara intressant att ställa den frågan till datainspektionen. Mycket inspektion, eftersök eller besiktning kan ju göras utan sparad film. Det mesta kan ju redovisas med skrift eller att kunden är med vid själva flygtillfället och själv ser resultatet. Får nog starta en ny skriftväxling med berörda myndigheter. Fasiken vet om inte min ROV ( undervattensrobot med kamera ) ligger illa till också, kan ju komma nån allmänhet och simma förbi som kan identifieras.....

UndCon
2015-01-21, 21:05
Som UndCon skriver: "Om man då flyger och filmar fin natur och kossor så är det helt OK att fortsätta...så länge vi inte råkat filma någon."

oavsett vad så får du ju inte publicera detta såvida den där militäriska eller va attan de va för organisation som ska granska filmen innan du publicerar den så vida du ej har en självgranskningsrätt och har du då detta så är du ju redan medveten om vad som gäller .... jag tycker mer det låter som ett moment 22 här....

Jag har självgranskningsrätt från militären (Säksam) och det har inte alls med saken att göra.


Om skillnaden är att kameran är fast monterad så är min det inte - den hålls på plats med gummiband ;)

Och om jag backar med Quaden så är det en backkamera
Tar jag kan ta bort IR-filtret så det blir en IR-kamera

Så...det är mao inga problem i fortsättningen heller.

Christer J
2015-01-21, 22:22
Vet inte om jag läst slarvigt men jag får intrycket av texten att det gäller filmning enbart. Om man bara flyger fpv för manövreringen filmar man ju inte !? Ser inte mer då än vad en fullskalaflygare ser

n30
2015-01-22, 06:00
QUaddaren, kolla upp det. det hade varit intressant att veta. men det förvånar mig inte om det går under samma piss regler oavsett vad då du kan flyga upp och "övervaka" området bara du inte filmar detta.

lassebetong
2015-01-22, 08:47
Ställde två frågor till datainspektionen förra året.
Vad gäller vid filmning från rc flyg alltså film som sparas ner och går att titta på efteråt.
Vad gäller för min kamera som bara används för att framföra min rc farkost. Alltså ingen kamera som används för att spara/lagra fim med utan som ger "live" bild direkt till mina goggles så jag kan manövrera den.

Fick tyvärr inget klart besked av honom, han kunde inte se någon skillnad på dem.
Orkade inte bry mig mer i frågan.

Bertone
2015-01-22, 09:31
Jag ställde också frågan till Datainspektionen förra våren och fick till svar att det bara var ett problem OM man kunde identifiera personerna på bilden.
Christian

okelelle
2015-01-22, 17:24
men gäller detta bara filmning och fotografering ? t.ex. om jag har kamera på min hexa o flyger med en skärm för se vart jag flyger.... är detta heller inte tillåtet? då varken filmar jag eller fotograferar ju
Jag mailed transportstyrelsen när jag skaffade mig min 250 och fick ett väldigt tråkigt svar.

"God Dag.

Jag funderar på att skaffa mig en 250 quadcopter med fpv utrustning för att flyga med.

Då det varit mycket skriverier om "idioter" som inte förstår att deras utrustning kan vara rent av livsfarliga så tänkte jag göra rätt från början.


Min quad kommer flygas uton/inom synhåll beroende på hur det tolkas.

Jag antar att jag kommer flyga med glasögon och då inte se modellen, men kommer fortfarande vara inom det avståndet att jag kan se den om jag tar av mina googles.

Är det UAS3 som jag kommer klassas som med en quad på ca 300g flygvikt?

Hjälp mig göra rätt direkt :)

Gott nytt år och god fortsättning

Kim Andersen"

Deras svar:

Hej Kim!

*

Tack för ditt mejl! Du får inte flyg utom synhåll. Du måsta alltid ha farkosten inom synhåll och då utan hjälpmedel.

Jag bifogar länken till Transportstyrelsens hemsida där du kan läsa vad som gäller och vilken kategori din farkost kommer att hamna i.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/

*

Har du flera frågor så är du välkommen att höra av dig!

*

Med vänliga hälsningar

*

Anna Ahlberg

Handläggare

*

Sjö- och luftfartsavdelningen

Sektionen för helikopter, allmänflyg och fritidsbåtar

Direkt: 010-495 36 15

Mobil: 076-721 13 81

Mejl:*anna.ahlberg@transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen

601 73 NORRKÖPING

Telefon: 0771-503 503

McRegor
2015-01-22, 18:10
Kim - personligen tycker jag att de regler som gällde när du skickade in detta brev (om det var förra året) var relativt klara - och ganska lika dagens. Skillnaden nu som jag ser det är att TS kräver att FPV-flygare använder dubbelkommando och inte bara en "copilot" som står bredvid beredd att ta över. Att flyga FPV utanför LOS har ju i praktiken aldrig varit tillåtet överhuvudtaget (utanför försvars-världen) och talar du om UAS-klassningen så avser den ju därmed i huvudsak de som flyger yrkesmässigt och inte oss vanliga hobby-modellflygare. Så har i alla fall jag fattat det hela men visst kan jag ha missuppfattat nåt.
Roger

Quaddaren
2015-01-22, 18:34
Jag har i dag varit i telefonkontakt med datainspektionen och vi har kommit överens om att jag skriver en formell brev gällande
bl.a frågeställningen jag skrev om tidigare i tråden. Om tiden räcker till gör jag detta i morgon. Fram till dess finns möjlighet att
ta upp frågor som jag i så fall kan ta med i brevet.

Redrobjem
2015-01-23, 05:13
Men... det finns 21 länsstyrelser. Alla med sin egen landshövding som chef och potentiellt olika nivåer av att bevilja tillstånd. Visst, de har alla regeringen som chef ovanför men det finns ändå risk för olika tolkningar.

Hur som helst, om jag jobbade på en länsstyrelse och faktiskt ville få folk att sluta flygfilma skulle jag ge mig efter nån som filmat närgånget på en plats med mycket människor, inte nån som filmar FPV racing ensam i en hektar skog. Det är liksom ett sätt att få gehör (och prejudikat) för lagen att sätta åt de som bryter mot den verkliga intentionen. Att sätta dit nån som filmar och lägger upp filmer på vår underbara natur och visar hur vackert vårt land är kan jag inte se att det finns nåt stort intresse för att sätta dit. Som privatperson är jag inte särskilt orolig. Däremot kan jag förstå kommersiella filmare är oroliga.

Fast när jag tänker efter är det väl polisen som ska stoppa lagöverträdarna, d.v.s. de som flygfilmar utan tillstånd, inte länsstyrelserna. Och att polisen skulle prioritera FPV-flygningar över mängder av inbrott, rån osv som lämnas ouppklarat eller ens outrett känns ju rätt galet. Undantaget givetvis nån toker som flyger i Brommas flygplats kontrollzon men det var ju ett större problem.

Försvaret har väl varit ganska föredömliga i att ge ut självgranskningsrätt till de flesta eller alla som begärt det?
Brommas kontrollzon innefattar typ hela Stockholm med rätt många invånare http://daim.lfv.se/echarts/dronechart/.

High Five
2015-01-23, 06:59
Brommas kontrollzon innefattar typ hela Stockholm med rätt många invånare http://daim.lfv.se/echarts/dronechart/.

Ja, men det ligger utanför länsstyrelsernas makt. Och det verkar finnas ett de facto undantag på Årstafältet där Tullinge MFK flyger.

eAk
2015-01-23, 18:29
Många svar att läsa och trött så läser dom inte och framhäver min ståndpunkt.
Det är helt absurt att någon ens skulle bry sig om en övervaknings kamera i dagens samhälle. För folk delar med sig av alla sina intima och prIvan konversationer till både svenska och amerikanska staten. USA dödar människor med meta data som grund för beslutet! Med andra ord råkar du skriva ketchup i din sökmotor och gå 100 meter från en affär som säljer ketchup och USA inte gillar ketchup kanske dom skickar en raket in i ditt fönster. Allt du gör är så övervakat att det finns loggar med metadata över ditt liv som kan berätta mer om dina mest He, liga innersta tankar än du själv är förmögen att uttrycka. Så varför skulle det vara kränkande mot din integritet att hamna på en bild?


Läs ditt avtal med google/Apple där godkänner du att dom lagrar och läser dina sms. Kollar du lite till så kommer du kanske hitta att du också gett dom tillstånd att filma med din kamera och spela in ljudet på din mic.
Vad kan dom ha det till. Tja ibland kanske amerikanska staten / FRA inte nöjer sig , ed att döda dig över enbart metadata och kanske tycker det är lika r att skicka en raket varje gång någon säger bokstaven ö. Eller tittar för mycket åt höger när dom korsar ett övergångställe.

Tänk på det en stund.

flunk
2015-01-23, 19:01
Intressant nyhet i ämnet som nämndes i SVT idag:

http://www.hd.se/lokalt/angelholm/2014/11/26/dronare-kan-kartlagga-svartbyggen/
http://www.hd.se/lokalt/angelholm/2014/11/26/dronare-ska-kartlagga-stranden--och-svartbyggen/

UndCon
2015-01-23, 19:25
Det ser ut som att det var Swescan som var där och flög.


Här skall ni få en film att bita i...

Rätt snyggt producerad - men ack så fel det kan bli...https://www.youtube.com/watch?v=nUdrdiREvUs

simonarvestrand
2015-01-23, 19:39
:banghead:

Copterdude
2015-01-23, 20:58
:banghead:
+1

Man tycker "proffsen" borde ha lite mer säkerhetstänk.. Man slog sig för pannan ett par gånger minst sagt...

simonarvestrand
2015-01-23, 21:07
Tror inte det är några proffs utan en ironmanentusiast med lite film och multiprylar. Det va ju ingen vidare kvalitet på filmning egentligen

UndCon
2015-01-23, 21:27
Det är ett lokalt produktionsbolag "Commercial TV" som ligger bakom filmen på uppdrag av Destionation Kalmar

neu
2015-01-23, 23:34
Tyvärr dom ''professionella'' som gör dom värsta videorna i Sverige. Var en idiot som flög rakt över folkmassan med en DJI flyaway när det var en stor spelning på Malmöfestivalen (regnade samma kväll och mörkt var det) och när MFF firade på stortorget i Malmö så var det 2st dji flyaway proffs som skulle flyga var av en krascha och bröt gimbalen innan han ens han komma ut över folket (sån tur var).

Min granne berätta om dom på MFFs samlingen och tyckte att det var obehagligt när dom flög runt över huvuden på folk och såg bilder på facebook från spelningen som den duktiga fotografen hade vattenmärkt så var inte så svårt att hitta han. Fråga då ts hur fan dom kunde låta han ha UAS tillstånd och då sa dom bara att jag skulle fylla i en incidentanmälan så då sket jag i det.

UndCon
2015-01-24, 09:22
Den där problematiken har jag också pratat med dem om. Det faller tyvärr på polisen att kontrollera om det går rätt till och då vet vi att det inte kommer att ske.

Om man har en UAV-licens och bryter mot de reglerna så måste man kunna återkalla licensen på plats på samma sätt som man tar körkortet om förseelsen är grov.

Eventuella böter eller andra straff kan man utreda senare.

High Five
2015-01-25, 01:06
Vi kanske skulle välkomna även de professionella filmarna hit så dom kunde få möjlighet att lära sig lite bättre säkerhetstänk? Jag vill ju inte gärna ha en Dji i huvudet när jag ligger i vattnet vid simstarten på en tävling. Det är inte tillstånden som lär någon att flyga säkert, det är kunskapen och att tänka före.

Quaddaren
2015-01-26, 09:49
Oj, trodde inte man var ovälkommen hit som yrkesutövare. Säkerhetstänket är nog väl så högt hos
" professionella" som hos hobbyister, titta bara på youtube. Folk som inte har förstånd finns det överallt och kommer alltid att finnas. Maskinerna som används professionellt kostar ofta 10 ggr mer än en hobby maskin och bara det gör att man inte försöker riskera något. Den stora säkerhetsrisken ligger nog i dom som springer in på "HOBBEX el liknande" och köper en quad
för dom tycker det är fräckt. Flyga kan ju vem som helst göra, det står i bruksanvisningen. Att nån sedan kan betala för en idiotflygning är ju bara en bonus. Lite svarta pengar utan varken tillstånd eller försäkring tackas inte nej till.

okelelle
2015-01-26, 12:57
Gäller samma regler inhägnat område, privat mark eller egen lokal? Någon som har koll?

Jorgen
2015-01-26, 16:53
Om jag inte missat något så gäller det på alla ställen där allmänheten har tillträde. Det inkluderar privat mark på grund av allemansrätten.

Inhägnat område verkar vara en ganska luddig definition.

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/manniska-och-samhalle/kameraovervakning/Pages/default.aspx

Kameraövervakning som innebär att kameror riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller tunnelbanestation som ska övervakas räcker det att du gör en anmälan till oss. (Senare i texten skriver de att tillstånd krävs även där.)

Du behöver inget tillstånd för att övervaka slutna områden inom företag, industriprocesser, rum i hemmet och liknande. Det avgörande är att allmänheten inte har tillträde till platsen.

Ålänning
2015-01-26, 18:08
Ingen av oss gör rätt alltså? =)

Quaddaren
2015-01-27, 14:01
Jag har nu återigen plågat Länsstyrelsen och Datainspektionen med några frågeställningar. Har dock fått ett positivt svar som gör att med lite förstånd vid filmning så kan vi fortsätta flyga både som hobby och näringsidkare. Jag bifogar hela korrespondensen och har markerat texten med rött där jag äntligen fått ett svar.

Hej

Tack för svaret från Jonas Axelsson Jurist ang vår tidigare fråga

Anledningen till att jag återkommer i ärendet är det avslag som Länsstyrelsen i Skåne län gjorde på en ansökan. (http://www.idg.se/2.1085/1.605285/la...ma-med-dronare (wlmailhtml:{C4917E5B-D0E8-4823-B0F7-3E85D2F8197C}mid://00000027/!x-usc:http://www.idg.se/2.1085/1.605285/la...ma-med-dronare)).
Debatten inom multikopterbranchen går på högvarv. För oss som inte bara har multikopterflygande som en hobby utan har Transportstyrelsens tillstånd för att utöva verksamhet verkar det som att vi hamnat i ett moment 22 tillstånd.

Följande frågeställningar har uppkommit.

Om en Multikopter ( av er benämnts som drönare ) utrustas med teknik för bildöverföring och denna bildöverförning används av piloten / operatören för navigation och positionsbestämning, ingen inspelning, lagring eller registrering av bildmediet görs utan används endast i realtid. Faller då denna utrustning inom ramen för kameraövervakning?

Detta är en viktig fråga då vi yrkesmässiga utövare måste kunna fortsätta utföra uppdrag. Om denna utrustning bedöms att kunna undantas från kameraövervakningslagen kan vi under en övergångsperiod informera en beställare att denne måste vara med vid flyg / fototillfället och själv se resultatet av besiktningen, inspektionen eller vad nu uppdraget innebär. Detta skulle vara en nödlösning fram till en önskvärd lagändring
För de operatörer som dokumenterar fastigheter eller dylikt är tyvärr denna lösning oacceptabel

Rent säkerhetsmässigt skulle det vara en fördel om bildmediet kunde sparas då man vid ett ev. haveri kan
analysera orsaken och på så sätt förhindra framtida haveri.Reflektion:

Att bedöma en fotoutrustning på en multikopter som en fast monterad kamera stämmer dåligt med verkligheten. Det finns få övervakningskameror som är mer rörliga t.o.m. i 3 dimensioner.
Med tanke på den snabba utvecklingen av ”actionkameror, vindrutekameror som monteras på hjälmar, cyklar och på ett otal andra ställen samt även mobilkameror så kan tyckas att en översyn reglerna vid kameraövervakning skyndsamt måste ses över.

Man kan även reflektera över Transportstyrelsens utfärdande av tillstånd. I dom närmare 400 utfärdade tillstånden för lättare UAS maskiner ( vilka inbringat nästan 1,5 milj kronor till Transportstyrelsen ) är den övervägande delen inriktade på att utföra yrkesmässiga fotograferingar. Att då stoppas via en annan lag som så att säga gör det kostsamma tillståndet värdelöst är otroligt frustrerande.

Jag önskar således svar på frågan om navigationsutrustningen, samt har en förhoppning om ett snabbt samarbete mellan Länsstyrelsen, Datainspektionen samt Transportstyrelsen för att få till en mer anpassad lagstiftning.

M.v.h.
Stig Olsson


ALLFIX VÄST AB / AEROSEA VISION

Svaret nedan


Hej Stig,

Kameraövervakningslagen är tillämplig på en kamera även om den endast används för realtidsövervakning, alltså när materialet inte lagras eller bearbetas på något annat sätt.

Enligt uppgifter i media kommer länsstyrelsens beslut, som ni länkar till, att överklagas av sökanden.

Synpunkter på lagstiftningen bör i första hand lämnas till justitiedepartementet.

Vänlig hälsning
Martina Lindkvist
Jurist, Datainspektionen
www.datainspektionen.se (wlmailhtml:{C4917E5B-D0E8-4823-B0F7-3E85D2F8197C}mid://00000027/!x-usc:http://www.datainspektionen.se/)


Lite följdfrågor


Tack för ert snabba svar.Det jag inte kan förstå är hur Länsstyrelsen i samma län som avslog ansökan kan ge tillstånd till Ängelholms Kommun

http://www.hd.se/lokalt/angelholm/20...a-svartbyggen/ (wlmailhtml:{C4917E5B-D0E8-4823-B0F7-3E85D2F8197C}mid://00000027/!x-usc:http://www.hd.se/lokalt/angelholm/2014/11/26/dronare-kan-kartlagga-svartbyggen/) ( för det kan väl aldrig vara som så att man inte har tillstånd ? )Några korta följdfrågor.Om det utan tvekan inte finns några identifierbara personer på bildmediet, är det då tillåtet att filma / fotografera?

Finns det ett pågående arbete med att göra någon lagändring gällande denna typ av fotografering?Finns det ett enkelt ja eller nej på dessa frågor?Vi som bedriver verksamhet inom detta område vill naturligtvis följa gällande lagar både vad det gäller vårt tillstånd från Transportstyrelsen, gällande specialförsäkringsregler samt datainspektionen.

På något sätt måste alla tveksamheter undanröjas och det måste klart och tydligt klargöras, kan denna företagsbranch fortsätta eller är det så att man måste avveckla.
M.v.h. Stig Olsson

Och svaret med den i alla fall för mig positiva meningen i rött


Hej Stig,

Frågor som rör beslut om eventuella tillstånd bör kunna besvaras av länsstyrelsen.

När det gäller definitionen av vad som är en personuppgift finns i 2 § kameraövervakningslagen beskrivet ”all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet”. Identifiering av personer kan ske genom exempelvis utmärkande klädsel, kroppsspråk osv. Om identifiering inte kan ske gäller inte kameraövervakningslagen. I Datainspektionens informationsbroschyr finns detta närmare beskrivet på s. 4, se följande länk:
http://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-kameraovervakning.pdf

Något pågående arbete för att göra någon lagändring på området är inte aktuellt, såvitt Datainspektionen känner till.

Vänliga hälsningar
Camilla Sparr
Jurist, Datainspektionen
www.datainspektionen.se (http://www.datainspektionen.se/)

Arne_Anka
2015-01-27, 19:11
Jag har nu återigen plågat Länsstyrelsen och Datainspektionen med några frågeställningar. Har dock fått ett positivt svar som gör att med lite förstånd vid filmning så kan vi fortsätta flyga både som hobby och näringsidkare. Jag bifogar hela korrespondensen och har markerat texten med rött där jag äntligen fått ett svar.Hej

Mitt första inlägg på detta forum, och innan jag attackerar pudelns kärna, ett kort intro för att försäkra er om att jag inte är ett troll.

Har hållit på med RC till och från, på sistone har det blivit mkt multi. Arbetar med marknadsföring dagtid, har ett intresse av film, foto och specialeffekter. Har följt detta forum länge men har hängt mer på internationella forum såsom RC groups.

Oavsett är detta ett mkt intressant ämne. Analyserar man rättsläget är det allt annat än klart, men det finns som Stig lyckades gräva fram en del "sanningar":

- Kameraövervakningslagen är primärt stiftad för att skydda den personliga integriteten. För att integritet ska kunna kränkas krävs identifierbarhet, främst på personer på bildmaterialet. Så tar man ett foto på 120 m höjd utan hardcore-zoom över ett villaområde har jag svårt att föreställa mig att det skulle kunna kränka den personliga integriteten. Självklart finns undantag: man kanske upptäcker någons svartbygge, kan vara bra att bara filma det man ska filma...

- Vid allmänna tillställningar, såsom under loppet ovan i Kalmar kan man knappast hävda att en drönare riskerar någons integritet. Detta är en tillställning där allmänheten kan förvänta sig fotografering. Dessutom kommer ljudet från drönaren signalera "här är jag!". Så folk är nog beredda...

- En drönare, främst med FPV, borde inte likställas med en fast monterad övervakningskamera som är monterad, och som nog kan vara svår att upptäcka. En drönare låter ofta en del, i alla fall när den är såpass nära att den kan ta såna bilder där kameraobjekten kan vara identifierbara. Dessutom har operatören delvis kontroll vad denna filmar varpå denne kan undvika att filma "känsliga saker".

- Man kommer långt med sunt förnuft. Om vi slipper se bilder på nakenbadare eller älskande par på en veranda tagna från en drönare kommer vi kanske kunna fortsätta med detta. Vi ska inte glömma att anledningen till att lagen om publicering av bildmaterial (inte för övervakning) nyligen skärptes för att det blev lite för många fall med pervon som tyckte om att filma nakna människor i omklädningsrum samt hänga ut f.d partners på internet i filmer där de inte visade sig själva. Kan vi undvika dessa avarter, och dessutom inte leka high chaparral i luftrummet tror jag tom att våra myndigheter kommer att se fördelen med drönare.

Personligen tror jag att man från LS sida i framtiden kommer att få lita till kameraoperatörers omdöme (på samma sätt som Försvarsmakten gör, och det har ju visat sig framgångsrikt). Där kommer man i postproduktion helt enkelt få ställa sig frågan om det material som publiceras anses förenligt med gällande lagstiftning. Det blir publiceringen i sig som blir reglerat i lag snarare än fotograferingen i sig.

Men det är bara en hypotes av en lekman...

Tack för alla intressanta inlägg, ni har lärt mig mkt.

High Five
2015-01-27, 20:37
http://www.idg.se/2.1085/1.605285/lansstyrelsen-sager-nej---forbjudet-att-filma-med-dronare
Jag har fått information från helt säker källa att mannen i artikeln erbjudits juridisk hjälp vid ett överklagande av beslutet, vilket skulle kunna innebära ett klargörande av rättsläget. Jag är försiktigt positiv att ett överklagande skulle kunna gå bra, eller visa att lagen inte är tillämplig i det här fallet.

UndCon
2015-01-27, 21:07
Vi kanske skulle koppla in lite fotografiskt tänkande?

http://www.fotosidan.se/cldoc/vad-far-man-fotografera.htm

High Five
2015-01-27, 21:19
- Vid allmänna tillställningar, såsom under loppet ovan i Kalmar kan man knappast hävda att en drönare riskerar någons integritet. Detta är en tillställning där allmänheten kan förvänta sig fotografering. Dessutom kommer ljudet från drönaren signalera "här är jag!". Så folk är nog beredda...

Jag har själv legat i vattnet vid en simstart på ett triathlon och jag kan säga att det är inte troligt att mer än några enstaka i ett startfält hör en drönare. Det är speaker som pratar, sorl från publik och framför allt mycket vatten som skvalpar runt huvudet (i simmössa) och man är fokuserad på själva start och sim-momenten. Så som simmare har man ingen aning om en flygande drönare man inte råkar titta åt fel håll och se den. Jag såg den först när jag tittade efter den då jag sett den från land tidigare. Att identifiera någon i vattnet är som ni ser väldigt svårt, förutom kanske närbilderna på den skäggiga killen... Sen skulle jag tro att fartvinden under cyklingen gör det svårt att höra en drönare, återigen vid sidan om detaljen att man är ganska fokuserad på själva cyklingen. Det är sånt som detta som jag anser kräver ett ytterligare lite större ansvar i säkerhetstänket hos piloten och att t.ex. låghöjdsöverflygningar över idrottare och även publik är ytterst tveksamt och en säkerhetsfråga. Om man är beredd på det eller inte tar nog inte kameraövervakningslagen någon som helst hänsyn till, med god rätt.

High Five
2015-01-27, 21:24
Vi kanske skulle koppla in lite fotografiskt tänkande?

http://www.fotosidan.se/cldoc/vad-far-man-fotografera.htm
Jag och även juristen jag lyssnade på tidigare i kväll vill hävda att kameran på en quad är aktivt manövrerad av piloten och inte faller under kameraövervakningslagen. (Något förenklat.) Och i så fall är de regler du länkar till det som gäller. Och dom tycker jag är mer sansade och rimliga, i princip, fota vad du vill och nästan vart du vill men publicera bara bilder för marknadsföring med tillstånd av de personer som skulle kunna gå att identifiera på bilden.

F.ö. en mycket bra artikel du länkade till!

Arne_Anka
2015-01-28, 14:31
Jag har själv legat i vattnet vid en simstart på ett triathlon och jag kan säga att det är inte troligt att mer än några enstaka i ett startfält hör en drönare. Det är speaker som pratar, sorl från publik och framför allt mycket vatten som skvalpar runt huvudet (i simmössa) och man är fokuserad på själva start och sim-momenten. Så som simmare har man ingen aning om en flygande drönare man inte råkar titta åt fel håll och se den. Jag såg den först när jag tittade efter den då jag sett den från land tidigare. Att identifiera någon i vattnet är som ni ser väldigt svårt, förutom kanske närbilderna på den skäggiga killen... Sen skulle jag tro att fartvinden under cyklingen gör det svårt att höra en drönare, återigen vid sidan om detaljen att man är ganska fokuserad på själva cyklingen. Det är sånt som detta som jag anser kräver ett ytterligare lite större ansvar i säkerhetstänket hos piloten och att t.ex. låghöjdsöverflygningar över idrottare och även publik är ytterst tveksamt och en säkerhetsfråga. Om man är beredd på det eller inte tar nog inte kameraövervakningslagen någon som helst hänsyn till, med god rätt.

Hej, jag instämmer till fullo i det du skriver, min avsikt med inlägget rörde den personliga integriteten endast. Detta med säkerhet är ett kapitel för sig och där måste vi vara föredömen om vi vill fortsätta, men detta regleras mig veterligen inte i kameraövervakningslagen utan har med flygsäkerhet att göra. Om du fattar beslutet att simma inför tusentals personer räknar du nog med att bli fotograferad. Jag tror inte du lägger så mkt vikt vid om det görs av en person på kajen eller av en drönare. Så länge operatören flyger säkert så klart...

Quaddaren
2015-01-29, 18:53
Jag har i dag lyckats starta en dialog med Justitiedepartementet ang. kameraövervakningslagen och definitionen av
våra multikoptrar. Alltid en början, men vi får se vad det leder till.

Quaddaren
2015-01-30, 14:50
Fick ialla fall svar. Man hoppade inte högt av glädje.

Hej Stig,

Det är bra att du har tagit kontakt med länsstyrelsen och Datainspektionen för att försöka få klarhet i vad som gäller. Datainspektionen är av uppfattningen att den aktuella typen av kamera normalt faller in under kameraövervakningslagens tillämpningsområde och har ett avsnitt om detta på sin hemsida. Denna fråga och efterföljande frågor om för vilka typer av verksamheter som tillstånd i sådant fall bör beviljas är något för länsstyrelserna och i slutändan domstolarna att avgöra. Jag känner inte till några fall än där domstol har prövat frågor av det här slaget men sådan information kan du säkert framöver få från Datainspektionen.

Den aktuella typen av kameror är, liksom kameraövervakningslagen, förhållandevis nya produkter. Det saknas än så länge praxis på området och det finns i nuläget heller inget pågående arbete hos oss med översyn inriktad på just dessa frågor. Det kan dock nämnas att det pågår ett omfattande förhandlingsarbete på EU-nivå angående dataskyddsregleringen i stort. Beroende på utfallet i de förhandlingarna kan de svenska reglerna om personuppgiftshantering och även kameraövervakning komma att förändras. Det går i nuläget inte att svara på när en eventuell EU-akt kan vara på plats. Vi är tacksamma för att du informerat om ett potentiellt problem och jag ska ta med mig informationen i mitt fortsatta arbete.

Vänlig hälsningMattias Råbe
Rättssakkunnig
Grundlagsenheten
Justitiedepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

High Five
2015-01-30, 18:27
Om du fattar beslutet att simma inför tusentals personer räknar du nog med att bli fotograferad. Jag tror inte du lägger så mkt vikt vid om det görs av en person på kajen eller av en drönare. Så länge operatören flyger säkert så klart... Ungefär så. Fast lagstiftningen tar i extremt lite höjd för om man förväntar sig eller inte förväntar sig att bli fotograferad. Det brukar i stället regleras i loppets regler eller anmälningsvillkor att fotografering och publicering av bilderna godkänns genom anmälan. Därmed kan man göra sådana filmer som för Ironman Kalmar. Att filma publiken är nog lite lurigare juridiskt, men i praktiken knappast ett problem eftersom det är förväntat.

Arne_Anka
2015-01-30, 22:10
Ungefär så. Fast lagstiftningen tar i extremt lite höjd för om man förväntar sig eller inte förväntar sig att bli fotograferad. Det brukar i stället regleras i loppets regler eller anmälningsvillkor att fotografering och publicering av bilderna godkänns genom anmälan. Därmed kan man göra sådana filmer som för Ironman Kalmar. Att filma publiken är nog lite lurigare juridiskt, men i praktiken knappast ett problem eftersom det är förväntat.

Betyder det att jag inte som privatperson, ståendes vid sidan av ett marathonlopp får fotografera publiken? Det låter märkligt. Tar man det då vidare till drönaren, varför är det inte i enlighet med lagen att filma publiken? Om inte min kamera anses vara en övervakningskamera, men detta är i mina ögon tveksamt då jag styr den, ser vad jag filmar etc. I praktiken får jag då heller inte använda självutlösare på min kamera... Oavsett så är det tydligt att det saknas praxis för detta. Men om det kommer till prövning under gällande lagstiftning skulle jag anföra att det knappast kan påstås vara en integritetskräkning att filma en person/område från avstånd där man inte kan känna igen personerna. Vidare påstår jag att en drönare som är såpass nära att personer kan kännas igen kommer uppmärksammas pga ljudet, det blir alltså inte tal om att någon filmas utan deras vetskap (vilket är problemet med övervakningskameror)

IngemarTh
2015-01-31, 07:20
Hej!

Intressant svar från en rättssakkunnig. Jag har flugit modellflyg i 40 år och har även jobbat med konstruktion av utrustning för både militärt och civilt flyg i drygt 30 år. På senare tid modell flugit även quadar och hexar liksom helikoptrar. Jag har sett vad som kan hända i form av personskador när tekniken fallerar och vet vilken tid det tar att bygg säkra utrustningar kvalificerade för professionellt flyg. Och har även åkt med militärhelikopter på taktiskt lågflygning och sett vilken skillnad det är i synfält och möjlighet att upptäcka annat flyg jämfört med när jag testade FPV.
Vi kommer att få ett tydligt regelverk i framtiden som styr upp den professionella användningen mot certifierad utrustning och utbildning med en prislapp därefter. Fritidsflygning och enklare proffsflygning kommer antagligen också att få tydligare regler i hela EU typ det vi ser i UK : http://droneflight.co.uk/pages/summary-of-uk-legal-requirements och som transportstyrelsen redan anammat vissa delar av.
Kanske inte så roligt för många av er då ett säkerhetsavstånd till personer, byggnader och andra fordon på 50m/150m inte gör det lika fotografiskt intressant. Men det är nog den krassa sanningen om man tänker efter både vad säkerhet och integritet innebär för oss. Det man kanske kan hoppas på är att det kommer tillräckligt bra idiotsäkra lättviktare i framtiden som alla får använda med ett hårt begränsat avstånd mellan pilot och kamera som kan jämställas med vanlig fotografering.

/ Ingemar Thöörn


Fick ialla fall svar. Man hoppade inte högt av glädje.

Hej Stig,

Det är bra att du har tagit kontakt med länsstyrelsen och Datainspektionen för att försöka få klarhet i vad som gäller. Datainspektionen är av uppfattningen att den aktuella typen av kamera normalt faller in under kameraövervakningslagens tillämpningsområde och har ett avsnitt om detta på sin hemsida. Denna fråga och efterföljande frågor om för vilka typer av verksamheter som tillstånd i sådant fall bör beviljas är något för länsstyrelserna och i slutändan domstolarna att avgöra. Jag känner inte till några fall än där domstol har prövat frågor av det här slaget men sådan information kan du säkert framöver få från Datainspektionen.

Den aktuella typen av kameror är, liksom kameraövervakningslagen, förhållandevis nya produkter. Det saknas än så länge praxis på området och det finns i nuläget heller inget pågående arbete hos oss med översyn inriktad på just dessa frågor. Det kan dock nämnas att det pågår ett omfattande förhandlingsarbete på EU-nivå angående dataskyddsregleringen i stort. Beroende på utfallet i de förhandlingarna kan de svenska reglerna om personuppgiftshantering och även kameraövervakning komma att förändras. Det går i nuläget inte att svara på när en eventuell EU-akt kan vara på plats. Vi är tacksamma för att du informerat om ett potentiellt problem och jag ska ta med mig informationen i mitt fortsatta arbete.

Vänlig hälsningMattias Råbe
Rättssakkunnig
Grundlagsenheten
Justitiedepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Ålänning
2015-01-31, 09:51
Vad är orsaken till all denna uppståndelse egentligen?
Att vissa har råd att fota och filma från luften och vissa griniga inte gillar det?

High Five
2015-01-31, 09:56
Betyder det att jag inte som privatperson, ståendes vid sidan av ett marathonlopp får fotografera publiken? Det låter märkligt. Tar man det då vidare till drönaren, varför är det inte i enlighet med lagen att filma publiken? Om inte min kamera anses vara en övervakningskamera, men detta är i mina ögon tveksamt då jag styr den, ser vad jag filmar etc. I praktiken får jag då heller inte använda självutlösare på min kamera... Oavsett så är det tydligt att det saknas praxis för detta. Men om det kommer till prövning under gällande lagstiftning skulle jag anföra att det knappast kan påstås vara en integritetskräkning att filma en person/område från avstånd där man inte kan känna igen personerna. Vidare påstår jag att en drönare som är såpass nära att personer kan kännas igen kommer uppmärksammas pga ljudet, det blir alltså inte tal om att någon filmas utan deras vetskap (vilket är problemet med övervakningskameror)
Som privatperson:
Fotografera vad du vill med kamera i handen. Med kameran på stativ, drönare, husfasad osv så är länsstyrelsens linje att det kräver tillstånd enligt kameralagen. Oavsett m den styrs direkt, med självutlösare eller fotograferar autonomt. Ser ut att bli överklagat i fallet i första inlägget i tråden men det gäller en näringsidkare och ett ganska specifikt syfte. Publicering för marknadsföring, som t.ex Ironman filmen, krävs som tillåtelse av de som kan identifieras. Tävlingsdeltagare godkänner det vid anmälan, det gör inte publiken. (Min tolkning.)

vad som krävs för att kunna identifiera en person svarade Datainspektionen på i ett inklistrat brev ovan.

Kameraövervakningslagen handlar inte om det är utan eller med någons vetskap. Ditt argument om närhet verkar dessutom baserat på de flesta av dagens FPV-kameror. Men det finns redan 30x zoom att köpa till drönare. T.ex Aomway hos HobbyKing.

UndCon
2015-01-31, 10:07
Vad är orsaken till all denna uppståndelse egentligen?
Att vissa har råd att fota och filma från luften och vissa griniga inte gillar det?

Problematiken är att vi vill kunna fortsätta flyga FPV men datainspektionen, länsstyrelsen och luftfartsverkets regler som gör det i stort sett omöjligt att utöva. Laglydiga personer följer även Svenskt modellflyg och RCFF's regler och med en snabb översikt på de filmer som vi sett det senaste året här på forumet så är det inte många av dessa som är lagliga om vi skall rätta oss efter alla regler.

Som vanligt med förbud så kommer tyvärr bara göra att alla som flyger FPV kommer fortsätta göra det - men då på en mindre laglig nivå.

Quaddaren
2015-01-31, 11:26
Om jag har förstått min skriftväxling med berörda myndigheter rätt, så är det utifrån Datainspektionen och Länsstyrelsen inga problem att flyga FPV. Så länge några identifierbara personer inte finns med på filmen. Transportstyrelsens regler ställer dock till det.

McRegor
2015-01-31, 12:04
Vad är det som TS regler "ställer till" för FPV-flyget ? Det är helt OK att flyga FPV så länge man kan se och styra den utan FPV-hjälpmedel och det är väl rimligt - det är ju samma praktiska regler som gäller för övrigt radiostyrt modellflyg.
Om ni som tycker att man skall kunna flyga bortom synavstånd tänker till lite om vad som då kan hända i tättbebyggda områden så borde ni inse att det är ett tämligen rimligt krav. Jag vill i alla fall inte ha en FPV-kärra flygandes över min trädgård i villaområdet med en pilot några km bort och jag misstänker att det är fler som tänker ungefär likadant. Sen kan jag väl också tycka att det inte är lika kritiskt i obebyggda områden bara man håller sig till höjder så att man inte är en fara för annat flyg. Men det är bara mina egna tankar för egentligen är ju också detta förbjudet.
Roger

Quaddaren
2015-01-31, 12:58
Du har helt rätt McRegor. Jag var så inne i min dialog med myndigheter utifrån min sits som näringsindkare med UAS tillstånd. Transportstyrelsen har nog inte så mycket att göra med hobbyflyget.

Ålänning
2015-01-31, 13:19
Borde sammanfattas på en sida av någon insatt som kan överföra regelverket som det ska vara och ge en rätt tolkning. Några trådar i ett forum gör mig bara förvirrad. Läste nånstans om att man måste ha dubbelkommando om man flyger FPV med goggles. Gäller det även de goggles där man ser flyget om man tittar över dessa goggles? Fatshark går ju bort i så fall.

Arne_Anka
2015-01-31, 14:56
Som privatperson:
Fotografera vad du vill med kamera i handen. Med kameran på stativ, drönare, husfasad osv så är länsstyrelsens linje att det kräver tillstånd enligt kameralagen. Oavsett m den styrs direkt, med självutlösare eller fotograferar autonomt. Ser ut att bli överklagat i fallet i första inlägget i tråden men det gäller en näringsidkare och ett ganska specifikt syfte. Publicering för marknadsföring, som t.ex Ironman filmen, krävs som tillåtelse av de som kan identifieras. Tävlingsdeltagare godkänner det vid anmälan, det gör inte publiken. (Min tolkning.)

vad som krävs för att kunna identifiera en person svarade Datainspektionen på i ett inklistrat brev ovan.

Kameraövervakningslagen handlar inte om det är utan eller med någons vetskap. Ditt argument om närhet verkar dessutom baserat på de flesta av dagens FPV-kameror. Men det finns redan 30x zoom att köpa till drönare. T.ex Aomway hos HobbyKing.

Fast jag håller inte med dig... Eftersom det inte finns praxis så blir det till att göra tolkningar, om än okvalificerade såna. Lagen om kameraövervakning är skapad för att skydda den personliga integriteten. Om jag från 120 m höjd tar en bild/video har jag svårt att se hur detta skulle kunna störa den personliga integriteten om personen inte går att känna igen. Om jag zoomar 30x och det går att känna igen personen, ja då måste jag vara mer försiktig med vad jag publicerar så klart...

Gällande att ta bilder vid evenemang på publik stämmer det säkert dt du skriver, men i praktiken är detta knappast så som det fungerar. Däremot ställer det vissa krav på att man som filmare är uppmärksam på vad man använder för material. Har svårt att tro att någon skulle invända att man under någon sekund ser en person i ett folkhav. Men visst, zoomar man inte någon enskild person som petar i näsan så är man ute på djupt vatten.

Tror vi har goda möjligheter att fortsätta med det vi gör. Om vi låter bli att göra människor upprörda. Detta gäller såväl integritet som säkerhet, och båda är väldigt viktiga...

UndCon
2015-01-31, 15:29
Inom synhåll betyder - "inte ens bakom din rygg" dvs du kan inte se din flygleksak då du står med ryggen mot.
Flygning inomhus med en Hubsan in i ett annat rum är inte tillåtet enl deras regler så - ja...det ställer till det.

På vilket sätt är en FPV-farkost farligare bara för att den befinner sig längre bort?

Är det tappad kontakt man tänker på så skall detta givetvis förebyggas med RTH och annan säkerhet.
Är det den visuella länken man är rädd för så skall detta givetvis förebyggas och se till att man har fullgod kontakt.
Är det anslagsenergi man syftar på så är den detsamma både utom och inom synhåll så det är ju tom löjligt att behöva räkna ihop den för att få sin UAV-licens.


Det finns många fler saker att räkna upp - men det tar vi i en annan tråd - för här handlar det om länsstyrelsens kontroll av våra kameror - eller deras rädsla att "storebror inte ser dig" för att de inte är uppkopplade på din kamera.


Vad gäller övervakningskameror som kräver tillstånd så ser vi gång på gång på Efterlyst hur de spelar upp filmer med så usel kvalitet att man inte skulle kunna identifiera en elefant i en hage med grisar så dessa kameror lär knappast vara tillståndspliktiga ;)

McRegor
2015-01-31, 17:15
UndCon - givetvis är det mera riskfyllt om man till 100 % måste lita på tekniken för att kunna styra och "se" var man är. Jag vill givetvis inte heller ha nån annan FPV-farkost över min trädgård men jag misstänker att risken är större om piloten är längre bort eftersom han flyger över ett större område - och jag kan inte heller få kontakt med piloten för att påpeka det olämpliga i hans flygning vilket i alla fall är tänkbart om han bara flyger inom LOS. Och RTH har vi ju läst att det inte heller fungerar jämt och då är det ju ytterligare ett tekniskt hjälpmedel man måste förlita sig på - och våra hobbygrejor är ju inte jämt de med den allra bästa kvaliteten och tillförlitligheten. Jag tycker personligen att denna typ av diskussion inte borde behöva uppkomma överhuvudtaget utan vi borde som modellflygare inse riskerna och likaså inse att övriga medborgare inte jämt delar vårt intresse och inte heller skall behöva utsättas för risker med rymmande farkoster.
Men som sagt - håller man sig i områden med mycket begränsad bebyggelse kan det ju vara ett annat läge.
Roger
PS: Mera störningsrisker att ta hänsyn till - http://techworld.idg.se/2.2524/1.603936/varning-for-storsandare

Kenneth E
2015-01-31, 20:41
Jag känner ingen proffs som inte flyger i gps mode. Själv flyger endast i manuellt läge då jag upplever att film blir bättre där. Alla måste förlita sig på att rth fungerar och man kan inte tro att det störsändare överallt. Dessa störsändare har för den delen funnits i många år. Man kan inte tänka på allt som är negativt, då borde tex ingen köra bil.

Quaddaren
2015-01-31, 21:07
Jag kommer att så fort jag hinner läsa igenom min skriftväxling med såväl justitiedepartementet, länsstyrelsen, datainspektionen som försvarets bildgranskning. Därefter sätter jag ihop ett lättförstålig dokument som förhoppningsvis bringar klarhet i de bestämmelser som gäller. Detta grundar sig på den uppfattning som " jag" fått. Vill med detta påpeka att det kanske finns brister och att det tolkas på annat sätt av övriga. Jag kommer öven att försöka klargöra vad som gäller för näringsidkare med UAS tillstånd kontra hobbyflygare.

UndCon
2015-01-31, 21:14
Jag känner ingen proffs som inte flyger i gps mode.

Jag vet flera som kör via GPS. De förlitar sig helt och hållet på att deras Mikrokopter hänger på GPS-position och de helt och hållet tittar på FPV-skärmen för att rikta in kameran och ta kort åt mäklare

High Five
2015-02-01, 06:23
Fast jag håller inte med dig... Eftersom det inte finns praxis så blir det till att göra tolkningar, om än okvalificerade såna. Lagen om kameraövervakning är skapad för att skydda den personliga integriteten. Om jag från 120 m höjd tar en bild/video har jag svårt att se hur detta skulle kunna störa den personliga integriteten om personen inte går att känna igen. Om jag zoomar 30x och det går att känna igen personen, ja då måste jag vara mer försiktig med vad jag publicerar så klart...

Gällande att ta bilder vid evenemang på publik stämmer det säkert dt du skriver, men i praktiken är detta knappast så som det fungerar. Däremot ställer det vissa krav på att man som filmare är uppmärksam på vad man använder för material. Har svårt att tro att någon skulle invända att man under någon sekund ser en person i ett folkhav. Men visst, zoomar man inte någon enskild person som petar i näsan så är man ute på djupt vatten.

Tror vi har goda möjligheter att fortsätta med det vi gör. Om vi låter bli att göra människor upprörda. Detta gäller såväl integritet som säkerhet, och båda är väldigt viktiga...
Tyvärr är din och min tolkning inte mycket värda juridiskt. I det fall som tråden startades så är det i första hand Länsstyrelsen och i nästa led den myndighet som hanterar överklagande, gissningsvis Kammarrätten som gör tolkningar. Just nu gäller Länsstyrelsen i Skånes beslut antagligen som praxis. Men det är för specifika förutsättningar och de kan antagligen ge andra beslut för andra situationer.

Håller helt med om att om man inte kan identifiera någon från 120 m så applicerar inte Kameraövervakningslagen för just det. Och det tycker jag att den av Datainspektionen länkade broschyren stödjer på sid 4. Men som jag förstått det har Länsstyrelsen nekat tillstånd i det här fallet för att i det här fallet skulle foto/filmning vara mot platser där allmänheten har tillträde och underförstått kan fotograferas. Privata trädgårdar där man ändå har tillträde genom allemansrätten antar jag även om man senare i broschyren faktiskt undantar tomtmark. Antar att fotografen vill ta bilder från betydligt lägre höjd än 120 m och då är identifiering möjlig. Att han inte får använda undantaget förr tomtmark beror gissningsvis på att han sökt som juridisk person, d.v.s. som företagare.

Som jag förstått det gäller kameraövervakningslagen så fort du spelar in eller kanske t.o.m så fort du har en kamera på. Till skillnad från lagen om att du får fotografera i princip vad du vill med kameran i egen hand, som är en annan lag.

Allt det är tråkig teori. I praktiken tror jag som du, att det är inte ofta någon i publiken kommer klaga. Men visst blir man filmad och publicerad när man sjukanmält sig på jobbet och sitter på läktaren och kollar idrott kan det säkert hända. Sen tror jag också att om man flyger FPV utan att spela in kommer man i praktiken inte hamna i problem. Jag tror inte heller att länsstyrelser, transportstyrelsen eller DI kommer ge sig på någon som flugit FPV och spelat in scener som inte i detalj avbildar människor, fordon eller byggnader. Även om det publiceras på Internet. Skyddsobjekt är aldrig ok att filma! Allt detta under förutsättning att flygningen ser hyfsat ansvarsfull och säker ut och verkar hålla sig i tillåtet luftrum. För näringsidkare vågar jag inte uttala mig, mina åsikter rör oss som flyger för skojs skull.

Jag anser att vi fortfarande har frihet under ansvar och tycker att vi alla borde fokusera på att flyga ansvarsfullt, och hjälpa andra att göra det samma. Och ha kul :-)

IngemarTh
2015-02-01, 07:13
Om man vill gräva ner sig i detta ämne ska man nog läsa detta:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8550
Det blir svårt att skriva ner vad som gäller då det inte finns några tydliga regler idag men de kommer definitivt inom några år.

High Five
2015-02-01, 09:23
Om man vill gräva ner sig i detta ämne ska man nog läsa detta:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8550
Det blir svårt att skriva ner vad som gäller då det inte finns några tydliga regler idag men de kommer definitivt inom några år.
Det påminde mig om att en gemensam EU-policy om drönare är sannolikt ett antal år bort, enligt en jurist jag hörde tidigare den här veckan. Tror att han nämnde nåt om 2028... Det går långsammare med lagstiftning än teknikutveckling.

Quaddaren
2015-02-01, 11:12
Min tolkning av regler för flygning med UAS maskiner utifrån dialog med
Justitiedepartementet,Länsstyrelsen, Datainspektionen samt Försvarsmakten.
FÅR JAG FILMA / FOTA FRÅN MIN UAS? JA Om det inte finns några identifierbara personer på filmen så gäller inte kameralagen.


FÅR JAG FLYGA FPV?JA Du får flyga FPV inom definitionen synhåll och måste följa Transportstyrelsens regler om dubbelkommando


MÅSTE JAG HA EN SPECIELL FÖRSÄKRING? SOM HOBBYFLYGARE NEJ .
SOM NÄRINGSIDKARE JA Operatören ska vara försäkrad i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:138:0001:0006:SV:PDF) om försäkring för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer.


VAD GÄLLER FÖRBILDGRANSKNING? Alla filmer / foton som på något sätt skall publiceras eller på annat sätt spridas skall granskas av Försvarets Bildgranskning


FÅR JAG FLYGA ÖVERALLT? NEJ Flygning i kontrollerat luftrum, trafikinformationszon (TIZ) samt trafikinformationsområde (TIA) får bara ske efter tillstånd av och på de villkor som lämnas från berörd flygtrafikledning för det aktuella luftrummet.

I de dokument som jag fått från Justitiedepartementet, Datainspektionen samt Länsstyrelsen har jag inte hittat
något om att man kan filma personer med UAS på allmän plats även om det skriftligen har godkänt detta.
Möjligen kan det finnas en sådan klausul.


För övrigt får väl sunda förnuftet råda, flyg inte för högt, för långt, för nära personer eller andra lättskadade föremål. Följ modellflygförbunds och klubbars regler så kanske vi kan hålla på med vår hobby och även på den kommersiella sidan utan flera restriktioner. Förhoppningsvis kan en framtida ändring av kameralagen göra att
dessa farkosters kameror definieras annorlunda.

McRegor
2015-02-01, 12:57
Quaddaren - vettig sammanställning men vad gäller punkten "Får jag flyga FPV" så gäller nog dubbelkommando-kravet både hobbyflygare och näringsidkare så där är det nog ingen skillnad - se utdrag från TS regler nedan:

Så kallad FPV-flygning, eller annan flygning där föraren endast ser det som filmas från luffartyget, är endast tillåten under förutsättning att flygning sker med dubbelkommando och att luftfartyget hålls inom synhåll med blotta ögat för föraren.

Sen är det nog plats med en kraftfull rekommendation att även hobbyflygare skall se över sitt försäkringsskydd även om det inte är nåt krav.
Roger

Quaddaren
2015-02-01, 14:27
Bra med uppmärksamt folk. Har ändrat FPV texten.
Ja man skall nog inte med automatik tro att hemförsäkringen gäller.

T68
2015-03-15, 14:18
Bumpar lite liv i denna tråd. Någon som vet om det skickats något/några överklaganden på de länsstyrelsebeslut som hittills fattats som nekar till flygfoto med UAS?

Mr J
2015-03-15, 14:54
<<från dagens tidning.


http://www.sydsvenskan.se/skane/kameradronare-provas-i-domstol/

http://www.sydsvenskan.se/sverige/sammelsurium-av-regler/

Quaddaren
2015-04-13, 23:27
Förvaltningsrätten körde över Länsstyrelsen. Det krävs inget tillstånd att filma trädgårdar med " drönare "

51807

T68
2015-11-09, 21:13
Men nu ser det mörkare ut igen. Kammarrätten går på datainspektionens linje och dömer att det krävs tillstånd för kameraövervakning 😕
http://www.ttkompetens.se/notiser/nyhetsarkiv/kameradronarekravertillstandnydom.5.18f559f514faf0 14f734b0f.html

n30
2015-11-10, 16:53
vad säger lagen om jag flyger runt med min 250 quad utan mobius t.ex. utan bara kamera till vtxen för se hur/var jag flyger?

larsmn
2015-11-11, 09:18
Länstyrelsen i Skåne är de som hårdast kört tolkningen av detta och driver rättstolkningen, enklast är att läsa deras sidor:
http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/manniska-och-samhalle/kameraovervakning/pages/fragor-och-svar.aspx


De säger inget om inspelning eller live, så det gäller troligen även live. Intressanta är emellertid att de undantagit hjälmkameror, dvs. du kan inte ha kamera på styret på cyckel eller MC eller liknande, men på din "störtkruka". Vilket borde ge en intressant tolkning, för det är ju samma fäste på hjälmen som på många FPV-flyg/quaddar. Dvs. mitt Hubsanplan är otillåtet, medan en FPV/quad med en "lös" kamera juridiskt borde vara samma som hjälmkamera.


Men där skiljer man på situationen. T.ex. enligt min länstyrelse; jag har ett teleskop jag fotar stjärnor med. Står jag på balkongen och tar bilderna, helt OK, men slår jag på padd-remote och går in i värmen i köket, 1.5 m bort och styr kameran därifrån så är jag olaglig, övervakningskamera. Så FPV-kameror utan inspelning är nog fortsatt att se som bevakningskameror, suck.


Alla förbund som påverkas av dessa idiotier borde gå samma och hyra in någon bra jurist att bekämpa detta. Flygförbunden, astronomi-förbunden, terrängcyklare (en del har kameran på styret), boardseglare, MC-förbunden m.fl. Borde finnas något likt Allemanslagen, "Håll dig borta från tomtmark eller utom synhåll av bostadsbyggnader. Annars behövs godkännande av husägare. Fotografera heller inte direkt enskilda individer. Svårare än så behöver det inte vara.


PS. För de som inte sett, i en annan tråd, "Ny drönardom", finns två intressanta inlägg som berör mitt inlägg ovan:

http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/48883-Ny-dr%C3%B6nardom?p=396562&viewfull=1#post396562
Som handlar om att DI själva lagt in en begränsning rörande begränsning. Kör man högre än 20 m så lär denna vara giltlig.

Vidare, en intressant vinkling om vad DI refererar som privat datainsamling, "hushållsundantag", som ser mycket intressant ut att använda mot Länstyrelserna.
http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/48883-Ny-dr%C3%B6nardom?p=396647&viewfull=1#post396647