handdator

Visa fullständig version : Flygfasberoende trim på Taranis Open Tx?pernstig
2015-03-10, 11:08
Hur gör man för att programmera flygfasberoende trim från trimreglagen i Open Tx direkt i sändaren? (jag har hittat hur man gör det i Open Tx Companion, där heter det "egen trim" under respektive flygfasflik)

Fluf
2015-03-10, 11:33
I default är trimmen (trim tabbarna för varje spak) indeviduel per Flight Mode, så där behövs ingen extra programmering.

Om du känner att du vill ha en större justering på en viss flightmode, tex om du vill ha lite extra höjd i launch på en DLG, så kan du lägga in en mix med tex +10 på ditt höjdroder och spika den till ett vist flight mode (i mixen väljer du under vilka flightmodes som mixen skall användas).

pernstig
2015-03-10, 13:35
I default är trimmen (trim tabbarna för varje spak) indeviduel per Flight Mode, så där behövs ingen extra programmering.

Om du känner att du vill ha en större justering på en viss flightmode, tex om du vill ha lite extra höjd i launch på en DLG, så kan du lägga in en mix med tex +10 på ditt höjdroder och spika den till ett vist flight mode (i mixen väljer du under vilka flightmodes som mixen skall användas).

Jag formulerade nog frågan otydligt. Det jag undrar är hur man ändrar trimtabbarnas funktion från att gälla alla flygfaser till individulellt per flygfas alternativt tvärt om (och som sagt direkt i sändaren). Kollade förresten några modeller som jag skapat och på dom är trimtabbarna inte flygfasberoende som default utan de "använder trim från flygfas 0".

UndCon
2015-03-10, 15:35
På min DLG kan jag trimma roder olika oberoende av varandra för respektive flightmode - om det är det du är ute efter...

Flightmodes är "Speed" "Cruise" och "Thermal" som styrs av en 3-läges spak. (SB)

Utöver dessa är Trainerspaken aktivator för "Launch" som ställs in oavsett flightmode.
Spaken är flyttad till vänster sida på radion och hålls upp när man startar.

pernstig
2015-03-12, 10:35
Heureka!
Så här funkar det jag undrade över:
Default gäller att alla Inputs hämtar sina trimtabbars värden från flygfas 0 d.v.s en trimning påverkar rodren i alla flygfaser gemensamt.
Bilderna visar var man ändrar trimfunktionen dels i Open Tx Companion och dels direkt i Taranis. Exemplet visar ändrad funktion för höjdrodertrim i flygfas "Motor full"
51166
51167