handdator

Visa fullständig version : TS bestämmelser om Obemannade luftfartyg/Flyghöjder?Ville
2015-06-27, 15:20
Hej och glad sommar allihopa!
Detta inlägg är en kopia av det inlägg jag gjorde på SMF tidigare idag. Tycker att ämnet är så pass viktigt att jag "dubbelpostar" även här på RCFF´s sida.

Satt och bläddrade igenom senast MFN och blev på sidan 49 påmind om de regler
och bestämmelser som kanske gäller för modellflyget? Jag blir ju lite orolig när jag läser att jag som segelflygare inte får flyga högre än 120 meter?

Men vilka regler gäller?

Påverkas vi vanliga modellflygare som inte sysslar med:

* utprovning eller forskning
* kommersiella ändamål, alltså all sorts verksamhet där ersättning erhålls för utfört arbete
* uppdragsflygning och liknande, som inte är att betrakta som nöje eller rekreation
* att flygas utom synhåll för piloten.

/Ville :confused:

ps.
...fortsätter mina funderingar.
Kan eller måste vi söka dispens för att arrangera segelflygtävlingar. Det kan inte bara vara arrangörer av segelflygtävlingar som kanske drabbas av TS luftfartsförordningar?
Alltså, vad betyder alla dessa regler och förordningar för alla oss som gillar höga höjder?

RuneB
2015-06-28, 18:29
Hej,
Man kan läsa följande på SMFF's hemsida:

"Höjd och avstånd
Transportstyrelsen har uppdaterat sin sida med gällande regler på förekommen anledning.
Det man kan läsa är en max flyghöjd på 120 meter och ett horisontellt avstånd på 500 meter, detta är för att man ska se sin modell tydligt och kunna manövrera den utan problem.
Något som är väldigt viktigt är att ta reda på vilken sorts luftrum man flyger i då det är olika höjder upp till kontrollerad luft beroende på vart i landet man befinner sig och vid vilken tidpunkt man tänkt flyga.
Inom flygplatsers närområde går luftrummet som är kontrollerat ända ner till marken och ju längre ifrån flygplatsen man kommer ju högre upp är luften fri."
Alltså: Numera är det max 120 meters flyghöjd som gäller.
/MVH RuneB

yak 55
2015-06-28, 20:49
Maila Ulf Höglin (suppleant@modellflygforbund.se) och fråga var han har hittat dessa uppgifter(skulle vara kul att veta), tror att han dragit på sig nattmössan i detta fall.
Mig veterligt så finns det än ingen lag som begränsar flyghöjden för oss modellflygare förutom LOS och förutsatt att man inte flyger i någon form av kontrollerad luft.
Möjligen kan det finnas en rekomendation, men ingen lag så vitt jag vet.
120 meter gäller för UAS, kanske det han har gått efter men vi håller ju inte på med sådant.

simonarvestrand
2015-06-28, 21:03
Maila Ulf Höglin (suppleant@modellflygforbund.se) och fråga var han har hittat dessa uppgifter(skulle vara kul att veta), tror att han dragit på sig nattmössan i detta fall.
Mig veterligt så finns det än ingen lag som begränsar flyghöjden för oss modellflygare förutom LOS och förutsatt att man inte flyger i någon form av kontrollerad luft.
Möjligen kan det finnas en rekomendation, men ingen lag så vitt jag vet.
120 meter gäller för UAS, kanske det han har gått efter men vi håller ju inte på med sådant.
Sök på fpv på Transportstyrelsens sida så dyker det upp

RuneB
2015-06-28, 21:06
Hej,
Kolla in den här länken till Transportstyrelsen:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/
Där står det vad lagen säger.
UAS=UAV=Drönare=Modellflygplan osv. Det spelar ingen roll vad du än flyger. Lagen är lika för alla.
Tidigare finns det ett undantag för modellflyg. Det gör det inte längre.
/MVH RuneB

yak 55
2015-06-28, 21:17
Nja, regler och lagar är inte samma sak, det transportstyrelsen har satt upp är regler, Skillnaden mellan en lag och en regel är att det inte finns något straff till en regel, så jag vet inte hur man ska tolka det då? annat än en rekomendation som man bör hålla sig till.


Hej,
Kolla in den här länken till Transportstyrelsen:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/
Där står det vad lagen säger.
UAS=UAV=Drönare=Modellflygplan osv. Det spelar ingen roll vad du än flyger. Lagen är lika för alla.
Tidigare finns det ett undantag för modellflyg. Det gör det inte längre.
/MVH RuneB

RuneB
2015-06-28, 21:46
Hej,
Här kommer information om Transportstyrelsens hemsida:
"Om Transportstyrelsen


Transportstyrelsen är en myndighet
som arbetar för säkra och miljövänliga transporter
på vägar, på sjön, i luften och på järnväg."
...
"Vår verksamhetsidé
Vi utvecklar ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar vi regler och följer upp att de efterlevs. Vi förser samhället med uppgifter om transportmedel och förare. Vi arbetar med helhetssyn och effektivitet och har hög servicenivå i vår kontakt med omvärlden."

De är alltså en myndighet deras regler är lag och inte rekommendation.

Troligen är, åtminstone, en anledning till att man valt 400 fot (120 meter) som max flyghöjd är att allmänflyget inte får gå under 500 fot (150 meter) utom vid start och landning. Ett annat växande problem med separation av olika flygetyg är exempelvis polis- och ambulanshelikoptrar som kan komma farande på lägre höjd.

Frågan är när RCFF's säkerhetsregler kommer att uppdateras.

/MVH RuneB

Michael
2015-06-28, 22:03
Exakt så här skriver Transportstyrelsen:

"Luftfartyget måste alltid vara väl inom synhåll för föraren. Detta innebär att luftfartyget inte får vara längre bort eller högre upp än att dess position och färdriktning tydligt kan observeras av föraren själv, utan hjälp av kamera, kikare eller andra hjälpmedel. Den maximala avstånd rekommenderas inte överstiga 500 meter i sidled och är begränsad till 120 meter i höjdled om man inte har tillstånd från Transportstyrelsen. Det omgivande luftrummet ska övervakas visuellt för att föraren ska kunna avbryta en flygning i god tid om något annat luftfartyg närmar sig området."

Bortsett från att det hela är skrivet på dålig svenska, exv. "Den maximala avstånd..." tycks det vara så den maximala flyghöjden inte är en rekommendation såsom det angivna avståndet i sidled är. Det är synnerligen ledsamt att vi hamnat i denna situation.

Tyvärr kanske detta bara är början på något som kan bli långt mycket värre. I Danmark kallsvettas det danska modellflygförbundet över en rapport från Trafikstyrelsen som i grunden förändrar förutsättnigarna för det danska modellflyget om rapportens förslag blir verklighet. Observera att man inte särskiljer modellflyg från civila drönare i allmännhet, precis så som vår egen Transportstyrelse nu tycks tänka.

"Fremtidens regulering av civile droner" (http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/05%20Luftfart/01%20Publikationer%20luftfart/Rapport%20om%20civile%20droner.ashx), Trafikstyrelsen i Danmark, mars 2015.

Här är danska modellflygförbundets genmäle:
Høringssvar fra Modelflyvning Danmark på Fremtidens regulering af civile droner. (http://www.modelflyvning.dk/media/402925/h%C3%B8ringssvar%20p%C3%A5%20fremtidens%20reguleri ng%20af%20civile%20droner.pdf)

Bland de mera uppseendeväckande förslagen i rapporten kan nämnas att man för "fritidsdroner" (som i detta fall inkluderar traditionellt modellflyg) vill införa en maximal flyghöjd på 100 meter, ett "dronertegn" dvs. ett utbildningsbevis och som lök på laxen en undre åldersgräns på 16 år.

Det är uppenbart att rapportens förslag, om de blir verklighet, utgör ett dråpslag mot danskt modellflyg.

Zallisen
2015-06-28, 22:53
Det är lite intressant att om man läser hela artiklen om UAS-regler från TS så gäller inte max 120 meters höjd för farkoster i kategori 1A(under 1.5KG tunga) den reglen nämns enbart för kategori 1B(1.5-7KG tunga)

https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS_2014_45_kons.pdf (Sida 13)

Ville
2015-06-28, 23:08
Meningarna om vad som gäller går verkligen isär beroende på vem man frågar. Vi får nog avvakta svar från TS och våra två stora förbund. För den som är intresserad så pågår även en diskussion på SMFF´s faceboksida, https://www.facebook.com/groups/252138728702/
TS ska presentera ett förtydligande, när det nu blir?

/Ville :-)

Thomas
2015-06-29, 13:07
Hmmm....
Jag tänkte inte blanda mig i dessa diskussioner, det finns så många 'föstå-sig-på-are' ändå.
Men inledningen, sidan 7 i TS-pdf:en är intressant!

Citat:
"Dessa föreskrifter ska vidare tillämpas vid konstruktion, tillverkning, modifiering, underhåll och verksamhet med civila obemannade luftfartygssystem inom Sverige och som används eller är konstruerade för
1. utprovning eller forskning,
2. kommersiella ändamål, vilket här inbegriper all sorts verksamhet där ersättning erhålls för utfört arbete,
3. uppdragsflygning och liknande ändamål som inte är att betrakta som nöje eller rekreation, eller
4. att flygas utom synhåll för piloten. "

Slut citat.


Nu snackar jag vanligt modellflyg med flygplan:

1: "Utprovning och forskning", mja, utprovning blir det väl första gången man flyger en ny kärra, men forskning... nej.

2: "Kommersiella ändamål", knappast vid vanligt modellflyg.

3: "uppdragsflygning och liknande ändamål som inte är att betrakta som nöje eller rekreation", här börjar det bli intressant! De flesta flyger väl för sitt höga nöjes skull, eller möjligen för att tävla. Och det är inte uppdragsflygning.

4: "Att flygas utom synhåll för piloten". Ja, flyger planet bort, så gäller väl denna punkt. Men vem planerar det? Normalt modellflyg sker med visuell övervakning av planet.

Enligt MIN högst personliga tolkning så faller vanligt modellflyg med vanliga modellflygplan utanför dessa bestämmelser.
Alltså finns det ingen anledning för de som INTE flyger FPV och liknande att oroa sig.

IngemarTh
2015-06-29, 14:13
Nej felet är den otydliga informationen och kanske även brist på resurser hos TS att ge information typ de gör i Australien och flera andra länder .pdfhttp://www.casa.gov.au/wcmswr/_assets/main/lib100071/flying_with_control_model.pdf