handdator

Visa fullständig version : Ny drönardomQuaddaren
2015-11-09, 14:34
Drönare med kamera faller under kameraövervakningslagen. Det är slutsatsen av en ny dom från Kammarrätten i Göteborg.
För att kameraövervakningslagen ska gälla krävs att den kamera som används är uppsatt med viss varaktighet. Enligt domstolen är en kamera som är monterad på en drönare fast monterad – även om drönaren i sig är rörlig och flyger runt.
Domstolen jämför med att en fast monterad kamera i ett fordon anses uppsatt och därmed faller under kameraövervakningslagen.
Domen kommer efter att Datainspektionen överklagat ett beslut i Förvaltningsrätten i Malmö. Förvaltningsrätten ansåg att ett företag som fotograferade bland annat trädgårdar med hjälp av drönare inte behövde ansöka om tillstånd för kameraövervakning. Något som Datainspektionen menade var en felaktig tolkning av kameraövervakningslagen. Och Kammarrätten ger alltså Datainspektionen rätt.
Rent praktiskt innebär domen att alla som flyger drönare med en monterad kamera måste ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för kameraövervakning. Hittills har länsstyrelserna varit mycket restriktiva med att ge sådana tillstånd.
”Kammarrättens besked är intressant, men delas naturligtvis inte av alla de hundratals drönarfotografer som finns runtom i Sverige”, säger juristen Catharina Ekdahl och fortsätter. ”Domen lär med all sannolikhet överklagas till högsta förvaltningsdomstolen för slutligt besked om hur kameraövervakningslagen egentligen ska tolkas.”

Turbotom
2015-11-09, 16:10
Men vad trött man blir!

Copterdude
2015-11-09, 16:26
Mm, varför kan dom inte mötas halvvägs och kanske säga att man får ha kamera men inte filma så man kan identifiera folk och inte medvetet filma människor eller deras hem etc. Annars kan man inte ens filma natur fler mil från bebyggelse bara för att nån kan råka komma med i bild med 1 pixels storlek lixom.

Quaddaren
2015-11-09, 17:03
Det är ju lite underligt att lagen kan tolkas på ett speciellt sätt bara för Drönare. Enl datainspektionens egen jurist så står det så här.

När det gäller definitionen av vad som är en personuppgift finns i 2 § kameraövervakningslagen beskrivet ”all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet”. Identifiering av personer kan ske genom exempelvis utmärkande klädsel, kroppsspråk osv. Om identifiering inte kan ske gäller inte kameraövervakningslagen. I Datainspektionens informationsbroschyr finns detta närmare beskrivet på s. 4, se följande länk:
http://www.datainspektionen.se/Docum...vervakning.pdf (http://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-kameraovervakning.pdf)

Något pågående arbete för att göra någon lagändring på området är inte aktuellt, såvitt Datainspektionen känner till.

Vänliga hälsningar
Camilla Sparr
Jurist, Datainspektionen

Enl detta så borde man kunna fota och filma om det uppenbart vid gransknig ej finns identifierbara personer på filmen. Detta måste ju i så fall föregås av en anmälan

Copterdude
2015-11-09, 17:20
Det låter iaf bra mycket bättre än att man inte får filma alls på allmän plats bara för att folk har tillgång dit och kan råka komma med på film som det var tal om innan.
Tack för informationen !

Michael
2015-11-09, 18:57
Här finns lite mer att läsa om domen:
http://www.dagensjuridik.se/2015/11/dronare-kan-visst-vara-kameraovervakning-di-vinner-i-kammarratten

Kenneth E
2015-11-09, 20:30
Då är frågan, gäller det att bara filma och man åker dit? Eller gäller det att visa filmen och man åker dit?

Verkar som om det gäller att filma och man åker dit, som att använda en gopro utan videolänk och utan monitordelen på kameran och man åker dit.

Man blir helt snurrig på denna sjuka lag.

Copterdude
2015-11-09, 21:10
Bra fråga. Om det inte är uppladdat kan ingen utom flygaren veta om kameran var igång eller ej eller vad som sågs i bilden vid tillfället.

Stompp
2015-11-09, 21:41
Sant, men filmen kan ju användas till andra syften. Fast då krävs ju att piloten blir tagen på bar gärning.

Data Dan
2015-11-10, 07:13
Bilar har backkamera då for man ansöka oxå

Stompp
2015-11-10, 07:23
Backkameror har ju ingen inspelningsmöjlighet så de faller utanför.

Killenheladagen
2015-11-10, 08:28
Så FPV med boardkamera utan DVR-möjlighet är alltså OK enligt denna dom? Mvh

Quaddaren
2015-11-10, 10:52
Jag har haft uppe denna fråga med Datainspektionen. Jag frågade som yrkesmässig utövare därför inbegriper frågan delar som ej har med FPV att göra. Se nedan för frågan och svar.Fråga:

Om en Multikopter ( av er benämnts som drönare ) utrustas med teknik för bildöverföring och denna bildöverförning används av piloten / operatören för navigation och positionsbestämning, ingen inspelning, lagring eller registrering av bildmediet görs utan används endast i realtid. Faller då denna utrustning inom ramen för kameraövervakning?

Detta är en viktig fråga då vi yrkesmässiga utövare måste kunna fortsätta utföra uppdrag. Om denna utrustning bedöms att kunna undantas från kameraövervakningslagen kan vi under en övergångsperiod informera en beställare att denne måste vara med vid flyg / fototillfället och själv se resultatet av besiktningen, inspektionen eller vad nu uppdraget innebär. Detta skulle vara en nödlösning fram till en önskvärd lagändring
För de operatörer som dokumenterar fastigheter eller dylikt är tyvärr denna lösning oacceptabel

Rent säkerhetsmässigt skulle det vara en fördel om bildmediet kunde sparas då man vid ett ev. haveri kan
analysera orsaken och på så sätt förhindra framtida haveri.


Svar:

Hej Stig,

Kameraövervakningslagen är tillämplig på en kamera även om den endast används för realtidsövervakning, alltså när materialet inte lagras eller bearbetas på något annat sätt.

Vänlig hälsning
Martina Lindkvist
Jurist, Datainspektionen

Kenneth E
2015-11-10, 11:09
D.V.S. att all drönarflygning med kamera är i behov av tillstånd.

Snacka om att dra en hård riktlinje och sänka alla drönare i havet. Och sedan inte viljan att bevilja ansökningar ovanpå detta. Detta måste få ett slut, rösta för att lägga ner datainspektionen.

Data Dan
2015-11-10, 11:19
Men en backkamera är ju realtids övervakning

Stompp
2015-11-10, 11:31
Sant, och den faller ju stenhårt in under ovanstående svar från DI så jag får käka upp min tidigare kommentar.

MarkusH
2015-11-10, 11:36
Läser man kameralagen så finns det undantag för typ backkamera mm på fordon
Undantag från tillståndsplikten10 § Tillstånd till kameraövervakning krävs inte
1. vid övervakning som sker med en övervakningskamera som för säkerheten i trafiken eller arbetsmiljön är uppsatt på ett fordon, en maskin eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller användaren

FPV kamera använder jag för att förbättra min sikt när jag är ute och flyger:)

senmathal
2015-11-10, 13:03
Vad gäller för övrig flygfotografering från fullstor helikopter eller flygplan?

/Mats

Kenneth E
2015-11-10, 14:08
Synd att man inte vunnit stor vinsten på Lotto, då hade jag ställt mig hovrande med min helikopter över villaområdet på lägsta höjd och fotat. Undrar hur villa ägarna hade reagerat, på alla klagomålen jag får eftersom jag inte får använda min lilla quad hade jag hänvisat till Datainspektionen?! Men jag hade varit laglig, dock inte så omtyckt.

UndCon
2015-11-10, 14:39
55580

Är det någon som har sett en sån här?

Alla kameror på stativ är mao olagliga då de är fast monterade på stativet

Stompp
2015-11-10, 14:46
55580

Är det någon som har sett en sån här?

Alla kameror på stativ är mao olagliga då de är fast monterade på stativet
För att inte tala om alla selfiesticks :sarcastic:

n30
2015-11-10, 16:51
men om jag flyger med min 250 quad utan filma och har kameran för bara se live var jag är ? vad säger lagen då ?

Quaddaren
2015-11-10, 17:17
Läs inlägg 13

Killenheladagen
2015-11-10, 18:02
Jaha? Så nu har vi VÄRRE lagar än USA och nya Zeeland då? Där skall de ju som bekant registreras men efter mycket om och men så får man mig veterligen flyga fpv om man uppfyller alla stränga krav men nu är alltså min hubsan x4 som bara spelar in olaglig? Samt att jag ej får smälla på kameror för fpv eller dvr?? Kommer nu alla kedjor sluta sälja dessa produkter,?

Det känns som Sverige kan bättre än så, ett förbud på det här viset rör bara alla professionella samt alla som följer reglementet, "oönskvärda" piloter som använder kameror på olämpligt/olagligt sätt kommer garanterat fortsätta med det gladeligen och det är den målgruppen man vill åt!?! Så förbjud olaglig tillämpling istället för mediumet?

Killenheladagen
2015-11-10, 18:06
Såfort vädret blir bättre ska vi alla ut och flyga över skog med kameran på och tillägna tubfilmen datainspektionen?

KristofferR
2015-11-10, 18:09
Jag tycker iofs DI gör rätt som river upp domen. Kammarrätten har haft en bedömning som bl.a. inbegriper flygtid och det känns inte rimligt.

Däremot tycker jag att företaget borde få tillstånd för sin verksamhet. Det förnuftigaste sättet att skydda integriteten är väl att kräva att de skyltar/informerar ordentligt om att fotografering pågår medan det håller på.

http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2015-05-06-dronar-overklagande.pdf

http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2015-05-18-dronare-overklagande-II.pdf

Integritetsrisker Om kameror monterade på drönare, som kan filma människor på en mängdolika platser där enskilda kan uppehålla sig, inte ska anses omfattas avkameraövervakningslagen medför detta stora risker för intrång i denpersonliga integriteten. Detta gäller även om det handlar om den nu aktuellatypen av drönare med begränsad kapacitet. Det innebär också att mångakänsliga platser såsom gator och torg, badstränder och friluftsområden kanövervakas utan att det behöver göras någon prövning enligt överviktsprincipenoch utan att de som övervakas informeras om detta. Det kan inte havarit lagstiftarens avsikt. Istället bör sådan kameraövervakning prövas i varjeenskilt fall med möjlighet för länsstyrelsen att meddela nödvändiga villkor förhur övervakningen ska få ske för att inte ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten ska uppstå.

IngemarTh
2015-11-10, 20:11
Jag tycker också det är rimligt att kommersiell drönarflygning ska ha tillstånd för inte vill man att vem som helst ska kunna filma och publicera vad som helst från en drönare. Det finns även EU direktiv som styr detta och där kan man läsa att det kan finnas undantag från regleringen av data som t.ex. om filmen är privat och inte publiceras. Vore intressant att veta hur Datainspektionen ser på detta. Det finns något som heter hushållsundantag som tillåter att vi får ha register i våra datorer som annars måste ha tillstånd kommersiellt, t.ex adressregister och detta står även i svenska lagar om jag förstått det rätt.

3.1 Applicability of the Data Protection Directive
While the European Commission is focusing its attention on remotely piloted aerial drones, thisOpinion does not differentiate between fully autonomous and non-autonomous unmanned aircraftsystems, considering that this aspect is not relevant vis-à-vis the data protection issues arising fromthe use of this kind of technology. Furthermore, the guidelines should apply – with the necessaryadjustments – to data processing arising from the use of any kind of aerial vehicle (manned orunmanned, aeronautical or spatial) for civil operations.
However, it should be highlighted that some instances of processing of personal data deriving fromthe use of drones for civil operations may fall out of scope of these guidelines in the light ofexemptions or derogations that, according to the Directive, Member States can lay down (see, inparticular, Articles 3, 9 and 13).
Pursuant to Article 3.2 of the Directive, the processing of personal data by a natural person in thecourse of a purely personal or household activity will be out of the scope of this Opinion.
Nevertheless, the provision set forth in Article 3.2 is an exception and, as such, it must be narrowlyconstrued. Hence, as considered by the European Court of Justice, the so called “householdexemption” must “be interpreted as relating only to activities which are carried out in the course ofprivate or family life of individuals, which is clearly not the case with the processing of personaldata consisting in publication on the internet so that those data are made accessible to an indefinitenumber of people”19. Furthermore, if the operations of a drone and the equipment on-board are suchas to give raise to a video surveillance system, to the extent it involves the constant recording andstorage of personal data and covers, “even partially, a public space and is accordingly directedoutwards from the private setting of the person processing the data in that manner, it cannot beregarded as an activity which is a purely ‘personal or household’ activity for the purposes of thesecond indent of Article 3(2) of Directive 95/46 ”20.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp231_en.pdf (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp231_en.pdf)

Turbotom
2015-11-10, 21:24
Sitt lugnt i båten nu! Tror ni Datainspektionen kommer anlita Säpo för att gripa samtliga drönarpiloter nu? Jag tar ett bloss på min cigarr och susar vidare genom luften precis som innan.

kenneth.eriksson.94
2015-11-10, 21:33
Säpo är fullt upptagna med nyanlända IS medlemmar som försöker komma in i Sverige. Så du har rätt det är fritt fram.

Killenheladagen
2015-11-11, 08:16
Gud vad jag hoppas att en av dessa organisationer INTE nånsin använder en RCMODELL för sina intressen då är det kört sen för oss.
Det verkar som de enda som får använda "drönare" är suveräna stater men då uteslutande för att samla information och döda folk, men ajabaja Kalle du får inte sätta en kamera i din parkflyer!!

larsmn
2015-11-11, 11:40
Svar på UndCons fråga, frågade i våras lokala länstyrelsen om ett teleskop på min balkong som jag fotar med. Trycker jag på avtryckaren manuellt så är det OK. Om jag sätter mig inne i köket, 1.5 m från teleskopet och tar bilderna med hjälp av padda eller telefon, så är det övervakning, även om jag tar in teleskopet efter varje session. Trots att jag aldrig tar bilder på marken. Men iom att teleskopet kan riktas nedåt och då kan ta bilder, så .........

UndCon
2015-11-11, 12:48
Många fotografer tar kort med självutlösare eller fjärkontroller för att minska alla orsaker till vibrationer /skakningar vilket leder till suddiga bilder och oskärpa.

Om din fråga då är aktuell så är det ett slag mot alla fotografer.

larsmn
2015-11-11, 15:46
Självutlösare och kabelfjärr är gammal teknik, så där bryr de sig inte, men är du "utom synhåll" (dvs. inne i köket i mitt fall) och styr via wifi, så ansåg tjänstemannen att lagen gäller. Grannarna vet ju inte om utrustningen är igång eller ej.

Att det är hål i huvudet kan jag hålla med om, speciellt som min astrokamera har en timelapsfunktion som tillåter att jag tar upp till 300 automatiska 30 sek exponeringar utan att ens stå vid kameran (stativdatorn styr teleskopet) och det är ok pga = självutlösare.

Men reglerna påverkar t.ex. natur- och åtel-fotografer. Har man en kamerafälla skall man ha tillstånd, även om chansen att någon kommer förbi är 1/10.000. Eller om du monterat en kamera på en surf-/segelbräda/kajak mm. Det hela påminner om varningsmannen som skulle gå framför tåg och bilar på 1800-talet, rädsla pga grov okunskap om vad man kan se, samt de som flyger vårdslöst.

Killenheladagen
2015-11-11, 16:06
Var ute och flög precis, hade en 720p kamera på som spelade in bägge turerna, ingen människa är synlig, dock bilar fast så pass långt och högt bort att man aldrig i livet kan se regskyltarna, jag har alltså nu gjort mig skyldig till ett brott och är således kriminell.
Vad för straffskala är det? Kan vara rätt hårt när det gäller övervakning?

UndCon
2015-11-11, 17:18
Jag har kabelbunden fjärrutlösare till min Gopro som sitter ombord - men att kabeln är 500meter lång behöver ju inte de veta :D

Quaddaren
2015-11-11, 21:42
Undrar hur dom skall klassa denna om man har en gopro på

https://m.youtube.com/watch?v=HE8dMmcbnV0&feature=player_embedded

Ålänning
2015-11-11, 22:30
Är det bara i Sverige detta gäller? Varför?

IngemarTh
2015-11-12, 05:13
Är det bara i Sverige detta gäller? Varför?

Svenska myndigheter har svårt för att formulera regler typ den engelska motsvarigheten kan. Varför har jag ingen aning. Borde gå tolka svensk lag på samma sätt som i UK:

A distinction should be drawn between those individuals who can be considered as ‘hobbyists’ and are therefore generally using their devicefor domestic purposes, and those individuals or organisations who use thedevice for professional or commercial purposes. Where UAS are used fornon-domestic purposes, operators will need to comply with dataprotection obligations and it will be good practice for domestic users to be aware of the potential privacy intrusion which the use of UAS can cause to make sure they’re used in a responsible manner.
Example: A business may purchase UAS to monitor inaccessible areas,such as a roof to check for damage. Its use should be limited to thatspecific function and recording should not occur when flying over other areas that may capture images of individuals.

Christer J
2015-11-12, 17:11
Undrar hur dom skall klassa denna om man har en gopro på

https://m.youtube.com/watch?v=HE8dMmcbnV0&feature=player_embedded

Går säkert bra om man har kameran på hjälmen för då är den inte fast monterad. Tänker på alla skärm och hängflygare som filmar sina flygningar utan att vara bekymrade. Dom filmar lagligt för eget bruk som jag förstår det hela. Lägga ut på t.ex. You tube ska man ha tillstånd för spridning. Har aldrig hört att det ska vara olaglig eller har det ändrats, någon som vet?

Killenheladagen
2015-11-12, 17:17
Jaha jag som lade ut en flygvideo igår då var man grovt kriminell nu då. .. får väl börja dopa mig och gå med i den lokala MCklubben därefter tatuera ansiktet nu när man är outlaw ...:)

Christer J
2015-11-12, 17:46
Jaha jag som lade ut en flygvideo igår då var man grovt kriminell nu då. .. får väl börja dopa mig och gå med i den lokala MCklubben därefter tatuera ansiktet nu när man är outlaw ...:)

Du kan nog vänta med tatueringen för det är ett antal tusen filmer före dej på tuben :)
Jag har aldrig hört talas om att någon modellflygare fått böter.

Redrobjem
2015-11-12, 20:18
https://www.youtube.com/watch?v=9RHLY0xbA28 :1headbang: