handdator

Visa fullständig version : 120 m i tak?Magnus Berglund
2015-11-16, 21:54
Kanske finns tråd redan... Men måsta man kliva ur sin blåsa på 120 m i hela Svedalas luftrum nu för tiden förutom då i kontrollerade delar där det tom känns som det är förbjudet att bara tänka på konvektion? :)

Magnus Berglund
2015-11-17, 20:06
158 visningar och 0 svar är också ett svar! :)

tack och hej då kära hobby! 2 förbund och 3 klubbar får en medlem mindre!

det var kul d länge det vara!

Adjö!

Michael
2015-11-17, 20:20
Här är Transportstyrelsens regler och anvisningar för obemannade luftfarkoster som svar på din fråga:

http://www.transportstyrelsen.se/dronare

Magnus Berglund
2015-11-17, 20:25
Tack Michael!

Reine
2015-11-17, 21:08
Det står ju faktisk "bör" gällande höjden på 120m...så länge man inte är inom kontrollerat luftrum skulle jag säga att man får flyga högre än 120m.

Magnus Berglund
2015-11-17, 21:20
"bör du inte flyga högre än 120 m" är det detta som får vissa klubbar att säga att du inte får...?

Måste finnas fler termik o hangflygare här som gillar att det är "högt i tak" till skillnad från vissa motor/paragraf-flygare! :)

vart är motståndet/debatten bland seglarna?

Magnus Berglund
2015-11-17, 21:22
Tack Reine! :)

Thomas
2015-11-17, 21:34
"bör" är inget "måste".......

Magnus Berglund
2015-11-17, 21:42
Jag har alltså eldat på här i onödan? :sarcastic: :)

bem
2015-11-18, 11:50
Hej,
Transportstyrselsen har tydligen ändrat ordalydelsen för flyghöjd i okontrollerat luftrum från:

"är begränsad till 120 meter i höjdled"

till:

"bör du inte flyga högre än 120 m"

Exakt när de ändrade formuleringen har jag inte koll på, men det är nog ganska nyligen.

Jag hade ursprungliga ordalydelsen kopierad så det stod tidigare (åtminstone i september) "är begränsad till 120 meter i höjdled" och det var den tvingande ordalydelsen som skapade en hel del rabalder bland oss modellflygare.
Den nya formuleringen "bör" är ju inte tvingande, men man får ändå hålla i minnet att 500 ft/150 meter är lägsta flyghöjd i okontrollerat luftrum för fullskalflyget så man får förstås hålla uppsikt som modellflygare, precis som förr (innan Transportstyrselsens regler på deras hemsida om obemannade luftfartyg/drönare började gälla).


/Bo

IngemarTh
2015-11-18, 17:30
TS har nu ändrat tillbaka till ungefär den skrivning som var i slutet på 2014. Hjälpte tydligen med lite rabalder. Men vad som händer när de gemensamma reglerna inom Europa kommer vet vi inte.
Fullskalaflyget får flyga lägre än 150 m med specialtillstånd och det finns undantag för skärm och glidflygare liksom vid landning som ju kan förekomma där vi flyger av t.ex. ultralätt-flygare, helikoptrar m.m.

/Ingemar

Per-Fredrik
2015-11-18, 20:06
I grunden gäller samma luftfartsregler som tidigare, och fullskala har företräde mot modellflyg oavsett höjd. Men det är positivt att TS har ändrat skrivningen till bör eftersom det ger utrymme för sunt förnuft!

Magnus Berglund
2015-11-18, 20:53
Då kurvar vi på och håller avstånd från fullskalan samt medlemmar som kommenterar "du vet att du inte får flyga högre än 150 m va" innan dom änns säger hej. Som tidigare alltså! :)

henke2
2015-11-19, 09:59
Kanske finns tråd redan... Men måsta man kliva ur sin blåsa på 120 m i hela Svedalas luftrum nu för tiden förutom då i kontrollerade delar där det tom känns som det är förbjudet att bara tänka på konvektion? :)

Svedala ligger i Sturups CTR och du behöver tillstånd för att flyga där enligt länk ovan.

http://www.madsen-system.se/luftrum/

simonarvestrand
2015-11-19, 10:49
Många kallar sverige för Svedala. Men när det gäller just Svedala eller Sturup så är det brutala behandlingstider 6 månader för resning av en 25 meters mast inom ctr

Magnus Berglund
2015-11-19, 11:21
ja, Svedala är en trevlig del av Sverige som jag fått möjligheten att besöka en gång! Låter dock väldigt tråkigt met ctr problematiken... :(

kay.krut
2015-11-19, 12:35
Helt rätt, förr kallade man Sverige i folkmun för "Gamla Svedala". Tyvärr så har "Gamla" fallit bort på senare tid och man hör nu bara, lite felaktigt, Svedala. Jag bor själv i Svedala och dessutom inom kontrollzon Sturup och att flyga på gräsmattan här lär vara olagligt enligt luftis. Tack o lov så ligger mitt klubbfält, Trelleborgs modellflygklubb, utanför kontrollzonen.
Sturups flygplats, eller Malmö-Sturup som den också kallas, ligger i Svedala kommun och byggdes på tidigt sjuttiotal på en av Svedala kommuns absolut sumpigaste och dimmigaste platser, trots varningar från kunnigt folk.

Kay krut i Svedala

Killenheladagen
2015-12-07, 08:23
Tycker nästan riktiga flygen skall ha gränser och regler som håller dem borta från oss segelflygare så de vet hur det känns, jäkla miljöförstörande flygplan ! Mina batterier laddas av grön el från uttaget (som i sin tur kommer från Uppsalas största spyende skorsten där brinnande sopor förvandlas till el och värne:)
Nej skämt åtsido men dessa 120m; är det över havet eller över marken,? Så om jag hajkar upp för kebnekaise bör jag således kunna flyga över 1000m upp? Mvh

Kenneth E
2015-12-07, 14:17
Över havet, då blir det också lågt på vissa ställen.

Det är barometern som bestämmer

Per-Fredrik
2015-12-07, 18:06
Det måste väl vara 120 m AGL (över mark) som avses, för lägsta tillåtna flyghöjd för fullskalaflyg gäller 150 m agl i alla fall (utanför tätort) och logiskt sett borde dessa gränser hänga ihop.

IngemarTh
2015-12-07, 19:44
Det måste väl vara 120 m AGL (över mark) som avses, för lägsta tillåtna flyghöjd för fullskalaflyg gäller 150 m agl i alla fall (utanför tätort) och logiskt sett borde dessa gränser hänga ihop.
Intressant tolkning. Hur vet modellflygaren på vilken höjd över mark flygplanet är i kuperad terräng? Ska vi installera radarhöjdmätare? Jag tror att den mest använda tolkningen internationellt är höjd från där man startat mätt med barometer.

Halcon
2015-12-07, 19:55
dubbel post

Halcon
2015-12-07, 19:56
AGL (Above Ground Level) är det som gäller för riktigt flyg och då är det detsamma för RC.
QNH dvs höjd över havet är det vid FL 55 eller högre om jag minns korrekt.

150m för fullskala utanför tättbebyggt område och 300m minimum över tättbebyggt område, vi pratar alltså AGL. intressant är att inget sägs om annan flyhöjd än 120m för RC....

kenneth.eriksson.94
2015-12-07, 20:24
Allt går att diskutera, i kuperad terräng skulle man kunna tänka sig att det inte stämmer då tar man snittet, skall man starta i en brunn eller från ett vindkraftverk och där nyttja dess fördelar tror jag man tar sig vatten över huvet. Dock vet jag inte hur reglerna är skrivna men tolkar det som att så fort du lämnar brunnen eller vindmöllan så är det marken som gäller som referens. Annat kan det ju inte vara, annars är det ett fall för domstolen. Jag har inte mycket till övers för hobbyflygarna men vi måste förstå att det finns kommersiellt flyg som kan komma lågt och då tänker jag på inspektion och ambulansflyg som skall flyga säkert fram. Och vilka felmarginaler kan man räkna med, felmarginal vid tryckmätning hos metrologen, felvisning på instrumentet i farkosten och kan vi lita på våra höjdmätare som finns i vissa modellfarkoster?

Michael
2015-12-07, 20:31
AGL (Above Ground Level) är det som gäller för riktigt flyg och då är det detsamma för RC.
QNH dvs höjd över havet är det vid FL 55 eller högre om jag minns korrekt.

QNH är ingen höjd, det är det aktuella lufttrycket på en godtycklig plats reducerat till havsytans nivå. QNH har inte heller något att göra med FL (flight level). Vid flygning på FL ställs höjdmätaren in på referenstrycket 1013,25 hPa oavsett vad det aktuella lufttrycket vid havsytans nivå råkar vara.

IngemarTh
2015-12-07, 20:33
Så här tolkar engelsmännen 120 m regeln som har stöd av deras myndighet CAA:
4) The person in charge of a small unmanned aircraft which has a mass of more than 7 kg excluding its fuel but including any articles or equipment installed or attached to the aircraft at the commencement of its flight, must not fly the aircraft:
:

(c) at a height of more than 400 ft above the surface unless it is flying in airspace described in sub-paras (a) or (b) and in accordance with the requirements for that airspace.
(i.e. in any uncontrolled airspace. A further point is that ‘above the surface’ means ‘above the point of launch from the ground’ and this has been clarified with the CAA on several occasions - Ed).

kenneth.eriksson.94
2015-12-07, 21:03
(i.e. in
A further point is that ‘above the surface’ means ‘above the point of launch from the ground’ and this has been clarified with the CAA on several occasions - Ed).[/QUOTE]


Precis så ställde vi in J-35 Draken i lumpen, dock kunde det bli problem när trycker plötsligt ändrade sig, kommer inte ihåg hur mycket det kunde slå i höjd.

Michael
2015-12-07, 21:15
Precis så ställde vi in J-35 Draken i lumpen, dock kunde det bli problem när trycker plötsligt ändrade sig, kommer inte ihåg hur mycket det kunde slå i höjd.

1 hPa svarar mot en höjdskillnad på drygt 8 m enligt ICAOs definition av standardatmosfär. Inför förestående landning meddelades därför piloten det aktuella lufttrycket vid flygplatsens nivå (QFE) så att höjdmätaren kunde ställas in på detta referenstryck. Höjdmätaren visade då 0 m när flygplanet tog mark.

Per-Fredrik
2015-12-07, 21:25
Jag tror inte att TS förväntar sig att modellflygarna utrustar sina maskiner med höjdrapporterande telemetri, "ribban" ligger nog på en betydligt lägre ambitionsnivå. I och med den ändrade skrivningen "bör" verkar dom sikta mer på att informera allmänheten att det huvudtaget existerar en lämplighetsgräns för hur högt man ska ta sin drönare.

Så länge vi modellflygare håller oss undan från bemannat flyg, oavsett höjd, följer vi luftrumsreglerna (och utanför R/CTR såklart)

IngemarTh
2015-12-08, 05:08
Det kommer nog att hända en hel del runt regelverket framöver. EU har tagit ännu ett steg mot reglering av drönare. ". Europe must in particular unleash the full potential of drones. That is why the Strategy proposes a legal framework to ensure safety and legal certainty for industry and addresses concerns related to privacy and data protection, security and the environment. In addition, appropriate investments into technology and innovation will secure Europe’s leading role in international aviation."
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6144_en.htm

Halcon
2015-12-08, 08:06
QNH är ingen höjd, det är det aktuella lufttrycket på en godtycklig plats reducerat till havsytans nivå. QNH har inte heller något att göra med FL (flight level). Vid flygning på FL ställs höjdmätaren in på referenstrycket 1013,25 hPa oavsett vad det aktuella lufttrycket vid havsytans nivå råkar vara.

Som gammal flygledare och pilot är jag mycket väl medveten om detta och det kan vara att jag utryckte mig lite vårdslöst och på ett sätt som när vi brukade prata kollegor emellan.

Dessutom kan QNH i vissa fall ha betydelse för FL, om du har allra minsta kunskap så vet du detta.....

Men nu är det inte detta som ämnet handlar om utan vår ev. begränsning på 120m och som jag förstått handlar om "bör" och inte "ska"?

Michael
2015-12-08, 19:21
...Dessutom kan QNH i vissa fall ha betydelse för FL, om du har allra minsta kunskap så vet du detta.....
Den enda inverkan jag känner till som QNH kan ha för flygnivåer är att variationer i QNH påverkar vilken som är den lägsta tillgängliga flygnivån ovanför genomgångshöjden. Bortsett från detta är såvitt jag känner till allt övrigt avseende flygnivåer oberoende av aktuellt QNH eftersom man istället använder ett fixt referenstryck, 1013,25 hPa.

Vad gäller sakfrågan i tråden är det onekligen bra att Transporstyrelsen backat tillbaka till det som faktiskt för närvarande gäller dvs. max flyghöjd 120 m är en rekomendstion (bör) och inte ett tvingande krav.

Killenheladagen
2015-12-09, 10:43
Den enda inverkan jag känner till som QNH kan ha för flygnivåer är att variationer i QNH påverkar vilken som är den lägsta tillgängliga flygnivån ovanför genomgångshöjden. Bortsett från detta är såvitt jag känner till allt övrigt avseende flygnivåer oberoende av aktuellt QNH eftersom man istället använder ett fixt referenstryck, 1013,25 hPa.

Vad gäller sakfrågan i tråden är det onekligen bra att Transporstyrelsen backat tillbaka till det som faktiskt för närvarande gäller dvs. max flyghöjd 120 m är en rekomendstion (bör) och inte ett tvingande krav.
Angående det sista stycket, de har alltså ändrat tillbaka till "bör"? För att vara övertydlig?

Mao så bör jag ej flyga högre än 120m? Mätt utifrån den plats jag kastar iväg kärran från?
Så länge detta inte är en luftballong eller liknande kan man alltså stå på en bergskedja och flyga runt och väldigt högt i förhållande till bergets fot? Man kan få väldigt vackra videofilmer i sådan terräng. ..(Jag förstår f ö inte denna "jag vet mest"-mentalitet som denna diskussion innehåller kring facktermer och liknande, oavsett hobby så blir det alltid så i forum det är väldigt tråkigt att man inte kan briljera med sin okunskap utan att bli halvt idiotförklarad pga nån har missat en teknikalitet eller missförstått en fackterm. Skulle vara mycket trevligare om alla var som de flesta;; trevliga och hjälpsamma)

Halcon
2015-12-09, 11:36
AGL betyder above ground level och hänvisar till den aktuella höjden till marken du har just i det ögonblicket, alltså inte i förhållande till en start från Kaknästornet, Kebnekaise el. liknande.
Ungefär som en missil som flyger med terrängföljande radar.

Vad jag förstått av tidigare inlägg så har det alltså ändrats från ska till bör, rätta mig någon om jag har fel?

Halcon
2015-12-09, 11:43
Jag förstår f ö inte denna "jag vet mest"-mentalitet som denna diskussion innehåller kring facktermer och liknande, oavsett hobby så blir det alltid så i forum det är väldigt tråkigt att man inte kan briljera med sin okunskap utan att bli halvt idiotförklarad pga nån har missat en teknikalitet eller missförstått en fackterm. Skulle vara mycket trevligare om alla var som de flesta;; trevliga och hjälpsamma)

Jag håller med dig, men när någon ska spela besserwisser och citera Bestämmelser för Civil Luftfart rakt av för att spela viktigpetter och "titta vad jag kan" så måste man säga ifrån.
Som du säger så tjänar ingen på det mer än han som tvunget ska försöka briljera.

Däremot i mitt inlägg försökte jag svara på en fråga från Per-Fredrik och Ingemar men blev genast tillrättavisad och skriven på näsan. Tråkigt men vissa människor är funtade på det viset tyvärr.

Hur funkar det på RC tävlingar med 120m, någon som vet? Har 120m följts rakt av eller?

Killenheladagen
2015-12-09, 11:45
Jag håller med dig, men när någon ska spela besserwisser och citera Bestämmelser för Civil Luftfart rakt av för att spela viktigpetter och "titta vad jag kan" så måste man säga ifrån.
I mitt inlägg försökte jag bara svara på en fråga från Per-Fredrik och Ingemar men blev genast tillrättavisad och skriven på näsan. Tråkigt men vissa människor är funtade på det viset tyvärr.
Jag vet, såg det, därför jag skrev som jag gjorde, citerade dig bara för första stycket!
Nu tar vi alla på oss våra bästa leenden och sjunger kumbaya i ring :)
Kram

Halcon
2015-12-09, 11:52
He, he ..!
Du vill INTE höra min sångröst !!

Michael
2015-12-09, 15:27
Det kan vara så att det är just detta med tävlingsverksamhet som föranleder ,att TS använder ordet "bör". Inom flera tävlingsgrenar innebär tävlingsreglementet att man sannolikt överskrider 120 m höjd. Bästa exemplet på detta är segelflyggrenarna.TS har från olika håll, bl.a. undertecknad, uppmärksammats på de problem som skulle bli följden av ett "ska".
Problemet kan återkomma beroende på vad som händer på EU-nivå där EASA för närvarande håller på att utreda förutsättningarna för ett samordnat internationellt regelverk.

IngemarTh
2015-12-09, 17:55
Det är ett pedagogiskt problem för handlare och oss ute i klubbarna att förklara exakt vad som gäller och det lär vi kanske få leva med ett tag tills man kommit överens om vem som bestämmer över detta på Europanivå eller Sverigenivå och är noggrann med regelskrivningen. Transportstyrelsens senaste skrift är öppen för tolkningar. Synd att man inte skriver mer om sunt förnuft om flygets regler. Exempelvis att man ska flyga så att man undviker konflikt med annat flyg. 120 m går ju tolka på flera sätt inklusive att man inte behöver bry sig om annat flyg så länge man flyger utanför kontrolzon och håller dig under 120 m från där du står. Vi som kan något om flyg vet att det inte är en korrekt tolkning men begriper alla drönarköpare det?
56037

Killenheladagen
2015-12-09, 18:07
Tror regeringar som använder drönare att bomba folk har full koll.. radiostyrda multikopterförare däremot..:)

Sen betyder regler inte ett skit egentligen för de personer som bryter mot reglerna kommer fortsätta göra det oavsett hur reglerna och lagarna formuleras samt teoretiskt bestraffas då det är rätt svårt om inte omöjligt att faktiskt åka dit för nåt sånt om inte en olycka med andra personer eller egendom uppstått.
Sedan vad den enskilde polismannen har för insikt i regelverk speciellt när det gäller sändare och mottagare är högst begränsad spekulerar jag.

Rötägg finns alltid och kommer ställa till det för oss som försöker använda huvudet och det är närapå omöjligt att ändra på, boys will be boys liksom. .

En fotnot att alla skall registreras i USA är löjeväckande, du kan köpa hur mycket vapen du vill i stort sett men ajabaja - registrera din rekreationella multikopter annars jäklar! Och sen använder de sina UAVs att mörda på distans..snacka hyckleri ..

IngemarTh
2015-12-09, 19:30
En fotnot att alla skall registreras i USA är löjeväckande, du kan köpa hur mycket vapen du vill i stort sett men ajabaja - registrera din rekreationella multikopter annars jäklar! Och sen använder de sina UAVs att mörda på distans..snacka hyckleri ..

Jag tycker Terry Dunn beskriver på ett bra sätt hur tokigt registreringsförslaget i USA är: http://www.tested.com/tech/555995-what-you-should-know-about-faas-plans-drone-registration/. Jag håller speciellt med om hans slutsats att det borde vara GPS styrda luftfarkoster är kriteriet för registrering i första hand då det är dessa som oftast flygs vårdslöst och högt.

FelixContentus
2015-12-09, 20:51
Jag har aldrig kört bil över gällande fartbegränsning vilket är orsaken till att jag aldrig kört av vägen! Därför tänker jag fortsätta och även följa dessa regler på exakt lika bra sätt som jag följer hastighetsbestämmelserna:angel:

IngemarTh
2015-12-10, 04:50
Jag har aldrig kört bil över gällande fartbegränsning vilket är orsaken till att jag aldrig kört av vägen! Därför tänker jag fortsätta och även följa dessa regler på exakt lika bra sätt som jag följer hastighetsbestämmelserna:angel:
240 km/h på motorväg eller flyga 240 meter högt? Jag tycker höjden är mindre farlig så länge man har uppsikt över flygområdet.

Killenheladagen
2015-12-10, 08:32
Finns det någon officiell statistik om olyckor med radiostyrda luftfarkoster och människor/flygplan/bilar?

Det känns spontant som vi hobbyutövare är så entusiastiska så vi gärna håller på sunt förnuft och inte gärna vill svärta ner hobbyn och resten av Sverige vet det, det verkar dock vara väldigt stor skillnad i allmänhetens åsikter och reaktioner beroende på luftfarkost - när jag flyger heli eller quad får jag ofta onda blickar till/från fältet och ibland spontana utrop; "FILMA MIG INTE!"

När jag flyger fasta vingar är dock reaktionerna alltid goda och de flesta stannar för att samtala och titta på när jag flyger lite - många är intresserade och har haft egna pojkdrömmar om radiostyrda flygplan då alla pojkar nån gång drömt om att bli pilot, kom ihåg när SAS lät mig som ung pojke med stora tindrande ögon gå in i cockpit på charterplanet till Mallorca och "flyga planet" och det var det enda jag minns från den resan..ruskigt OT


Varning för OTJag känner bara en person i hela världen som aldrig kört fortare än gränsen och det var min morfar - enda man bötfälld på motorväg för att köra för sakta (farligt som tusan på e4)

Frågan är ju om det gör dig säkrare i bilen, återigen är regler till för de som följer dem, som du, att du slaviskt håller hastighetsbegränsningen skiter nog olyckan i...skit händer ändå i verkligheten.

Jag har tagit del av brittiska studier gällande "average speed cameras" där det framkom att förare som tänker mycket på att hålla farten (tittar ner på visaren mycket) löper många gånger större risk att kollidera...försökte hitta studien men du får ta mig på mitt ord...

IngemarTh
2015-12-10, 16:51
Finns det någon officiell statistik om olyckor med radiostyrda luftfarkoster och människor/flygplan/bilar?


I USA försökte man titta på antal allvarliga incidenter men man hittade bara 10 st på ett år ungefär fast flygmyndigheten fick det till över 700. http://www.modelaircraft.org/gov/docs/AMAAnalysis-Closer-Look-at-FAA-Drone-Data_091415.pdf. Visar hur tokigt det kan bli med statistik. Försäkringsbolagen vet nog en del om verkliga olyckor men det brukar inte vara officiell information.

Magnus Berglund
2015-12-14, 22:41
Finns det något dokumenterat fall när det inträffat en kollision mellan en rc segel kärra och något fullskalaflyg?

Killenheladagen
2015-12-15, 08:23
Finns det något dokumenterat fall när det inträffat en kollision mellan en rc segel kärra och något fullskalaflyg?
Jag kan inte hitta något i alla fall och @?speciellt inte i Sverige, luftrummet är väl stort nog för båda? jag antar att folk gör som jag om jag ex hör en helikopter komma vet jag att förmodligen är det ambulansen/polieen och de flyger lågt, riktigt lågt, och då är det bara till att landa tills de är ur hörhåll, vi gör väl alla så? Då blir det inga fatala olyckor , Mvh Gustaf

McRegor
2015-12-15, 09:22
Vi har haft en kollision mellan RC-flyg och fullskalakärra (privatflyg) på den tiden vi flög RC och fullskala på samma fält - alltså för typ 35--40 år sedan. Allt gick bra så inga personskador men skada på fullskalakärrans ruta och givetvis på RC-kärran. Kommer dock inte ihåg detaljerna runt detta.
Roger

Magnus Berglund
2015-12-15, 20:28
Sunt förnuft kan vara en bristvara ibland verkar det som! Tror det blir svårt att komma åt detta för TS! Lika bra att registrera alla fåglar samt begära färdplan, transponder och dubbelriktad radiokommunikation för våra kära fjäderprydda vänner i skyn! :)

Killenheladagen
2015-12-16, 07:52
Sunt förnuft kan vara en bristvara ibland verkar det som! Tror det blir svårt att komma åt detta för TS! Lika bra att registrera alla fåglar samt begära färdplan, transponder och dubbelriktad radiokommunikation för våra kära fjäderprydda vänner i skyn! :)
Ja naturligtvis! Speciellt med tanke på att fåglarna landar och startar precis hursomhelst och dessutom i ctr-zoner!

vi får skicka en kommitté av byråkrater och ornitologer för att tala med ledningen för fågelllivet (förmodligen en arg struts som inte flyger)för att utarbeta flygplaner för migreringen. .

Hörde att efter 21:a december i USA skall alla obemannade luftfarkoster över 250g registreras och upptill 27000USD I böter för ej reggad farkost ! Lyckligtvis så berörs ej frisbee, ballonger (under 250g) och leksaker under vikt. Dock då är väldigt mycket "RTF" leksaker över 250g , såna väldigt populära helikoptrar och microquads väger runt där, frågan är vad leksakstillverkarna ex airhogs skall göra? Börja göra allt i 249g eller hoppas att registreringen ej skall hindra inköp av dessa leksaker då registreringen kommer kosta 5usd i början. . Man kan spekulera i att det blir olika klasser/priser senare t o m linstyrda flyg berörs av detta!!!

Och detta är säkert mycket effektivt mot folk som tänker begå brott med modeller (airdroppa in droger på anstalter ex som tydligen sker oftare än vi känner till här i sverige)eller så struntar dessa kriminella element /och frifräsarna i registreringen alternativt kopierar grannens regnr och kör på exakt precis som vanligt annat än de nu kan tjäna mer pengar på det då det nu är högre risk för dem och det resulterar automatiskt i ett högre pris för de som betalar för den illegala tjänsten.
En kommitté av byråkrater förstår aldrig denna dynamik och om de gör det så är det ingen som vill ta upp det, det har ju med verkligheten att göra och kommittén avskyr verkligheten - allt ser så mycket bättre ut i mötesrummet med kaffet och bullarna. . - i sverige är det också byråkrater av rang som bestämmer i dessa frågor så vi kan nog vänta oss något liknande här.

Detta är en riktig pudel av USA tycker jag och NZ är inte långt efter.

Vi får alla vara försiktiga hur vi använder våra grejer närmaste åren för de(tidningar) skulle älska att en olycka händer med en quad så de kan börja mediacirkusen - detta har hänt ex i Norge och Danmark med hundraser såsom pitbull, amstaff och likn då idiot ägare hade använt sina brukshundar till våld/självförsvar och istället för att gå på idioterna och utbilda dem så förbjöd de hundraser. .Mao jag hade en jättefin jobbmöjlighet låst i Norges största fitnesskedja som gymansvarig (högsta höns) osedd bara utifrån referenser och att jag är svensk med bostad, hög lön och firmabil!

Började göra mig klar för flytt då jag fick information att mina hundar ej är tillåtna i landet som al-qaida och det vsr riktigt jävla surt.
Liknelsen är mycket träffande och är vi inte snabba så kan detta drabba våra farkoster !

Vi kanske borde bilda ett eget organ för detta innan regeringen bildar någon dum lag?
Mvh Gustaf

karstena
2015-12-16, 10:12
Jeg synes denne reglen om 120 m er helt hend i været, men det er lige galt at blande fuglerne ind i debatten.
Der sker hvert år at fugler koligere med fly, store som små. Men vi må huske på at fuglene er væsentlig bedre til at beregne og flyve end vi nogensinde bliver.
Jeg har sel oplevet det "store" at flyve me ørn så tæt på at jeg kunne hav rørt ved den.
Jeg lå i min hangglider ca 100m over start. pludselig kom en stor skykke hen over mig, jeg var ikke i tvil om hvad det var, og rigtig der vender en jjjææættteeee stor ørn rundt fremom mig. Ligger lidt og stirre mig ret i øjnene for så at glide rundt 180 grader for at ligge paralelt med mig. Jeg blev red for hvordan skulle jeg nu flyve for at ungå kolisjon. Men det løste den, som den vil gøre med fly, når jeg svinget mot den var den bare et splitsecond om at lægge ind den samme glidebane. Afstanden var stortset den samme utanset hvordan jeg flyj. Vi var så tæt at jeg uten problem kunne se pupilerne i øjenene på den og de små fjer rundt øjnene blafre lidt i vinden. På ingen tidspungt var der kolisjonsfare. Ikke om jeg havde prøver havde jeg haft chance til at træffe den.

Jeg ved at en hangglider er meget langsomt fly ca 30 - 70 under sorring. Men fuglene vil altid unvige dersom de kan og de har meget godt koll på hvad som kommer i deres retning. Når kolisjoner sker mellom fly og fugler er det i all hovedsag under letting. Fuglen skremmes da op og prøver at flygte ved at tage til vingerne. Og letter da direkte op i flyets bane.

Så at blande ind fuglene i denne diskution tror jeg vil give ris til egen røv da agumentet ikke holder fem fjer.

Magnus Berglund
2015-12-16, 20:37
Har själv kurvat med en ormvråk upp till 2000 m på den tiden jag flög fullskala! En riktig naturupplevelse! Och nästan varje gång man hittar bra stig med sin rc seglare så är det någon fågel där och härjar! :) Mycket riktigt så har dom mer koll än vad vi någonsin kan ha... Poängen är inte att blanda in fåglarna... Bara ett sätt att understryka hur absurd denna fråga hanteras!

IngemarTh
2015-12-17, 06:05
En anledning till att det blir absurda regler är att man vet vad det blir för typ av skador på flygplanet vid fågelkollisioner men ganska okänt vad som händer vid drönar kollisioner. Och ironiskt nog beror det på att vi modellflygare har skött oss genom åren men att det nu de senaste åren dykt upp oansvariga flygare som med GPS kan flyga på höga höjder och dessutom flyger på alla möjliga platser.

Killenheladagen
2015-12-17, 10:02
En anledning till att det blir absurda regler är att man vet vad det blir för typ av skador på flygplanet vid fågelkollisioner men ganska okänt vad som händer vid drönar kollisioner. Och ironiskt nog beror det på att vi modellflygare har skött oss genom åren men att det nu de senaste åren dykt upp oansvariga flygare som med GPS kan flyga på höga höjder och dessutom flyger på alla möjliga platser.
Precis! Dessa är problemet och kunskap är enda vapnet som fungerar mot dem, dessa människor kör bil utan körkort, finns lag mot det med fängelse på straffskalan och man måste registrera sitt fordon men vet ni? Vissa Folk skiter I det och samma här, vi kan skapa regler och lagar i evighet utan att komma åt de som skapar ev problem, dessa människor kan man bara förändra med respekt och kunskap utan att döma eller nedvärdera.
Detta är tyvärr något byråkrater ej förstår och tydligen oberoende av land.
Borde vara skottpengar på byråkrater och kommittéer känner jag ibland när man skördar resultaten och dessutom betänker att jag betalar deras lön...
Mvh Gustaf

IngemarTh
2015-12-20, 07:27
EASA säger 150 m höjd. Varför är det lägre i Sverige?
EASA har satt en 50 meters gräns til hus och människor som jag antar är en rimlig gräns med tanke på filmning. Varför finns det ingen en sådan gräns i Sverige?
Ingen samordning länderna emellan är min slutsats.

https://m.youtube.com/watch?v=5Xs_eVx4nuw
https://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20Drone%20Safety%20Leaflet_web.pdf

Ålänning
2015-12-20, 08:10
I Finland är det 150 m för RC-flygarna (som högsta tak).

Michael
2015-12-20, 17:38
Airplanes hit more turtles than drones (http://www.popsci.com/airplanes-hit-more-turtles-than-drones) :sarcastic:

Magnus Berglund
2015-12-23, 08:09
Bra länk Michael! :)

Reine
2015-12-29, 22:16
Vart tredje hinder saknas på flygkartor...
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article3954480.ece

IngemarTh
2015-12-30, 03:09
EASA föreslår att även modellflygfälten ska in på karta:
http://easa.europa.eu/system/files/dfu/Introduction%20of%20a%20regulatory%20framework%20f or%20the%20operation%20of%20unmanned% (http://easa.europa.eu/system/files/dfu/Introduction%20of%20a%20regulatory%20framework%20f or%20the%20operation%20of%20unmanned%20aircraft.pd f)
på sida 16.

flygrc
2015-12-30, 15:56
Om man nu missar en massa vindkraftverk som är mer än 120m
tex
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3954554.ece
Då förstår jag inte varför det jagas små drönare överlag.
Jag tycker det räcker med begränsningar där det är skäligt, tex förlängningen av start/landningsbanor.

Ålänning
2015-12-30, 17:37
Känns som att dessa människor som håller på med dessa regler borde sätta sig ner, lista upp ALLT som kan vara i vägen, ställa till det, osv. Och ta sig en funderare på var de EGENTLIGEN borde fokusera. Typisk modern byråkrati.

bem
2016-08-21, 11:32
Hej,
Transportstyrselsen har tydligen ändrat ordalydelsen för flyghöjd i okontrollerat luftrum från:

"är begränsad till 120 meter i höjdled"

till:

"bör du inte flyga högre än 120 m"

Exakt när de ändrade formuleringen har jag inte koll på, men det är nog ganska nyligen.

Jag hade ursprungliga ordalydelsen kopierad så det stod tidigare (åtminstone i september) "är begränsad till 120 meter i höjdled" och det var den tvingande ordalydelsen som skapade en hel del rabalder bland oss modellflygare.
Den nya formuleringen "bör" är ju inte tvingande, men man får ändå hålla i minnet att 500 ft/150 meter är lägsta flyghöjd i okontrollerat luftrum för fullskalflyget så man får förstås hålla uppsikt som modellflygare, precis som förr (innan Transportstyrselsens regler på deras hemsida om obemannade luftfartyg/drönare började gälla).


/Bo


Kikade på Transportstyrelsens hemsida lite idag och såg då att ändrat till:

"Flyg inom synhåll
Flyg alltid så att du ser din drönare. Flyg inte högre än 120 m eller längre bort än 500 m från dig."
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/


Nu är de tillbaka till tvingande 120 meter igen (sen när har jag ej koll på).

Från "bör" (som i alla fall stod där i nov 2015) till den nu tvingande formuleringen (återigen).

Nåja, jag flyger som förr, dvs med sunt förnuft, på de modellflyfält jag alltid flugit på tidigare.
De ändrar allt sina regler ganska ofta tycker jag. Kommer säkert ändringar igen vad det lider.

/Bo

Ville
2016-08-21, 16:01
Hej!
Vet inte vad remissvaren till TS resulterade i men tids nog får jag väl lära mig det.
Kan informera att åtminstone en norrlandsklubb, MFK Vingarna i Umeå har fått påhälsningar från polisen då de av någon anledning flugit utan lov från flygledartornet. I övrigt har jag inte hört hur det förhåller sig på andra klubbar som ligger inom kontrollerat luftrum. Som tur är ligger Skellefteå RFK´s Lövlanda precis utanför CTR.

/Ville :)

Ålänning
2016-08-21, 17:15
Vad hände med de som flög utan lov?

Ville
2016-08-21, 20:05
Måste rätta mig själv, det var inte i Umeå de hade fått polisbesök utan i någon Stockholmsklubb där de hade flugit för högt respektive olovligt. De fick ingen påföljd mer än en tillsägelse.
En slutsats man kan dra är att tornet i alla fall har en viss kontroll över syndarna, man är alltså inom radarsynhåll när man flyger inom CTR. Sen hur långt tornet kan se är en annan fråga som vore intressant att veta?

/Ville :)

freddan_6
2016-08-22, 11:02
När jag läser på transportstyrelsen så står det under rubriken "råd och regler". Råd är inte tvingande, regler är tvingande. Under råd och regler står 120m upp och 500 m i sida. De har kanske med flit gjort det otydligt.

Steffe
2016-08-22, 13:01
Nää Ville, radarn ser nog inte en liten plastbit som åker runt på 50-100 meter. Jag gissar att du syftar på en händelse förra året på Hobbymässan, där jag själv tog snacket med polisen som besökte oss. Vi hade tusentals personer som tittade när vi motorkörde en jetkärra utanför dörrarna, och samtidigt filmade med en drönare. Drönaren gick en gång en bit över takhöjd och då stod en "ordningsman" i publiken som muttrade nått om höjden och ringde Brommatornet.
Det blev inget mer än en trevlig pratstund med polisen.

Johan_H
2016-08-22, 13:37
Vart tredje hinder saknas på flygkartor...
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article3954480.ece

Jag tycker att förslaget att det skall vara tillåtet att flyga nära redan befintliga hinder, t.ex. master och vindkraftverk, upp till samma höjd som hindret är en utmärkt idé. Lägg helt enkelt modellflygfältet nära en mast.

IngemarTh
2016-08-22, 18:07
Jag tycker att förslaget att det skall vara tillåtet att flyga nära redan befintliga hinder, t.ex. master och vindkraftverk, upp till samma höjd som hindret är en utmärkt idé. Lägg helt enkelt modellflygfältet nära en mast.

Finns inget om hur nära de får flyga ett hinder utanför tätort:

Lägsta tillåtna flyghöjd
6 § VFR-flygning får inte utföras på lägre höjder än de som anges nedan.
1. Över tätort eller större folksamling: 1000 fot (300 m) över högsta hinder inom en radie av 600 m från luftfartyget, eller
2. över annat område: 500 fot (150 m) över marken (vattnet).
Ovanstående gäller inte vid start, landning eller när vederbörande ATS-myndighet givit tillstånd till flygning på lägre flyghöjd