handdator

Visa fullständig version : Går det ansvarsförsäkra sig med sin drönare?Gandalf
2015-12-14, 09:36
Hej alla!
Har försökt leta igenom nätet efter ifall det går att ansvarsförsäkra sig med sin drönare. Än så länge har jag inte hittat något företag där det går, är det någon av er som känner till något?

Jag tänker egentligen bara flyga med den över åkrar/skog för att jag tycker det är kul och undvika bebyggelse, men om den skulle få eget liv och dimpa ner i någons bil eller liknande vill man ju vara försäkrad, går det?

Om det inte är möjligt att försäkra, hur tänker ni andra med risken för att det ska hända något och det ekonomiska ansvaret det innebär?

Mvh//Joel

McRegor
2015-12-14, 14:11
Om du går med i en klubb eller RCFF så har du ansvarsförsäkring. Sen kan det ju alltid bli diskussioner beroende på hur "oansvarigt" du flugit i samband med olyckstillfället eller om försäkringen är villkorad till flygning på reguljära modellflygfält.
Roger

Per-Fredrik
2015-12-14, 14:36
Så länge det inte är kommersiell flygning, och du skriver dessutom att det är för nöjes skull, tror jag även att drulle-delen på hemförsäkringen (förutsatt att du har en sådan) täcker skador på andras egendom som du orsakar.
Den ansvarsförsäkring som vi har genom RCFF träder bara in i utifall att hemförsäkringen inte täcker eller man saknar en sådan.
Men det är såklart värt att vara medlem i RCFF eller klubb ändå!

Gandalf
2015-12-15, 13:06
Tack för svaren! Då ska jag absolut bli medlem :)!

Men täcker klubbens försäkring även om man flyger hemmavid och inte på klubbens "plats", så länge man inte kör som en idiot d.v.s?

Jag har kollat upp det där med ens egen hemförsäkring och den täcker varken skador på den egna farkosten eller skador på annan person/egendom. Så skulle något hända och man inte har försäkring utöver sin vanliga hemförsäkring så riskerar man att bli skyldig rätt stora summor pengar.

McRegor
2015-12-15, 15:04
Hej,
Om klubbens försäkring täcker vid flygning på andra ställen än deras egna fält måste du kolla med aktuell klubb eftersom det varierar. Är det en SMFF-ansluten klubb så är grundregeln att försäkringen INTE omfattar annat än klubbens egna flygfält. Men klubbstyrelsen har möjlighet att inkludera andra ställen än det normala fältet, t ex inomhusflyg-hallar, så med en välvilligt inställd klubbstyrelse så kan det lyckas - i alla fall om du låter andra klubbmedlemmar också flyga "hemmavid" hos dig.
Vi har t ex en medlem som bor i närheten av en sjö där vi kan flyga och det stället är ett av våra officiella "flygfält" och därmed omfattas det även av den försäkring som SMFF-anslutna medlemmar har via den organisationen. Sen kan klubben också ha egna försäkringslösningar för icke-SMFF-medlemmar så det måste kollas med aktuell klubb.
Roger

larsmn
2015-12-15, 18:35
Då dyker frågan upp rörande RCFF-försäkringen, för många av oss är inte klubbaslutna hit. Därmed har ju RCFF inget fält eller är det fel tänkt?

McRegor
2015-12-15, 19:11
Står en del här - http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=sakerhetregler
Sen har jag för mig att kopior av försäkringsbreven också finns att hitta nånstans på den här sajten.
Roger

AndersGB
2016-01-14, 09:21
Gandalf, jag letar också efter en lämplig försäkring. Vad kom du fram till?

Trodde först att RCFF's försäkring skulle gälla även vid privat flygning, förutsatt förstås att säkerhetsreglerna följs. Men jag läste precis if's försäkringsvillkor och där står det uttryckligen att "Försäkringen gäller inte för flygning/träning i privat regi ... som sker utan godkännande av RCFF". Så även om du kör på ett avlägset fält och följer alla säkerhetsregler och din drönare sticker iväg okontrollerat och orsakar en skada så gäller tyvärr inte denna försäkring, om jag förstått allt rätt.

Per-Fredrik
2016-01-14, 11:11
Gandalf, jag letar också efter en lämplig försäkring. Vad kom du fram till?

Trodde först att RCFF's försäkring skulle gälla även vid privat flygning, förutsatt förstås att säkerhetsreglerna följs. Men jag läste precis if's försäkringsvillkor och där står det uttryckligen att "Försäkringen gäller inte för flygning/träning i privat regi ... som sker utan godkännande av RCFF". Så även om du kör på ett avlägset fält och följer alla säkerhetsregler och din drönare sticker iväg okontrollerat och orsakar en skada så gäller tyvärr inte denna försäkring, om jag förstått allt rätt.

Jag gissar/tror att upplägget bygger på att en RCFF-medlem som följer säkerhetsreglerna därmed per automatik har "godkännande av RCFF". Flygningen är i alla fall inte bunden till ett i förväg godkänt flygfält i motsats till SMFF:s tillämpning av försäkringen.

McRegor
2016-01-14, 12:34
...och jag tror att Per-Fredrik gissar/tror alldeles rätt...:) Det är i alla fall min minnesbild efter otaliga forumdiskussioner i detta ämne. Sen kan man fråga sig hur enkelt det är att följa säkerhetsreglerna när man inte flyger på ett "riktigt" RC-flygfält.
Roger

AndersGB
2016-01-14, 16:53
Hmm, stort tack för era snabba inlägg. Vill dock vara helt säker eftersom ansvarsförsäkringen känns väldigt viktig för mig, det är ju elektronik och programvara och märkliga saker kan hända.

Alternativet är att teckna en försäkring hos Inter Hannover (cirka 1.300/år), men då krävs ett företag och UAS-tillstånd av Transportstyrelsen (3.200 kr första året), Inter Hannover tecknar bara försäkringar med företag som har UAS-tillstånd.

Vem i RCFF kan hjälpa mig med ett tydligt klarläggande av vad som gäller tro?

Anders

McRegor
2016-01-14, 18:10
Hej,
Du kan ju testa på detta sätt - http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=contactus - och sen länken Kontakta oss...
Roger

AndersGB
2016-01-15, 09:21
Hej,
Har gjort det men inte fått något svar, men jag provar igen. :)
Anders

McRegor
2016-01-15, 09:25
Hej,
Annars kan du testa med ett PM till DrHanke här på forumet - http://www.rcflyg.se/forum/member.php/18-DrHanke
Han brukar också kunna svara på kluriga RCFF-relaterade frågor.
Roger

AndersGB
2016-01-15, 10:01
Hej igen,
Tackar för hjälpen, jag avvaktar lite och provar DrHanke om några dagar. :) Har precis skickat iväg en ny fråga.
Anders

Balcke
2016-01-15, 12:20
Hej,
Du kan ju testa på detta sätt - http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=contactus - och sen länken Kontakta oss...
Roger

Jag har ställt samma fråga på detta ställe, men här får man tydligen inga svar.

Balcke
2016-01-15, 13:05
Jag har idag kontaktat IF-försäkringar för att få svar på vad som menas med formuleringen:
Flygning i privat regi utan godkännande av RCFF.

Handläggaren blev mycket osäker och skall ta reda på fakta och återkoppla till mig.

AndersGB
2016-01-15, 14:29
Bra, då inväntar vi svaret därifrån. Tacksam om du delar med dig här på forumet. :)

Anders

lassebetong
2016-01-15, 15:53
Saxat ur säkerhetsregler i RCFF, punkt 2 val av plats för flygning.

Av säkerhetsskäl rekommenderar RCFF att du i första hand flyger på något av de cirka 200 klubbfält som finns i Sverige.
Sker flygning på annan plats jämställs den med ett godkänt modellflygfält om RCFF:s säkerhetsregler efterlevs.

Undvik att flyga i närheten av bebyggelse, gator, vägar, samt gång- och cykelvägar. Säkerställ att all flygning sker inom ett område där du minimerar risken att orsaka skada på människor, djur och materiel.

Följer ni bara säkerhetsreglerna så är det som McRegor och Per-Fredrik skriver inga problem.

Balcke
2016-01-15, 17:07
Saxat ur säkerhetsregler i RCFF, punkt 2 val av plats för flygning.

Av säkerhetsskäl rekommenderar RCFF att du i första hand flyger på något av de cirka 200 klubbfält som finns i Sverige.
Sker flygning på annan plats jämställs den med ett godkänt modellflygfält om RCFF:s säkerhetsregler efterlevs.

Undvik att flyga i närheten av bebyggelse, gator, vägar, samt gång- och cykelvägar. Säkerställ att all flygning sker inom ett område där du minimerar risken att orsaka skada på människor, djur och materiel.

Följer ni bara säkerhetsreglerna så är det som McRegor och Per-Fredrik skriver inga problem.

Men borde inte det då stå i försäkringsavtalet? Dvs att flygning i privat regi är tillåten om man följer RCFF säkerhetsregler. Annars blir det en endast en tolkning av gällande avtal.

AndersGB
2016-01-16, 15:50
Instämmer Balcke, jag tycker också att försäkringsvillkoren är hårdare än RCFFs säkerhetsregler. Och vad gäller då vid en olycka? Jo, försäkringsvillkoren.

Så här står det ordagrant i försäkringen (med mina kommentarer inom parentes):

"Försäkringen gäller för:
- Medlemmar som anslutit sig till Svenska RC Flygförbundet (RCFF). (Check)
- De regler och bestämmelser som upprättats av RCFF. (Check)
- Den verksamhet som arrangeras av RCFF. (Hmm, det här är knepigt. Flygning/träning i privat regi, den räknas väl inte som arrangerad av RCFF? Den här meningen innebär väl att flygning i privat regi inte är försäkrad??)
- Mobilflygning på plats som godkänts av RCFF eller lokal klubbstyrelse (Mobilflygning? :) Följer man RCFFs säkerhetsregler så anses platsen godkänd.)

Försäkringen gäller inte för:
- Flygning i privat regi, dvs flygning/träning som sker utan godkännande av RCFF. (Följer man säkerhetsreglerna så är själva platsen godkänd, men innebär det per automatik att flygningen sker med "godkännande av RCFF"?)"

Vid en olycka vid flygning i privat regi är jag övertygad om att försäkringen inte gäller som den är skriven nu, speciellt m t p den tredje punkten. Privat flygning är ju inte arrangerad av RCFF. Det är olyckligt om man flyger privat och tror att man är försäkrad, men inte är det. Bra att det blir ordentligt utrett.

Anders

AndersGB
2016-01-25, 11:46
Jag har idag kontaktat IF-försäkringar för att få svar på vad som menas med formuleringen:
Flygning i privat regi utan godkännande av RCFF.

Handläggaren blev mycket osäker och skall ta reda på fakta och återkoppla till mig.

Hej!

Jag är nyfiken på om du har fått något svar?

Anders

Balcke
2016-01-26, 18:29
Tyvärr ingen återkoppling från IF. Får ta det en gång till från början.

IngemarTh
2016-01-27, 05:08
Är inte svaret ganska enkelt? Det är en företagsförsäkring som inte gäller för det någon gör utanför företagets normala verksamhet för privata ändamål. I vårt fall får man tolka vad som ingår i RCFF genom att läsa i stadgarna: Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening som har till syfte att främja utbredningen av modellhobby som rekreation, träning, tävling och uppvisning i Sverige.

Att filma med drönare för något annat syfte typ annan föreningsverksamhet, fiske, jakt, eller utövande av annan sport o.s.v. kan bli svårt att hävda att RCFF har godkänt detta. Men tillslut blir det en bedömning från fall till fall både från försäkringsbolaget och RCFF styrelses sida. Eller om någon annan försäkring går in typ hemförsäkring.

/Ingemar

MasterZap
2016-01-30, 10:54
Tänk såhär: RCFF består av medlemmarna. Fråga dig själv: Själv, hur mår du? Får jag flyga lite här? Åh hej Själv, javisst får du det!

There you go. Godkänta av RCFF.

Dessutom var det ganska suboptimalt av dig att kontakta IF. Du kan ha väckt den björn som sover, som dom säger....

/Z