handdator

Visa fullständig version : FPV och flygfoto är olagligt?dadde
2015-12-28, 10:05
Fick höra om domar i 2 kammarrätter som fastslår att kameror på modellflyg faller under kameraövervakningslagen och därmed är olagligt utan särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Vilket betyder att man inte ens på modellflygfält får flyga med någon slags kamera fäst på sin farkost. Oavsett om man flyger visuellt eller FPV, spelar in eller ej.

Ansökan för varje tillfälle kostar 700kr (i Västra Götaland, http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/sv/manniska-och-samhalle/kameraovervakning/Pages/default.aspx)
Ansökan kommer sedan bli avslagen för detta ändamål av denna anledning:
https://www.bra.se/bra/forebygga-brott/kameraovervakning.html

En förutsättning för kameraövervakningen är dock att den sker i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott. [...] Vid beslut om tillstånd ska ges vägs övervakningsintresset mot integritetintresset, det vill säga behovet av kameraövervakningen för att exempelvis förebygga, avslöja eller utreda brott ställs emot enskildas intresse av att inte bli övervakade.Det är ju sällan man flyger för att förebygga brott...

Två domar i olika kammarrätter har fastslagit att det är detta som gäller:

http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2015/kammarratten-ja-dronare-omfattas-av-kameraovervakningslagen/ (http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2015/kammarratten-ja-dronare-omfattas-av-kameraovervakningslagen/)

http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3954019.ece

http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/article3954168.ece
(http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/article3954168.ece)

Ny dom i kammarrätten slår fast att kameraförsedda drönare omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen.

- Domen gör spelreglerna tydligare eftersom kammarrätten nu slår fast att en drönare med kamera omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen, säger Malin Ricknäs, jurist på Datainspektionen.
http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/manniska-och-samhalle/kameraovervakning/pages/fragor-och-svar.aspx

När krävs tillstånd till allmän kameraövervakning?
Huvudregeln är att tillstånd krävs om:


kameran riktas mot "en plats dit allmänheten har tillträde"

...

Så om man flyger på privat tomt och råkar se något utanför detta privata område bryter man mot lagen (Privat mark har allmänheten tillträde till, så där får man inte flyga om inte området är avspärrat/inhägnat, exempelvis en industri, obs kohagar och linkande är fortfarande allemansrätt.)

Krävs skyltning för kameraövervakning av ett privat område?
Ja. Oavsett var kameraövervakningen sker finns en skyldighet att upplysa om detta genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Det gäller även på privata platser.

Vad räknas inte som allmän plats?
Några exempel är bostäder, tomter kring enbostadshus, trappuppgångar och områden inne på låsta arbetsplatser. Hit räknas strikt privata utrymmen eller områden som vanligtvis inte anses upplåtna för allmänheten.

Så vi får flyga på vår egen tomt. (Det är dock skillnad på tomt och fastighet, så det är inte säkert att man kan flyga på sin hela sin fastighet. Alla platser där allemansrätten gäller är alltså förbjudna att flyga på) Så länge man inte ser utanför tomten. Samt att man måste ha skyltar som varnar om kameraövervakning.

Vad räknas som "plats dit allmänheten har tillträde"?
Uttrycket ska tolkas brett. Det omfattar platser där människor kan tänkas uppehålla sig eller har tillträde till. Gator, torg, och parker är platser dit allmänheten har tillträde, liksom utrymmen i affärer, varuhus, banker m.fl.
Även kyrkor, museer, bibliotek, restauranger, biografer, badhus och gym räknas i de flesta fall som platser dit allmänheten har tillträde. I detta sammanhang är det ointressant om platsen är offentlig eller privat. Att man måste betala för att uppehålla sig i en lokal har inte i sig ansetts innebära att fråga är om en plats dit allmänheten inte har tillträde.

Så att flyga FPV inomhus i en lokal är också förbjudet om någon annan kan komma in (genom att betala för åskådarplats eller ej) Dock bör det vara möjligt för en modellflygklubb att hyra en lokal och låta dess medlemmar flyga FPV. Fungerar dock bara om alla ingångar är låsta eller vaktade så ingen utomstående kan komma in. Man måste även skylta om att lokalen är kameraövervakad. (Se ovan)

Detta gör att alla företag som har UAS tillstånd samt granskningsrätt nu ändå inte får utföra några slags uppdrag. Detta gör att det nu är meningslöst att söka dessa tillstånd (det är ju som att man annonserar att man tänker bryta mot kameraövervakningslagen). Nu blir alternativen att vara olaglig eller inte flyga alls.

Vad tycker ni om detta?

Jag har två invändningar:
1. Att det det räknas som en varaktigt installerad kamera även om man bara flyger på ett visst ställe i ett par minuter. (Lagtolkning-invändning)
2. De 2 tillstånd som krävdes sedan tidigare tillsammans med lagar om integritetskränkande fotografering etc var redan tillräckliga för att skydda allmänhet.

Fluf
2015-12-28, 10:33
Tjenis och tack för senast :)

Det knyter sig lite i magen med denna nya domen. Däremot har jag viss förståelse för att domstolens jobb är att opartiskt tolka lagen så nära som möjligt.

Själva problemet ligger i lagarna och hur de är utformade för modern teknik. Således behövs egentligen en lagändring som är mer i tiden för att det skall fungera.

Byrokrati, bästa sättet att förhala något i det oändliga utan att något faktiskt blir gjort.

Kenneth E
2015-12-28, 10:41
Och där dog denna hobbyn, Amen!

Du har helt rätt om tolkningen, det är förbjudet att filma/fota med fjärrstyrning oavsett hur det utförs, det rycktas redan nu om att även action kameror skall ha tillstånd för att få användas.

Jag har inget emot att söka tillstånd, men priset skall vara rätt och möjligheten att få tillstånd skall vara stor.

Dina invändningar har vi alla funderat på sedan tidigare, men även de är otillräckliga idag.
Ha en bra dag.

arrow
2015-12-28, 11:23
Och där dog denna hobbyn, Amen!

Du har helt rätt om tolkningen, det är förbjudet att filma/fota med fjärrstyrning oavsett hur det utförs, det rycktas redan nu om att även action kameror skall ha tillstånd för att få användas.

Jag har inget emot att söka tillstånd, men priset skall vara rätt och möjligheten att få tillstånd skall vara stor.

Dina invändningar har vi alla funderat på sedan tidigare, men även de är otillräckliga idag.
Ha en bra dag.

Det är ju bra om man läser ordentligt.

1. Domen har inte vunnit laga kraft (dvs det är inte olagligt att flyga med kamera utan tillstånd ännu)
2. Domen har överklagats till nästa instans och därför kommer inte domen att verkställas förrän den processen är klar.

Om denna dom skulle fastställas i en högre instans är det möjligt att de kommer bli olagligt att flyga med kamera i framtiden.

Problemet som vi har idag är att lagen är lite otydlig och därför finns det stort utrymme för tolkning av den och just nu så är det väl 50/50 var det lutar.

JohnNordstrand
2015-12-28, 16:10
Ska ringa DI nästa vecka (när juristerna är tillbaka) och höra vad som gäller för selfiepinnar och kamerastativ. När jag kollade på deras hemsida fick jag det till att allt som inte är handhållet är kameraövervakning. Det kommer bli sjukt rörigt för dem att upprätthålla sina regler

olarantala
2015-12-28, 17:19
Om jag flyger med en drake med en kamera. Räknas det som handhållet då? Jag håller ju i linan. Hur lång får en selfiepinne vara? Ett 5 meters metspö med gimbal?

larsmn
2015-12-28, 18:05
Ring inte DI,

ring politikerna, de är de skyldiga till en urusel lag och måste hållas skyldiga till att den kan få en så felaktig tolkning att "leksaker" blir övervakningskameror. Gäller inte bara quaddar och plan, utan teleskop med kameror, modelljärnvägslok med kameror eller vanliga kompaktkameror med wifi på en tripod, styrda från telefon för att inte tala om alla "Gopro:s". I runda tal bryter säker 80% av alla familjer i Sverige mot lagen pga en modern kamera med något slag med fjärrstyrning.

DI är som engelska staten på 1880-/90-talet, när de krävde en man med röd flagga framför varje bil. Rädda. Samtidigt så gör de noll mot hur våra smartphones och webbläsare läcker persondata mm som ett såll. Det är att sila mygg och svälja elefanter. För en quad eller fpv-plan är bara 1000:delen av integritetshotet jämfört telefonerna och webben. Sätt en gräns på 100 m från privat tomt i Trafikverkets regler och det blir ett icke-hot.

Ålänning
2015-12-28, 18:13
Hur är det i andra länder? Är det bara i Sverige allt ska nystas ihjäl?
Är det ingen människa med sunt förnuft som tänker lite längre?
Om det blir förbud på detta sätt så är det bara början.
När detta ämne är klart så börjas nästa ämne förlöjligas.
Snart är alla mobiltelefoner med kameror förbjudna i Sverige, vad ska ni då pilla på? =)

JohnNordstrand
2015-12-28, 19:38
Precis olarantala, hade faktiskt tänkt fråga DI om längden på selfiepinnar, sladdstyrning och drakar :)
Jag ska höra med dem också hur besluten har gått till och vem/vilka som är ansvariga. Någon på toppen är mycket okunnig och rädd.
Det har varit mycket snack om detta i USA också har jag hört. Där måste alla registrera sig om man ska få flyga något över 250 gram. Vet inte riktigt vad jag tycker om det. Maxstraffet för att inte göra det verkar lite hårt dock: 27 000 dollar böter (enligt RCModelReview)


https://www.youtube.com/watch?v=sZ1WLh0usjQ

kenneth.eriksson.94
2015-12-28, 19:58
Registrering är väl OK, men att flyga omkring med en bilplåt hängande under koptern blir nog inte roligt.

Linus Forss
2015-12-29, 19:04
Ett vidare problem som kommer bli nu om datainspektionen får som de vill blir att all delning av filmer inspelade av en sådan kamera blir olagligt även om vi nu mot all förmodan skulle få tillstånd av länsstyrelsen enligt reglerna med hantering av film från kamera övervakning. Följande stycke är taget från blanketten Anmälan om kameraövervakning från skåne län.

"De behandlade bilderna får inte hanteras av fler personer än nödvändigt. Inspelat material får bevaras under högst två månader."

KristofferR
2015-12-29, 19:28
"Sila mygg..." är precis vad det är. Tyvärr har det som du beskriver blivit en Moment 22 - situation för företagen.

Min svärfar är fågelskådare och fotar med tubkikare på 8m, dvs 8000 mm. Helt lagligt förstås trots att det är motsvarande grejer som paparazzi kör med och där handlar det om integritetskränkning som jättebusiness.

Det är som vanligt jättenoja när ny teknik dyker upp och lagarna slår helt snett men det sunda förnuftet kommer ta över. Att flygande och fotande RC-flyg anses integritetskränkande samtidigt som mobilkamerorna går varma och bilder och filmer delas hej vilt i alla medier är inte rimligt.

Jag kommer köra vidare, som tidigare undviker jag att avbilda skyddsobjekt och att sprida bilder av "tredje person". Framförallt anser jag att det är tydligt vad mitt syfte är med filmandet och att det inte handlar om att övervaka eller avbilda personer. Det känns långsökt att det skulle bli ett rättsfall av mina Youtube-klipp på skogscykelturer, skärgården från luften eller dimmiga hangkanter....

Killenheladagen
2015-12-30, 09:26
Jag har också bestämt mig nu för att ej buga för lagstiftningen kring detta som det ser ut idag, jag bara kan inte respektera sådan idioti och smörja ... som någon skrev bottnar i rädsla och okunnighet. Jag tänker fortsätta spela in mitt segelflygande och utnyttja förnuft för att undvika olyckor och förstörd utrustning och egendom.
Som jag skrev tidigare är allt detta ändå helt irrelevant för idioten för idioten filmar vad han vill och flyger vad/var han vill, idioten är självlärd och lyssnar aldrig på någon - tvärtom! Man bör lyssna på honom för han kan ALLT! Det är denna person man försöker lagstifta mot - problemet är att idioten struntar fullständigt i konsekvenser.

IngemarTh
2015-12-30, 09:27
Utan att vara jurist får jag för mig att varje dom är ett unikt fall, och denna dom har egentligen inte mycket med modellflyg att göra utan den gäller ett proffs som vill filma obehindrat i hela länet. Så länge det inte finns några obekanta personer eller tomt och liknande i närheten bryter man rimligen inte mot en lag för personövervakning. Så jag kommer också fortsätta filma.

larsmn
2015-12-30, 10:43
DI:s ståndpunkt är att få en dom som är vägledande (prejudicerande) för all "drönar-kamera"-verksamhet, det handlar inte om enskilda fall. Det är därför de överklagar som de gör. Att de avser alla "drönare" nämns i en artikel i deras tidning Integriteten i Focus, nr 2014-3. Hubsan X4 är speciellt nämnd.

IngemarTh
2015-12-30, 12:13
DI:s ståndpunkt är inget värd tycker jag. Det är lagtexten som gäller.
Jag vill se en förklaring från DI för hur man gör intrång på den personliga integriteten när man filmar sig själv, bekanta, natur och åker på ett modellflygfält? För det är den personliga integriteten och inget annat som lagen avser. Klipp ur lagtext:

Syftet med lagen

1 § Syftet med lagen är att tillgodose behovet av
kameraövervakning för berättigade ändamål samtidigt som
enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga
integriteten.

larsmn
2015-12-30, 17:08
Och lagtextens tolkning styrs av förarbetena och de prejudicerande fallen, som skapar basen för domstolarnas framtida tolkning. Om DI's jurister kan argumentera bättre i rätten, i detta fall med en del kommentarer man använt från förarbetena, så vinner deras syn. Lagtexter är i stort sett alltid gummiparagrafer till nyckeltolkningarna skett.

Sedan kan jag hålla med dig om att de tolkar problemet som Fan tolkar bibeln.

Därför att de förbund, vars hobbyutövare påverkas borde driva frågan mot politikerna. T.ex. samla ett antal hobbyister i riksdagen, med utrustning och bildbevis och fråga dem, "är det rimligt att se detta likställt med en övervakningskamera". Har tidigare sagt, vi borde lobba för ett allemansliknande regelverk, min 50 eller 100 m från bebyggd tomt etc. Samtidigt, RC-bilar och båtar samt modelltåg med kameror är på väg. Amatörastronomer och en del annat icke-RC-folk påverkas också och bör vara med, så de folkvalda ser idiotin i tolkningen.

T.ex. fråga dem om ett lok med kamera på en utställning, som Hjulmarknaden i Sthlm, är den tillståndspliktig. Den filmar ju folk som står och ser på modelljärnvägen. Är loket en leksak eller fordon (en del i DI's argument), trots att den kör på ett "avhyst" område. Den ser ju utanför.

McRegor
2015-12-30, 17:38
Vi kan nog tyvärr tycka vad vi vill i denna och liknande trådar men det kommer inte att påverka ett dugg. Det som krävs istället är att våra valda representanter i våra förbund (RCFF resp SMFF) sätter sig vid samma bord och diskuterar igenom vad som bör göras och hur det skall gå till och sen agerar snarast - innan det är för sent. Sen får vi hoppas att dessa representanter ser till modellflygkollektivets bästa och inte styrs av andra tankar. Det är möjligt att detta redan pågår men i så fall är det utan att vi medlemmar har nån aning om detta arbete för informationen från resp förbund är ytterst bristfällig i denna för oss centrala fråga.
Roger

Killenheladagen
2015-12-30, 18:21
Vi kan nog tyvärr tycka vad vi vill i denna och liknande trådar men det kommer inte att påverka ett dugg. Det som krävs istället är att våra valda representanter i våra förbund (RCFF resp SMFF) sätter sig vid samma bord och diskuterar igenom vad som bör göras och hur det skall gå till och sen agerar snarast - innan det är för sent. Sen får vi hoppas att dessa representanter ser till modellflygkollektivets bästa och inte styrs av andra tankar. Det är möjligt att detta redan pågår men i så fall är det utan att vi medlemmar har nån aning om detta arbete för informationen från resp förbund är ytterst bristfällig i denna för oss centrala fråga.
Roger
Precis! Det verkar unison konsensus över hela globen att alla hobbyklubbar och organisationer som företräder dem inte ens verkar visa viljan att vara med och påverka sin verksamhet och tycks ha gett upp innan de börjat och acceptera vadsomhelst idiotbeslut! Skulle jag företräda hobbyn i sverige (inte att rek jag skulle nog sänka rchobbyn i graven) skulle jag högljutt protestera i första hand enligt pacificsm och sedan terror (1000-tals medlemmar fpvquadrace:ar genom gamla stan i 100 knyck ! Högljudda 3d-uppvisningar på sergels torg och inomhusflyg på alla kommunfullmäktigemöten!!

Fjanterier men sensmoralen är att visa civilkurage i detta - som jag skrev; jag kan inte respektera regler utformade av idioter och byråkrater som är föråldrade och så idiotiskt utformade från början att de lämnar utrymme för f-kn tolkning?!? Ochdärmed ställer jsg mig på åskådarläktaren nu i denna fråga, hur den än utvecklar sig och kommer ej att nånsin registrera nåt jag flyger (förutom när jsg vill börja flighttraining förstås;) och kommer filma på som aldrig förr och i det bli kriminell:) härligt...

Stå på er nu allesamman! Vi kan inte vara tysta för evigt och bli tacksamt r-vknu##ade och tacka för glidmedlet....

Masv
2015-12-31, 15:52
Med dessa fyra/fem regler skulle vi kunna flyga lagligt och jag tror att dom mesta tycker det skulle vara ok.
1. Flyg inte i CTR områden
2. Flyg inte över personer/folksamlingar
3. Flyg inte över bebyggelse
4. Flyg inte över 120meter
(5. Filmer får ej publiceras på nätet utan tillstånd.)

Ålänning
2015-12-31, 17:15
Tror många fält får stänga ner helt gällande punkt 1.

Masv
2016-01-01, 07:54
gällande punkt 1 så bör det gå att ha med att ha med en text som tillåter flygning på befintliga fält.
vad jag menar med mina 5 punkter var bara att det BÖR gå att skapa ett vettigt regelverk ganska så lätt.

KristofferR
2016-01-01, 10:20
Jag skrev en kort rad till DI.

Kanske borde man skriva till politiker men de litar jag inte på. :) Det går säkert att göra mycket bättre men istället för att skriva här eller på fb rikta sig direkt till DI och andra gör som jag sipprar kanske något slags budskap fram. Modellflygare är ju osynliga i samhällsdebatten.

Jag tycker redan man har gjort bort sig i fallet med drönaren som inte fick fota trädgård, med lite välvilja ser jag den processen som ett rop på hjälp med att förbättra och tolka lagarna.

Ett problem är även orden "drönare" och "kameraövervakning" resonerar hos gemene man som "dåliga saker" vilket gör det tacksamt för politikerna att visa lite kraft. Trots att ett FPV-race med 250:or egentligen inte alls matchar den bild som gärna används (valfri ond drönarpryl fotograferad snett underifrån så man verkligen kan se hur den hovrar runt och övervakar folk).
OBS stor skopa sarkasm i detta sista stycket! :)


Hej!

Det är med viss bestörtning jag läser på er sida om de lagar som gäller för kameraövervakning med drönare.

De senaste åren har miniatyriseringen av elektronik inneburit att en helt ny del av RC-hobbyn vuxit fram; delvis filmning av själva flygningen och delvis användning av kamera för sk FPV (first person view) där man med videoglasögon upplever sig sitta i flygfarkosten.

Lagarna är inte rimliga och inte förankrade i verkligheten.

Anledningen till att jag inte tycker lagarna är rimliga:

Syftet med tekniken är rekreation och hobby, inte övervakning.

Sedan decennier tillbaka är det till exempel tillåtet att använda tekniken att fotografera med teleobjektiv. Det är en teknik som bevisligen används i kommersiellt integritetskränkande syfte - av sk paparazzi.

Det är inte förbjudet att fota en fågel i ett landskap med 8000 mm tele och stativ. Däremot att fota någon i en privat situation.

Jag tycker samma rimlighetstanke borde användas på drönarna. Det vill säga att man skall fråga sig vilket syfte man har med kameran.

Under 2015 har man redan hållit "drönartävlingar" och det internationella förbundet har aviserat en serie.

Det handlar om tiotusentals leksaker och tusentals hobbyutövare som med dagens lagtext i praktiken endast kan flyga inomhus.

Att få tillstånd före varje enskild flygning förefaller dels orimligt med tanke på mängden flygtillfällen och den orimliga arbetsbördan det skulle ge Länsstyrelsen, samt att de sannolikt ger avslag direkt baserat på att det rör sig om rena nöjesflygningar.

En lag som denna kommer inte få fäste i det man kallar "det allmänna rättsmedvetandet" iom att verksamheten med FPV och drönarfilmning redan börjar bli mogen. Lagen saknar proportion iom att den i ett slag förvandlar oskyldiga hobbyutövare till brottslingar.

Dessutom sker detta helt utan att det verkar finnas några problem med den modellflygverksamhet som pågått i decennier.

Jag önskar att ni använder ert inflytande till att ändra lagen så att den ger möjlighet till hobbyutövning likväl som utveckling av kommersiell verksamhet men också gör tydligt vad som är integritetskränkande på en rimlig nivå.

En plats "dit allmänheten har tillträde" är alltför grovt.

Med vänlig hälsning och gott nytt år
Kristoffer

McRegor
2016-01-01, 11:21
Mycket väl formulerat, Kristoffer !
Nu avvaktar vi vad du får för svar.
Roger

Christer J
2016-01-01, 11:31
Bra KristofferR :thumbup:

McRegor
2016-01-01, 11:36
Motsvarande brev skulle nog behöva skickas till både SMFF och RCFF eftersom information om vad dessa organisationer gör i detta ärende är synnerligen bristfällig. Mycket märkligt eftersom det rimligen är den mest centrala frågan för oss modellflygare under många års tid - och då kanske inte bara kameraanvändandet utan de övergripande möjligheterna att utöva vår hobby - med eller utan kamera på kärrorna. Men tystnaden från våra resp organisationer är massiv när de istället borde informera oss medlemmar fortlöpande. Brist på information skapar som vanligt bara spekulationer eftersom vi inblandade hobbyutövare inte vet vad som händer i bakgrunden. Eller pågår det helt enkelt inga aktiviteter gentemot våra myndigheter ?
Roger

larsmn
2016-01-01, 15:34
Bra formulering, ser fram emot DIs svar.

Var förbunden gäller, dags att göra ett upprop, där vi som påverkas mailar till styrelsena och talar om att vi saknar deras engagemang. De är ju faktiskt valda att representera oss medlemmar och vill de inte ställa upp, så kanske valberedningarna bör få förslag på alternativ. En föreningsstyrelse är skyldig att lyssna till "golvet"

McRegor
2016-01-01, 15:47
Lars - nu är det ju svårt att veta om resp styrelse är engagerade eller inte när ingen information finns att läsa så steg 1 är ju att de delger oss som är med i SMFF resp RCFF vad som ev pågår. Men jag personligen skulle gärna se att SMFFs och RCFFs styrelser satt sig vid samma bord och bestämde sig för att driva dessa frågor gemensamt eftersom de påverkar hela modellflygkollektivet. Men det är väl tyvärr antagligen att begära för mycket p g a personliga låsningar mellan individer.
Roger

larsmn
2016-01-01, 17:05
Roger, håller iof med dig, men efter 40 år i föreningslivet med flera styrelse- och revisorsposter i bagaget, en styrelse representerar inte sig själva. De skall representera och kommunicera med medlemmarna, de är inte beslutande, bara exekutiva och skall (om sådan låsningar nu finns) ha självinsikten att då stega tillbaka. Det handlar inte om individen, utan helheten. Har iof inte varit med om något årsmöte inom RCFF (hur det nu genomförs - fysiskt i Sthlm?) än, men frågan borde upp på nästa årsmötesagenda. SMFF kan jag inte säga mycket om, då jag inte är medlem där.

Killenheladagen
2016-01-02, 12:21
Hej!

Jag hade lite tankar kring detta och det känns för mig som man fokuserar på helt fel "målgrupp"

Med dessa numera billiga komponenter och all know-how tillgänglig i fingerspetsarna kan till och med den mest korkade brottsling få en hyfsad longrangerigg med FPV och waypoints - flyg el multikopter och det skulle vara en smal sak att ex airdroppa droger, telefoner mm in till anstalter mm för att inte tala om gränserna mot Europa! ! Från Danmark skulle man teoretiskt t o m kunna övervaka sina kontraband när de flyger förbi tullen, jag ser inte riktigt hur myndigheter skall kunna övervaka/åtgärda detta problem som förmodligen redan existerar och med all säkerhet kommer växa då det i mina ögon verkar som ett relativt riskfritt sätt att få in saker i landet som inte bör vara här..om man skulle bestycka om t o m min MPX Heron skulle den med all säkerhet kunna lyfta en del och flyga det en bra bit.

Om du smugglade saker för din livsföring kring Malmö - Köpenhamm och hörde att för runt 5-10 000kr kan du slippa riskerna och förmodligen tjäna tillbaka pengarna på en tur är det en no-brainer!
Märkligt att denna frågeställning är tyst? Regelskaparna globen runt måste ju känna till detta problem och (ev) håller tyst om det av uppenbara anledningar varav en kan vara att det blir ytterst svårt att störa den verksamheten eller kan vi tillsammans komma på nåt som skulle vara effektivt mot det - i första hand smuggling då ex?
Mvh Gustaf

KristofferR
2016-01-04, 12:45
Hej flygare! Här kom svaret från DI. Jag hade missat att det pågick enutredning. Kan man påverka? /krHej,

Tack för dina meddelanden. Som kameraövervakningslagen är skriven idag så har syftet med kameraövervakningen ingen betydelse för att avgöra om lagen är tillämplig eller inte. Om en kamera uppfyller definitionen i 2 § kameraövervakningslagen och riktad mot en plats dit allmänheten har tillträde, t.ex. gator och torg, så krävs tillstånd från länsstyrelsen i det län den huvudsakliga övervakningen kommer att ske.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning för att bland annat se över om lagen är anpassad för den teknik som används idag, med kameror på drönare och dylikt. Utredningen ska undersöka om lagen behöver moderniseras.

Du kan läsa mer om utredningen nedan:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/mojlighet-att-kameraovervaka-utreds/

Med vänlig hälsning,


Malin Ricknäs
Jurist, Datainspektionen
www.datainspektionen.se (http://www.datainspektionen.se/)

sebma
2016-01-04, 13:16
Bra jobbat KristofferR. Sakligt skriven text som gav ett väldigt informativt svar.
Till denna utredning borde båda förbunden definitivt försöka göra vår röst hörd.

sebma
2016-01-04, 14:03
Jag har informerat RCFF-styrelsen om utredningen via "kontakta oss formuläret på webben" enligt följande:

Hej!

Det är mycket diskussioner och oro på forumet angående DataInspektionens lagtolkning om kameror på modellflygplan. Till skillnad från ganska mycket förvirring och visst gnäll om vad som faktiskt gäller eller borde gälla så har en del konkreta saker nu kommit fram där det finns tillfälle att få med modellflygares syn på vad vi tycker är rimligt.

Gängse modellflygares åsikt är som jag ser det att vi vill på något sätt kunna flyga FPV och spela in även "vanlig" icke-FPV-flygning med aktionkameror monterade på modeller. Åsikter om exakta villkor för vilka fall som borde vara tillåtet eller ej går nog isär men det som oroar stort är att dagens tolkning gjord av DI gör kameror på modellflygplan olagligt i stort sett alla former utom hemma i sin privata källare utan fönster.

I KristofferR's inlägg #31 (http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/49346-FPV-och-flygfoto-%C3%A4r-olagligt?p=400136&viewfull=1#post400136) på forumet finns ett svar från DI på ett tidigare mail (även det med tidigare i forumtråden). Den utredning man länkar till i det mailet tycker jag som RCFF medlem att styrelsen borde ta tillvara att framföra modellflygares åsikter i frågan.

(Beroende på hur flitig vår kassör varit i min lokala klubb så kanske jag inte är registrerad medlem ännu men det ska jag i så fall bli närmsta dagarna då FKGamen nu vid årskiftet bytt förbundstillhörighet för att vara del i RCFF.)

Mvh
Sebastian Malm, FKGamen

larsmn
2016-01-04, 15:03
Både SMFF som RCFF borde begära om att få vara remissinstanser med deras kunskaper inom området. Rätt ofta lyssnar utredanren på remissinstanserna.

T.ex. Swedish Network User Society (snus.se) är med i stort sätt alla utredningar som har med Internet och IT-säkerhet att göra, trots att vi bara är ca 200 medlemmar. Flera medlemma had dessutom varit medlemmar i statliga kommiteer pga sin kunskap.

Motsvarande kunskap om FPV/RC finns i föreningarna, så stöd sebmas förslag till styrelsen med ett mail till dem.

IngemarTh
2016-01-05, 05:17
Att förbunden engagerar sig i denna fråga är viktigt för det ger mer tyngd än att privatpersoner har individuella kontakter med DI. Jag skriver för jag hoppas att de som är/blir utseddda att representera oss får lite tips om argument att ta med sig.

Vore intressant att veta hur denna jurist resonerar om att Sverige är i stort sett ensam om att generellt förbjuda privatpersoners filmning utan tillstånd från drönare av platser dit allmänheten har tillträde. Vore det inte bättre att sätta upp regler typ i UK som går att förstå av oss modellflygare: https://ico.org.uk/for-the-public/drones/.

Det handlar också om att definiera en zon för hur nära man får flyga utan att inskränka på integriteten kanske typ 50 m som EASA föreslår:
https://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20Drone%20Safety%20Leaflet_web.pdf

Citerar vad experterna i Europa skriver om just modellflyg på sidan 10:

As recalled by the European Court of Human Rights, there is a “zone of interaction of a person withothers, even in a public context, which may fall within the scope of private life”24. Therefore,general principles and some specific suggestions laid down in this Opinion should be also taken intoaccount by legislators and regulators (both at national and European level) when laying down the requirements to be complied with for the use of model aircraft 25 and by the public in general inorder to avoid breaching the data protection legislation and other pieces of national legislation safeguarding other personal rights.26
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp231_en.pdf

En sista notering om hur oproportionerliga de svenska reglerna är: Webbkameror omfattas i vissa fall inte av tillståndsplikt enligt DI hemsida fastän de sitter på plats dit allmänheten har tillträde och man ser t.o.m. publicering av bilder med folk som går att känna igen enligt min bedömning av bildkvalitén. http://www.webbkameror.se.

Mvh

Ingemar Thöörn

kajakmannen
2016-01-05, 10:52
Ett helt galet lagförslag i mitt tycke. Grunden till lagförslaget (utgår jag från) baseras på att skydda den enskilda individens rätt till integritet och enskildhet. På vilket sätt är en quad som jag flyger i en skogsdunge ett större hot mot det än de miljoner mobilkameror med direktuppkoppling till sociala nätverk och internet som bärs runt på gatorna i Sveriges långa land???? Kan någon ge en bra motivering på det så kanske det skulle finnas något sätt att kunna förstå grunden i de nämnda lagförslagen.

JohnNordstrand
2016-01-06, 10:11
Hej allihopa,
Imorgon öppnar datainspektionens tjänst efter lång julledighet där allmänheten kan ställa frågor till deras jurister. Jag gissar att några av de som svarar är åtmindstonde delvis inblandade i den nya domen. Vi borde se till att hålla telefonerna nerringda och visa vårt missnöje.

De har öppet vardagar mellan 9-11 på tel: 08 657 61 00

Killenheladagen
2016-01-06, 12:22
Hej allihopa,
Imorgon öppnar datainspektionens tjänst efter lång julledighet där allmänheten kan ställa frågor till deras jurister. Jag gissar att några av de som svarar är åtmindstonde delvis inblandade i den nya domen. Vi borde se till att hålla telefonerna nerringda och visa vårt missnöje.

De har öppet vardagar mellan 9-11 på tel: 08 657 61 00
Haha, tack för denna, vi skulle faktiskt organiserat kunna ringa ner dem och visa att "gör ni inget åt det här kommer dumma frågorna rulla in tills ni inte kan göra nåt annat" -typ..
Jag kommer sitta med telefonen i hand i alla fall.
Mvh Gustaf

KristofferR
2016-01-06, 20:55
Innan ni börjar ringa, vilket jag iofs tror kan vara effektivt på ett sätt men inte så konstruktivt, vill jag bara informera:

Jag har efter en del googlande misslyckats med att hitta en väg och istället kontaktat "regeringens representant" via deras hemsida för att ta reda på hur man på ett formellt korrekt sätt lämnar synpunkter till den utredning som DI hänvisar till - som privatperson eller en intresseorganisation (en tillfällig sammanslutning av berörda privatpersoner som driver en fråga). Jag tänkte återkomma då jag fått svar.

Jag utgår faktiskt från att våra två förbund sköter detta då allt annat vore obegripligt men då jag inte längre är medlem i SMFF eller gått med i RCFF kan jag inte förvänta mig att de för min talan.

Jag är dock beredd att föra min egen talan.

En grupptalan skulle kunna ha ett kortsiktigt mål, dvs att på något sätt undantas från DI:s nuvarande regler samt en annan grupptalan med ett långsiktigt syfte som är att uppnå ett regelverk som är framtidssäkrat.

Det kortsiktiga målet skulle troligen kunna uppnås med telefonmetoden (likt sk "protestaktion" eller "demonstration"). Men man kan ju börja med något enklare som ett brev med en bifogad namnlista eller liknande innan man tar till kraftåtgärder och civil olydnad.

larsmn
2016-01-07, 13:31
Som privatperson kan du lämna ett yttrande, men med 99.99% sannorlikhet hamnar det bara i arkivet. Bättre är att en klar och tydlig intresseorganisation begär att få bli remissinstans, baserat på kunskap i ärendet. 90% av fallen så lyssnar man fortsatt inte, men chansen ökar.

Idealet vore att finna en FPV-entusiast som är medlem i antingen SMFF eller RCFF, med erfarenhet av statliga utredningar och är villig att ta hjälpa till att lobba för hobbyn.

Bertone
2016-01-14, 15:25
Är inne på Datainspektionens FAQ. På frågan När får jag tillstånd till att filma med drönare? Så svarar dom "blablabla...Vid avvägningen ska det också särskilt beaktas hur övervakningen skall utföras, om den som kameraövervakar använder sig av teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet..."
Vad betyder det? Vilken teknik? Om vi fixar så att människor blir suddiga blobbar - är det ok då? Tekniken för detta finns http://youtu.be/Eu7ldtSywC4 . Tror den skulle kosta $600 när den är färdigutvecklad.
Får ringa dom o fråga DI imorgon.
Christian

Bertone
2016-01-15, 10:43
Har nu pratat med en av juristerna på Di. "tekniken" i inlägget ovan avser t.ex. larmkameror som endast går igång vid larm. Vad det har med drönare o göra vet jag inte. Tekniken kan även vara att kameran automatiskt suddar människor. Det är ju Länsstyrelsen som ger tillstånd och tydligen har dom krävt att man suddar synliga människor vid det enda? tillstånd som hittills utfärdats.

Om det inte går att identifiera en person på bilden så gäller inte lagen, men observera att om kameran skulle kunna identifiera någon så får du inte ta bilden. Det borde då vara ok om vi bara har fpv-kamera eftersom upplösningen är kass på dom, men det är Länsstyrelsen som avgör.
Tar vi en bild på 100m höjd med t.ex. fast 16mm objektiv blir nog personen väldigt suddig om man zoomar in digitalt och då skulle man ev. kunna få tillstånd av Länsstyrelsen. Om du däremot har zoomobjektiv och har möjligheten att zooma in så får du inte ta någon bild överhuvudtaget. Ni märker att det inte är helt igenomtänkt....

Hjälmkamera är ok.
Kamera på stativ med wifi eller ir - Länsstyrelsen får pröva detta. Hm....

En ny utredning är startad och skall vara klar i februari......2017.

Behöver prata med Länsstyrelsen också. Räcker kanske att lova att man suddar alla människor som finns med på bild.
Jag har 1000-tals flygbilder, men tror inte att man kan identifiera någon av dom få människor som är med på bild.

/Christian

Ålänning
2016-01-15, 19:03
Har folk verkligen inget klokare att göra än att försöka hitta riktlinjer, regler, lagar och regelverk till precis allt? Kort sagt, det fanns inget problem (eller?), men skapar ett (många).

IngemarTh
2016-01-16, 05:40
Har folk verkligen inget klokare att göra än att försöka hitta riktlinjer, regler, lagar och regelverk till precis allt? Kort sagt, det fanns inget problem (eller?), men skapar ett (många).

Jag tycker det är ett problem att man kan riskera fängelse om man har en kamera på ett modellflygplan p.g.a. otydliga regler. Utdrag ur svenska kameraövervakningslagen:Straff m.m.

45 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av
bestämmelserna i

1. 8 § om tillståndsplikt,

2. 12–15 §§ om anmälningsplikt,

3. 25 § om upplysningsplikt,

4. 32 § första stycket om bevarandetid, och

5. 34 § om överföring till tredjeland.

Killenheladagen
2016-01-16, 07:12
Jag tycker det är ett problem att man kan riskera fängelse om man har en kamera på ett modellflygplan p.g.a. otydliga regler. Utdrag ur svenska kameraövervakningslagen:Straff m.m.

45 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av
bestämmelserna i

1. 8 § om tillståndsplikt,

2. 12–15 §§ om anmälningsplikt,

3. 25 § om upplysningsplikt,

4. 32 § första stycket om bevarandetid, och

5. 34 § om överföring till tredjeland.
När en lagtext är skriven så döms minimistraffet i regel (böter i detta fall) och jag tror nästan att om man lyckas m bedriften att bli dömd för detta får sig ett gott skratt med sin arbetsgivare och ett samtal om hur korkade och medeltida lagar vi praktiserar i sverige.

Mao i praktiken kommer böter delas ut för detta såvida du inte gjort nåt extremt korkat (fpvrace på arlanda mellan gates:en typ)

Jag uppmuntrar ej någon till brott , jag bor i en extremt kriminell stadsdel och jag ser dagligen brott begås och hur polisen i vissa fall ej vågar/vill/är för slöa för - att ens gå ur polisbilen så hur de ska hitta resurser för att jaga mig när jag ska flyga fpv är ej troligt jag bryter som jag förstår det redan mot reglerna med min actioncam - spelar in varje flygniing (gissa om min diskar börjar bli fulla , 300+ flygvideor nu kanske inte får kalla mig för nybörjare längre:) .

Kom också ihåg att i sverige ligger bevisbördan på staten så flyger vi utan dvr och ej svarar på frågor alls hos polisen får en åklagare ett tomt papper och din utrustning som bevisföring och med det kan en åklagare inte göra nåt annat än lägga ner utredningen.
Brottet är av ringa natur så de kan ej arrestera/häkta dig heller i praktiken och förmodligen vet dom det så jag tror knappast att de har tid, lust, resurser eller ens rätt att jaga oss.

Om en polis ser en man med fatsharks stå på en åker är det inte helt ok för denne att gå fram och börja ställa frågor hursomhelst, du är ju inte misstänkt för brott, och så länge du har nån där (måste för fpv) som kan vittna så polisen ej överskrider sina befogenheter kan du svara nåt i stil med: "jag flyger flygsimulator/tittar på film i videoglasögon utomhus, lämna mig i fred.!" El dyl.

Beviset för ditt "brott" är ju faktiskt flygande i luften och du bestämmer var och när du landar och när du landat är det inte längre ett brott om du ej spelat in förstås men det kanske man kan göra lite snyggt i visiret via dvr till ett litet sdkort man kan svälja.


Jag tror inte vi som vill använda fpv för rekreation behöver oroa oss för lagens långa handikappade arm så länge vi sköter oss och håller brödintaget stängt om vi blir närmade av en nyfiken blå farbror.

Mvh Gustaf

IngemarTh
2016-01-16, 09:21
När en lagtext är skriven så döms minimistraffet i regel (böter i detta fall) och jag tror nästan att om man lyckas m bedriften att bli dömd för detta får sig ett gott skratt med sin arbetsgivare och ett samtal om hur korkade och medeltida lagar vi praktiserar i sverige.


Fängelse skrev jag mest för att betona just den medeltida hanteringen av frågan som Datainspektionen håller på med. Lagen behöver inte vara fel för det finns ju fall där det skulle kunna bli aktuellt med fängelse och skadestånd typ paparazzi och liknande. Dessutom är det länstyrelsen som har tillsynsansvaret för övervakningskameror som i sin tur ska skicka polisen på oss så risken vi modellflygare tar med att fortsätta flyga med kameror tror jag också är minimal.

mvh Ingemar

Killenheladagen
2016-01-16, 12:31
Fängelse skrev jag mest för att betona just den medeltida hanteringen av frågan som Datainspektionen håller på med. Lagen behöver inte vara fel för det finns ju fall där det skulle kunna bli aktuellt med fängelse och skadestånd typ paparazzi och liknande. Dessutom är det länstyrelsen som har tillsynsansvaret för övervakningskameror som i sin tur ska skicka polisen på oss så risken vi modellflygare tar med att fortsätta flyga med kameror tror jag också är minimal.

mvh Ingemar
Precis exakt ! Och konsensus hos folk som vandrar förbi när jag soarar högt över skog och mark är att det ser jättekul ut och de flesta har nån koppling till modellflyg (alla små pojkar vill bli piloter nån gång ) och står och småpratar med mig samtidigt som de gärna vill veta pris för att ge sig in i hobbyn (igen, ibland) !
Spelar du in? är en fråga jag sällan får men när så svarar jag "självklart! " jag laddar upp videon på min dator sedan och utvärderar min flygning samt att jag älskar att filma landskapet som kan vara så vackert och ingen har något problem med det!
Att göra detta "fpv" gör ingen större skillnad och skulle jag vara polis utkastad på uppdrag; ta fast en fpvquadflygare skulle jag om jag ens kunde identifiera den som flög ha motstridiga känslor kring lagen och
fpv:aren kanske har en switch som säger åt sin FC på farkosten att flyga låångt bort och landa på en hemlig plats alt gömma sig i molnen en stund:)

hur de än lagstiftar blir vi rekreationella flygare ganska fredade om vi håller låg profil, däremot hindrar di dock en hel bransch:s tillväxt och ens existens!

Tänk missing People utrustade m tri:s , quads eller varför inte vanliga flygmodeller, geofencade i sektioner m FLIR hur mycket effektivare kunde se vara då t ex. !

Eller som en polare med e. CHROMA-quad som följer han i en vid hög cirkel och filmar m gps assistans(och ALT. HOLD tror jag) och gimbalen siktar på TX (eller som i hans fall en modul i fickstorlek)hela tiden, han kör paintball med den och även med en parrot bebop m monakelVideoöga.
Olagligt nu...?
!Mvh Gustaf

larsmn
2016-01-26, 07:44
Kanske en länk till denna FB-video (https://www.facebook.com/flitetest/videos/1017971398268767/) borde sändas till DI och den statliga utredaren med frågan, "var finns övervakningskomponenten från ombordkamerorna i denna video?"

Den är rätt talande över vad det handlar om.

arrow
2016-02-03, 11:56
Problemet är ju att det är inte oss dom är ute efter men eftersom man vill slå brett och hårt så drabbar det oss också. Man kan nog säga att 9 av 10 "drönare" som säljs är just för att ta foto eller filma så man kan ju förstå att man känner att någon slags reglering kan behövas. Istället för att lägga ner lite tid på att se till att DI's beslut inte drabbar "oskyldiga" så förbjuder man allt vare sig om de verkar vettigt eller ej eller om man kan följa upp och straffa dom som bryter mot reglerna eller inte.

Såklart så vet man att polisen inte har tid att ta hand om det här.. de dom kommer göra är att sätta nån fantasilös handläggare på DI på att kolla på youtube efter alla som lägger upp FPV filmer och sen se vilka man kan sätta åt.

Det vi skulle kunna göra för att förekomma detta är ju att använda oss av teknik för att ta bort ansikten etc på våra HD filmer där vi inte har fått personens direkta tillåtelse till att filma. Detta kan ju först bli aktuellt ifall domen skulle bli fastställd i en högre instans. Tyvärr har vi ju ingen som direkt är villig att driva fall åt oss i den här frågan.. jag misstänker att man står rätt ensam om man skulle vilja driva ett ärende vidare om nu DI hade försökt sätta åt en.

Glattnos
2016-02-06, 22:22
Nu borde ju jag veta detta, men när det gäller kamera-övervakningslagen så gäller väll den även professionell verksamhet? Alltså om jag tar på mig ett jobb att flygfotografera en fastighet eller om jag blir anlitad att filma ett uppträdande på en stads-fest, så måste jag ha tillstånd från DI? Ger dom tillstånd för sånt?

Så undrar jag en sak till, gäller övervakningslagen även om man kör FPV utan att spara material någonstans?

McRegor
2016-02-06, 22:50
Om inte minnet sviker så är det väl Länsstyrelsen som kan ge tillstånd som relaterar till Kameraövervakningslagen...
Och som det ser ut just nu så lär det inte vara enkelt att få. Men det kan ju ändras framledes.
Roger

IngemarTh
2016-02-07, 06:08
Nu borde ju jag veta detta, men när det gäller kamera-övervakningslagen så gäller väll den även professionell verksamhet? Alltså om jag tar på mig ett jobb att flygfotografera en fastighet eller om jag blir anlitad att filma ett uppträdande på en stads-fest, så måste jag ha tillstånd från DI? Ger dom tillstånd för sånt?

Så undrar jag en sak till, gäller övervakningslagen även om man kör FPV utan att spara material någonstans?

DI svarar på denna typ av frågor här: http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/kameraovervakning/.
I princip är alla lagbrytare just nu som har kamera utan tillstånd på drönare och modellflyg. Och tillstånd är dyrt och svårt att få och det kommer nog fortsätta vara så tills DI ändrar reglerna. Ganska uppenbart att DI måste revidera dessa svar i framtiden men med den svenska byråkratin lär det ta ett par år gissar jag.

larsmn
2016-02-07, 10:24
Det har sagts av andra tidigare, var står vår styrelse i fråga och vilka samtal har de med SMFF i saken.

De borde lobba mot politikerna och utredaren, be om att träffa denna och nyckelpoliktiker (dvs. de med inflytande i övervakningsfrågor), visa FPV-filmer som den jag länkade till ovan, någon av racing-flimerna från Växjöeventet samt några flygfilmer (t.ex. hangfilmerna från Skåne) och fråga, "var i består övervakningselementet i dessa filmer".

Samt få dem att inse att vi behöver en enkel lagstiftning, typ allemanslagen, "Filma/flyg inte närmre än 50 m från bebyggelse, följ inte folk med kameran" mm. Samt fråga hur de skall kunna hantera ca 15-30.000 lagbrytare eller vad vi nu kan vara.

Vi har diskuterat detta i många omgångar, DI kommer att få sin vilja igenom om INTE föreningarna visar lagstiftarna vad det handlar om.

Så, styrelsen, vad är er syn på detta? Ni är ju valda att representera alla medlemmar, inkl. oss FPV:are.

olarantala
2016-02-07, 15:45
Jag var på en släckinsats vid en skogsbrand och jobbade i somras. Mittnytt (SVT) var där och gjorde ett reportage och jag som har svårt för att låta bli att prata började prata om bland annat om flygfilmning. Det visade sig att dom plockat in en film av en privatperson. Dom fick visst duktigt på skallen.
Tydligen har i allafall SVT i Umeå fått tag i någon som fixat med de tillstånd som behövs då det verkar som dom har UAV film i Plus. :)

Glattnos
2016-02-07, 20:09
IngemarTH: Tack för länken! Jag har just fått den årliga fakturan på min flygförsäkring, tror nästan att jag skippar försäkring, filmning och FPV:ande tills vi har lämpliga regler. Får flyga för nöjes skull istället.

arrow
2016-02-17, 12:39
Jag gillar hur DI påstår att detta är lag då det fortfarande inte är klart om drönare kan anses omfattas av bestämmelserna runt övervakningskameror och att dom måste vinna även i nästan instans för att de ska kunna påstå det på riktigt. Både transport styrelsen och DI tycks ha väldigt fri tyglar på vad för strunt dom kan skriva på sin hemsida som inte har någon förankring i lagen, det tolkas hejvilt till höger och vänster.

Sen är jag likt andra här skakad över den passivitet som pågår runt att utmana dessa myndigheter och försvara vår hobby. Det tycks som att de flesta av oss har bestämt oss för att skita i vad TS och DI säger och fortsätter som innan... hur många är det inte som har "olagliga" övervakningskameror på sin tomt som omfattas av dessa bestämmelser men som ingen bryr sig ett skit om och DI har ju inte gjort något åt de.

IngemarTh
2016-02-17, 19:24
Jag tror det görs försök iallafall av UAS Sweden att utmana myndigheterna men jag kan hålla med om att modellflygförbunden lyser med sin frånvaro. Men det är nog inte enkelt när ansvarigt statsråd säger så här:

Om vi skulle hamna i en situation där Sverige går före på ett antal områden och reglerar på ett väldigt tydligt sätt och det sedan visar sig att det strider mot EU:s regelverk skulle det innebära antingen att vi får göra om regelverket, med risk för att människor inte vet vad som gäller från den ena dagen till den andra, eller att vi står med ett regelverk där en sak gäller i ett land och en helt annan sak gäller i ett annat land, vilket naturligtvis skulle vara ett stort hinder när det gäller standardisering och så vidare.
https://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H310269&tab=1

Och på klassiskt svenskt manér tillsätter man en utredning om kameraövervakning som kan hålla på några år och man slipper ändra reglerna under tiden: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Kameraovervakningslagen-och-ka_H312485/

/Ingemar

Killenheladagen
2016-02-29, 09:11
Det är ju jättehärligt att regeringen och lagändringarna väljer att göra oss vanliga modellflygare till kriminella över natten

Killenheladagen
2016-02-29, 09:13
Jag kommer att fortsätta spela in mina flygningar no matter what och jag råder er att göra detsamma, denna lag är löjlig och inte i samtiden så tills de bestämmer nåt i närheten av förnuft så kan de glömma att de flesta flygarna iaf inofficiellt tänker följa regelverket som det nu börjar se ut

UndCon
2016-02-29, 22:20
Jag uppmuntrar ingen till att bryta mot lagar - hur löjliga de än må vara...om inte annat så lär det definitivt inte bli bättre bara för att man gör tvärt emot.

DrHanke
2016-03-08, 16:38
Instämmer med UndCon, vi vinner inget på att skita i reglerna. Tvärtom så har de ögona på oss och det är just de som skiter i allt som pajar för oss som följer reglerna! Så snälla hjälp oss alla att genom att göra rätt!

IngemarTh
2016-03-08, 19:37
Vi kanske ska skaffa oss ett gäng skyltar om varning för modellflyg och tillträde förbjudet där vi flyger så att allmänheten inte har tillträde och det inte längre är kameraövervakning. Borde vara tillåtet att sätta upp skyltar då vår verksamhet kan vara en "verklig fara" typ Naturvårdsverkets exempel "varning för tjuren" enligt http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Stangsel-och-skyltar/

Edit. Eller den vänligare skylten "Välkommen till modellflygfältet. Varning för lågt flyg. Tillträde till våra flygområden förbjudet för obehöriga när verksamhet pågår."

larsmn
2016-03-09, 09:16
Sistnämnda låter väldigt mycket som Bestämmelser för Civil Luftfart (BCL) 8).


Edit. Eller den vänligare skylten "Välkommen till modellflygfältet. Varning för lågt flyg. Tillträde till våra flygområden förbjudet för obehöriga när verksamhet pågår."

Glattnos
2016-03-10, 00:03
Oavsett vilka regler som gäller så tänker jag såhär.

Jag tycker faktiskt att det är väldigt lätt att förstå de som är emot kamera-drönare och andra radiostyrda farkoster med kamera. Vi har ju inte automatiskt rätt att svinga upp en kameraförsedd farkost och filma vad vi vill. Jag tror att okunskap och rädsla för ny teknik ligger till grund för många åsikter om drönare och liknande.

Det viktiga är att vi som utövar verksamhet/hobby är öppna och pratar med människor. Om man beter sig som en mystisk spion så blir man uppfattad som en sådan men om man beter sig som en entusiastisk hobby/verksamhets-utövare så blir man uppfattad som en sådan.

Prata med folk, tala om vem du är, låt dom titta i glasögonen/skärmen medan du flyger, förklara vad du tränar på/försöker åstadkomma med ditt utövande, förklara hur prylarna fungerar. Folk kan känna sig privilegierade och sedan berätta för släkt och vänner. Det ger förståelse för vad vi gör och hjälper hobbyn på ett annat sätt än bara regler. Det är alltid bäst att ha allmänheten på sin sida, oavsett om man lagmässigt befinner sig i gråzon eller ej.

Killenheladagen
2016-03-10, 05:43
Oavsett vilka regler som gäller så tänker jag såhär.

Jag tycker faktiskt att det är väldigt lätt att förstå de som är emot kamera-drönare och andra radiostyrda farkoster med kamera. Vi har ju inte automatiskt rätt att svinga upp en kameraförsedd farkost och filma vad vi vill. Jag tror att okunskap och rädsla för ny teknik ligger till grund för många åsikter om drönare och liknande.

Det viktiga är att vi som utövar verksamhet/hobby är öppna och pratar med människor. Om man beter sig som en mystisk spion så blir man uppfattad som en sådan men om man beter sig som en entusiastisk hobby/verksamhets-utövare så blir man uppfattad som en sådan.

Prata med folk, tala om vem du är, låt dom titta i glasögonen/skärmen medan du flyger, förklara vad du tränar på/försöker åstadkomma med ditt utövande, förklara hur prylarna fungerar. Folk kan känna sig privilegierade och sedan berätta för släkt och vänner. Det ger förståelse för vad vi gör och hjälper hobbyn på ett annat sätt än bara regler. Det är alltid bäst att ha allmänheten på sin sida, oavsett om man lagmässigt befinner sig i gråzon eller ej.
+1
Man behöver ta sig den tiden specielt om det är barn med och det första man talar om är säkerhetstönket vi brukar, dock tror jag media har vinklat multirotor tilll drönare dvs "skynet övervakar er" och tankarna far genast till fullstora militärdrönare som spränger folk i luften och har enormt kapabla övervakningsystem.
När jag flyger quad är det sura miner ibland tillll/från fältet speciellt då jag bor i en speciellt obildad del av min stad med massarbetslöshet och våldsbrott . Dock när jag föyger segelplan (m kamera på som jag förklarar är för mitt höga nöjes skull och till för mig att analysera flygningen i efterhand vilket har lårt mig mycket i form av energimanagement i segelkärra (ursäkta svengelskan))då stannar folk också för stt se min vackra skalalika Heron i luften och ställer frågor entusiastiskt!!
Mvh Gustaf

daer005
2016-03-11, 06:53
Hej, jag tycker fokus på denna ev lag ligger fel. Det är väl ändå användningen av det det man håller i som kan anses som en olaglig gärning. Ska förklara mej lite, om jag köper en kniv så är inte det olagligt eftersom det är nått vi behöver och använder varje dag men tar vi med kniven på staden är det inte det inte så bra, samma är det med kameran vi har kameror överallt och vi behöver dem. Om man nu skapar en lag mot flygande kamera så bromsar man ev det behovet vi kan behöva framöver, så varför inte bara göra som knivlagen. Det är plats och användning som är olaglig. Och det finns det väl säkert redan en lag om. (om man nu inte får filma grannen med flygande föremål så finns det andra sätt som är enklare) Jag kan inte förstå varför de som skapar lagar riktar sig mot just att det kallas drönare, jag får ju ändå inte publicera kränkande bilder på nätet oavsätt hur de är tagna. Den som blir fotad måste bevisa att jag fotade dem med drönare, (vad är en drönare?) kan lika bra springa runt med en pinne eller ha kamera på en hjälm i bildbeviset syns det ingen skillnad, men det är ju i situationen som inte är laglig inte hur jag tog bilden därför ska det inte vara en lag mot flygande kameror tycker jag.//D

Kenneth E
2016-03-11, 08:07
Allt fjärrstyrt är väl en drönare?!

Drönare, sicket negativt ord.

Killenheladagen
2016-03-11, 12:07
Allt fjärrstyrt är väl en drönare?!

Drönare, sicket negativt ord.
Drönare är mig veterligen medlemmar av the hive collective, resistance is futile.


Och insekter har drönare,, och militären, jag har ett par multirotor-koptrar.

KristofferR
2016-03-31, 17:52
Liten positiv nyhet i Ny Teknik:

Snart blir det enklare att få flyga drönare
http://www.nyteknik.se/fordon/snart-blir-det-enklare-att-fa-flyga-dronare-6534945Redan till sommaren kan det bli enklare att få flyga drönare i tätorter. Transportstyrelsen har precis dragit igång arbetet med ett förslag som kan börja gälla i sommar.


Reglerna för att flyga drönare i tätorter är stränga, inte minst om en flygplats finns i närheten. De skyddas alla av en kontrollzon med en radie på cirka 20 kilometer (http://daim.lfv.se/echarts/dronechart/). Där får inga obemannade luftfartyg utan tillstånd av flygtrafikledningen finnas i luftrummet så länge som flygplatsen är öppen. Och det spelar det ingen roll om det bara handlar om en drönare som flyger på tomten för att filma barnen som hoppar på studsmattan.– Reglerna som definierar luftrummet och kontrollzonerna är gamla och skrevs under en tid där det inte fanns drönare, konstaterar Rémi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.Här arbetar man just nu med att anpassa de befintliga reglerna så att det blir enklare att flyga drönare inom delar av kontrollzonerna. Ett förslag som just nu diskuteras är att minska zonen där inga andra än flygplan och helikoptrar tillåts till radie på fem kilometer. Inom resten av kontrollzonen skulle det vara tillåtet att flyga upp till 50 meters höjd. Allt under förutsättning att man hela tiden har ögonkontakt med drönare.


Läs mer: Reglerna för dig som vill flyga lagligt (http://www.nyteknik.se/fordon/reglerna-for-dig-som-vill-flyga-lagligt-6534952)


Arbetet har precis dragit i gång.


– Går allt som planerat kan de anpassade reglerna börja gälla från i sommar. Innan ska vi höra vad allmänheten tycker om förslaget vi tar fram. Sedan ska det skickas ut det på remiss.


Finns det några stötestenar?


– Vissa områden är väldigt komplicerade. Dit hör kontrollzonen för Bromma flygplats. Inom det finns tre sjukhus med helikopterlandningsbana som måste skyddas. Min personliga åsikt är att de måste skyddas med en ring med fem kilometers radie. Området riskerar att bli som en ostskiva med hål.


Även inom EU pågår ett arbete med ett nytt regelverk för drönare. I dag styr medlemsländerna själva reglerna för drönare upp till 150 kg.


– Sverige var ett av de första länderna som fick ett regelverk och de regler som finns i flertalet europeiska länder har mer eller mindre utgått från dem, säger Rémi Vesvre.


Men nu ska de harmoniseras. Marknaden för drönare växer och med dem arbetstillfällen och tjänster. Och de ska kunna köpas över gränserna inom EU. Direktivet diskuteras just nu i Bryssel.


När kan det bli klart?


– Förhoppningsvis blir det inom ett år.

McRegor
2016-03-31, 22:22
Vi har fått beskedet att dessa nya regler troligen kommer att gälla från mitten av 2016 men det kanske var överoptimistiskt. Hursomhelst så är vårt fält, som ligger inom kontrollzonen, numera inritat i densamma och vi får flyga upp till 120 m höjd och några hundra meters utbredning från fältcentrum och det är vi nöjda med.
Roger

Ålänning
2016-04-01, 19:11
Prova flyga upp en quad till 50 m på fältet senaste flygningen. Det var ändå en bit upp.
Slutsats: Funakr för heliglidande och mindre frigolitflygande. Men man vill högre än det med större flyg.
50m? Jo det är max på vårt fält just nu, Djäkenfältet.

Killenheladagen
2016-04-03, 07:31
Prova flyga upp en quad till 50 m på fältet senaste flygningen. Det var ändå en bit upp.
Slutsats: Funakr för heliglidande och mindre frigolitflygande. Men man vill högre än det med större flyg.
50m? Jo det är max på vårt fält just nu, Djäkenfältet.

Förstår jag rätt att ni har en maximal flyghöjd på 50m i Er flygklubb? Är det pga närhet till kontrollzon och isåfall är den trafikerad nog för att det ska vara direkt farligt att gå högre? Tänker om man har radioscanner på och har koll i luften vad som rör sig och när och kan vara friare då och när inga andra klubbmedlemmar är där?
Alltså om det är en liten flygplats som aldrig används och inget annat.

I vår flygklubb har vi ett förbud mot FPV, detta känns lite fånigt och bakåtsträvande, speciellt då det blir tillåtet under förutsättning att alla kriterier är uppfyllda enligt lag som jag förstår lagen f n?
Dock flyger vi FPV ändå, ett par utav oss, givetvis med lite vett och säkerhetstänk, men det känns ju inte speciellt bra att man inte "får" för klubben ft, så man får se efter de andra medlemmarna från sin videolänk långt innan de anländer...=)
detta skall givetvis diskuteras och dissekeras tills vi alla spyr och vi FÅR flyga FPV.
Dom hade tankar att förbjuda multirotors helt men det fick ej gehör speciellt då vanliga rcHelis hade varit OK, likaså autogyro och jag förstår hur de tänker, har sett en enorm octoCopter få spatt i GPSlock och gå ned i full FART i åkern och det var svårt att dra upp den ur leran för anslagskraften hade begravt den, en människa hade dött omedelbart men det finns steg man kan ta för att undvika sådana olyckor eller åtminstone minimera risken för människa.

ta ej illa upp men känns det inte som om det enda man kan flyga då är RcBuggys? visst för quadracing eller limbotävling men segelflyg då? Dessutom känns det som klubbmiljön inte direkt är överfull av quads utan mer äldre män med balsamodeller man flyger som sagt högre än 50m.

Är denna restriktion ny och till följd av den långsamma, lätt efterblivna process som är Sveriges reaktion på en 10+år gammal "fara"?
tog jag i nu? nej nog har vi flugit quads i mer än 10år?

tråkigt, mvh Gustaf

Glattnos
2016-04-03, 08:44
Killenheladagen: Jag gillar att du skriver dina tankar rakt av utan krussiduller :D Jag tycker också att det är konstigt att det görs skillnad, allt som flygs radiostyrt är ju UAV. Har man kamera på den så är det flygfoto. Har man videolänk ner till ett par glasögon är den FPV. Spelar ingen roll om det är flygplan, quadcopter, heli, luftballong eller liknande.

Min lokala klubb har inget förbud mot multirotor eller FPV...men seriöst så har jag flygit två gånger på klubbfältet och det är inte roligt ens att flyga FPV-quad på ett ställe där det är anpassat för RC-flyg. Det finns ju inget att krascha in i :) Jag flyger nästan bara på min egen tomt(bor i skogen) och om det är flygfoto jag gör så är det ju ändå inte på ett RC-fält.

Ålänning
2016-04-03, 10:34
Som svar till ovan... (lite OT)

Åland följer finska reglerna, inte svenska. Men det är i det stora hela rätt likt.
Sedan 9 oktober 2015 så gäller totalt flygförbud inom en 5 km radie från flygfältet (Mariehamns flygfält dvs EFMA/MHQ) som är öppet men också stängt, beror på reguljärtrafiken (flygs till Arlanda och Helsingfors mm). Är stängt lite nu och då. Har ingen aning vad som gäller då och vad som gäller i Sverige.
Inom CTR som täcker större delen av fasta Åland så gäller max 50 m. Utanför det är det max 150 m som gäller. Det håller på fortsätter redas ut i Finland vad gäller registrerade fält (fält som drivs av förening som är med i SIL/FFF under Trafi om jag förstått rätt, vilket Djäkenfältet inte är) för att få flyga högre. Dessa reggade fält kommer markeras på flygkartorna.

Så vi får se... 50 m är värdelöst. Vem flyger mellan 50 och 150? Åland är dessutom demilitariserat så det flygs ingenting här förutom några privata som vet om vårt fält. Är stendött ovanför vårt fält och flera km runt om. Har inte varit ett problem någosin att det flugit ett riktigt flyg flera km från vårt fält.

Djäkenfältet är ingen klubb, bara ett fält som är döpt efter platsen. Djäkenböle heter byn. Vi använder en bondes mark och håller på slutför vårt nya fält som gjorts riktigt bra från grunden med maskiner o grejor. Plan som en parkeringsplats, även efter vintern. Kul att knappt kunna använda den mer. Själva RC Åland, som vi kallar vårt samlade gäng, är ingen klubb, utan bara en samling flygare (25 som mest tror jag vi varit).

Det enda förbudet vi har är att vi inte får flyga efter 2200 fram till 0800 med förbränningsmotorer. Vad jag kommer på nu. Utöver det har vi roligt och följer sunt förnuft. Det täcker 100% av alla regler. Ja iofs, vi har ju taket på 50 meter nu.

FPV är inte kul på öppna fält. Men för tester funkar det.

När frigolit-flygen och multicoptrarna kom så minskade flygflygandet drastiskt, det var trist. Det är mycket roligare se på och flyga riktiga RC-flyg och de gjorde fälten levande. Det var bättre förr.

Killenheladagen
2016-04-06, 10:51
Haha, jag vågar ännu inte fpva min quad nånstans annat än på öppna fält (som jag filmat från segelflyg många gånger så jag vet hur allt ser ut dessutom) kanske dags för osd och gps? Dock börjar stsbiliserade lägen kännas efterblivet så försöker alltid flyga rate, t o m LOS!

tack och vi får hoppas att vi får ett vettigt regelverk så man inte kan luta sig tillbaka på bondförnuft och rättfärdiga sin lagvidrighet haha.

(Jag är lagvidrig med min opålitliga dx6i - kör den på 200mw men säg det inte till nån)

Glattnos
2016-04-06, 11:46
Alltså jag blir lite förvirrad, men när man säger "drönare" i förslag, lagtext och lagar så räkans väll alla RC-flygfarkoster? Man särbehandlar väll inte multirotor-farkoster?

Känns rätt logiskt att använda drönare som ett samlings-namn för alla "motorförsedda luftfartyg utan pilot ombord som kan flyga autonomt eller fjärrstyras" som det står på Wikipedia.

IngemarTh
2016-04-06, 12:28
Ja drönare verkar ha blivit ett samlingsnamn för alla obemannade flygfarkoster. Men det är väl ingen som alltid bryr sig om lagar och regler längre. Varken statsministern som bryter mot trafikregler eller officeren som bedrev kameraövervakning från bilen och publicerade det i stor dagstidning. http://www.expressen.se/nyheter/experten-har-trotsar-lofven-trafikregeln/

Killenheladagen
2016-04-06, 14:14
Ja drönare verkar ha blivit ett samlingsnamn för alla obemannade flygfarkoster. Men det är väl ingen som alltid bryr sig om lagar och regler längre. Varken statsministern som bryter mot trafikregler eller officeren som bedrev kameraövervakning från bilen och publicerade det i stor dagstidning. http://www.expressen.se/nyheter/experten-har-trotsar-lofven-trafikregeln/
Förlåt men detta är precis attityden jag beskrev i mitt inlägg som blir farligt med gällande regelverk, jag har flera "regler";
-Flyger ej över 140m om jag kan hjälpa det.
-flyger ej över bebyggelse eller människor
-flyger ej fpv längre än jag ev kan se och har varit utan spotter endast 1gång.
-stänger av RX före Tx....
-(multirotor)Failsafe utan gps med 0% trottel, försöker inte prioritera koptern vid signalfel utan den får falla fritt - 40% trottel i f/s för att "landa sakta" är bland det farligaste som finns då vinden kan blåsa den rakt i ansiktet på någon.
-använder mitt bondförnuft.

Detta kan ju låta bra men egentligen är jag ute och cyklar; jag har dålig uppfattning om höjd så 140m är mycket godtyckligt i mitt fall - speciellt m segelkärrorna.
Jag flyger inte över bebyggelse men om jag tappar länken kommer de flesta farkoster jag har garanterat segla in över bebyggelse och därmed risk för folk och egendom.
Jag har spotter vid fpv men vad tusan ska den göra?? Säga vänster...VÄNSTER!! ?

Mitt bondförnuft är mitt eget och ändras vid erfarenheter och ålder.
Jag har nu sagt mot alla mina egna argument och rationaliseringar för att flyga RC som jag gör - det finns alltid ett bättre argument eller ordstäv för det därför behövs ett rimligt regelverk som är förankrat i ANVÄNDARNAS verklighet och möjligheter att följa detta, förlåt men jag hör dessa argument i klubbmiljö ibland där det ryggklappas men jag tänker samtidigt att detta är galet att vuxna människor står i grupp och rättfärdigar sig själva och andras ibland oansvariga handlande, samtidigt är jag nog den som låter högst gällande detta nu halvt krimimella element av hobbyn.

Jag gillar inte heller omskrivningen drönare, luftfarkost eller radiostyrd modell låter mer rätt för mig? Jag vägrar iofs att skriva "hen" också, det kanske är åldern som kommer...
Mvh Gustaf

Hughes
2016-06-19, 22:54
Hej!

Fick nyss den här tråden!

Frågan återstår att pröva.
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Provningstillstand/Ovriga-mal/
2016-03-21 (http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Provningstillstand/Ovriga-mal/Mal-nr-78-16/) Fråga om en kamera som är monterad på ett obemannat luftfartyg utgör en sådan övervakningskamera som avses i 2 § kameraövervakningslagen. (Mål nr 78-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1369-15).

Skulle det värsta inträffa och vi blir totalförbjudna att fotografera återstår att bygga Örnar/Fåglar som visuellt inte kan skiljas från fåglar.
http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/48062-Radiostyrd-%C3%96rn!

Radar kan absolut inte se skillnaden redan nu, bara vi inte visar oss med en sändare i händerna. Alla storstadsområden drunknar i 2,4 datatrafik så vi har redan fullt skydd mot pejling. Våra foton kan göra stor nytta i opinionen som mitt inlägg här.

http://arstafaltet.se/profiles/blogs/stockholms-stad-g-r-vidare-med-exploatering-av-rstaf-ltet-trots?xg_source=activity

Ett mycket viktigt inlägg för att rädda Årstafältet som Modellflygfält!

Oavsett vad det resulterar i så kämpar jag med NÅ som deras jurist mot byggplanerna.

Killenheladagen
2016-07-22, 06:40
Jag tror inte polisen i sig kommer att jaga oss, däremot om vi flyger FPV blir det väldigt uppenbart för folk i allmänhet att koppla att vi har en kamera på farkosten, ,men vanlig LOS-flygning med en gopro eller mindre lär inte bli påverkade ute på fältet s a s.

Gud vad pinsamma vi är i sverige, beslutsfattarna kan inte ta ett par timmar att åka ned till en flygklubb och se vad som pågår där.

Och när det gäller fpv - multirotor där hetsen är störst är risken i mina ögon minst då området man flyger på är relativt lotet och framförallt flyger man sällan över 40-50m med en miniquad om man flyger freestyle eller race!

Mvh Gustaf

Skickat från min SM-T211 via Tapatalk

IngemarTh
2016-07-23, 07:13
Gud vad pinsamma vi är i sverige, beslutsfattarna kan inte ta ett par timmar att åka ned till en flygklubb och se vad som pågår där.

Ja jag håller med om att det är ett pinsamt system i Sverige där vi har en lagstiftning som gör att domstolar ska tolka varje fall som kan strida mot kameraövervakningslagen istället för att ansvarig myndighet harmoniserar de svenska reglerna till EUs regler: //dronerules.eu/sv/recreational/obligations/summary-of-privacy-rules-in-eu-1 (http://dronerules.eu/sv/recreational/obligations/summary-of-privacy-rules-in-eu-1)

Utdrag ur reglerna för fritidsanvändare: Det betyder inte att du inte kan flyga drönare med kamera på, men att du alltid måste använda drönare ansvarsfullt och inte inkräkta på andras privatliv och integritet.

Utdrag ur reglerna för proffsanvändare: Termen ”personuppgifter” (eller ”persondata”) är ett mycket brett begrepp som omfattar alla typer av information som gäller en identifierad eller identifierbar person. All användning av en drönare som tar bilder som identifierar en enskild person hamnar därför under dataskyddslagstiftningen. Men samma sak gäller också om drönaren samlar in någon typ av data (t.ex. plats, framsidor på hus, telefonnummer, registreringsnummer på bilar, IR-bilder osv.) som kan kopplas till en enskild person.

/Ingemar

E-Fire
2016-08-10, 15:32
Har inte haft tid att läsa igenom alla inlägg här Men jag har varit i kontakt med landmäteriet & länsstyrelsen & fått lite svar. 10/8 2016
--------------
Fråga till länsstyrelsen Örebro.

"Om man äger en "drönare" radiostyrd flygfarkost med kamera & har tanke att flyga & filma utanför sin egen tomt.

Måste man då ansöka om Videoövervakning på allmän plats? fast man är en hobby flygare.

om man ska flyga på t.ex en åker,sjö eller skog räknas det som allmänplats?

Hittade 2 blanketter ena för en fast plats & en annan lite mer allmän video övervakning är det någon av dom 2 man ska söka?

Som hobby flygare kan man ju inte betala 3700kr för att få flyga runt i några minuter & filma."
------------
Svar från länsstyrelsen Örebro

"Om det är så att ni kommer att filma allmänheten så är det tillståndspliktigt men om ni filmar på en så hög höjd att personövervakning inte är möjlig så krävs inte tillstånd.

På Datainspektionens hemsida, se nedan, finns en del information om just drönare.
http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/kameraovervakning/
"
------------
Ännu en fråga till länsstyrelsen Örebro
-----------
Tack för svaret.
Misstänker att lagar och regler är lite luddiga i detta ämne.
Om man t.ex filmar från en drönare på en folksamling och suddar ut ansikten i redigeringen sedan skickar det till lantmäteriet för kontroll och publiserar materialet på internet. Så är det fortfarande inte lagligt pga råmaterialet på filmen kan kan igenkänna personer?
--------
svar från Länsstyrelsen Örebro
----------
Ja, det stämmer.

"Rättsläget är lite oklart på detta område och ett ärende ligger just nu i kammarrätten för prövning men i väntan på denna dom så ser vi det som att tillstånd krävs."
----------

Mail till Lantmäteriet

-------
Du undrar om man kan få ett tillstånd som gäller för en begränsad tid för ett område1 samt om det går att ansöka om egen kontroll av sitt material utan att behöva skicka in data till Lantmäteriet för granskning2. Du undrar också om det kostar pengar att ansöka om spridningstillstånd3.

1) Enligt den nya lagen om skydd av geografisk information som började gälla 1 maj 2016 ska information, bilder och video (m.m.) som inhämtats från luftfarkost granskas innan publicering eller spridning så att inte information som kan skada Sveriges totalförsvar sprids till fel personer. Det betyder att man innan publicering eller spridning behöver ansöka om ett så kallat spridningstillstånd genom att skicka in sitt material till Lantmäteriet för godkännande. För att Lantmäteriet ska kunna göra en bedömning behöver handläggarna se materialet som ska spridas och jämföra det med information om befintligt skyddsobjekt och restriktionsområden. Sveriges skyddsobjekt och restriktionsområden är dock inte statiska, nya skyddsobjekt och restriktionsområden kan tillkomma och gamla kan försvinna vilket gör det svårt för oss att dela ut ett tillstånd som gäller för ett område under en begränsad tid. Det finns dock en möjlighet för Lantmäteriet att dela ut generella tillstånd som gäller för en viss typ av registrering (foto, video och liknande) under mycket specifika omständigheter under en viss tid, exempelvis återkommande fotografering från luft av ett byggnationsområde och då enbart byggarbetsplatsen. Dessa är dock väldigt begränsande och det får inte finnas några tvivel till att Sveriges totalförsvar inte lider skada av att tillståndet ges.

2) Vad du efterfrågar är vad som tidigare kallades självgranskningsrätt. Möjligheten att dela ut nya så kallade självgranskningsrätter försvann juridiskt i och med den nya lagstiftningen och ersattes med att Lantmäteriet har rätt att dela ut föreskrifter om undantag till tillståndsplikten, se LMFS 2016:1 (http://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/foreskrifter/lmfs161.pdf)

3) Verksamheten kring spridningstillstånd och granskning av geografisk information finansieras med anslag, det finns ingen individuell kostnad till kopplad till en ansökan eller ett spridningstillstånd.
---------------------

Så min tolkning av dessa mail är det bara att flyga på.
Om man skall filma eller ta kort så får man göra det från en tillräcklig hög höjd så man inte kan igenkänna personer.
& har man tillräcklig liten skärm för live bild så är det omöjligt att igenkänna personer.
Skall man publicera material på internet så är det bara skicka in till lantmäteriet för kontroll.

dazzin
2016-10-11, 10:58
Detta var på TV4-nyheterna igår. Snart dags för beslut.

leetmaa
2016-10-21, 18:00
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article23764833.ab :(

Inte för att jag kommer att bry mig om denna skitlag och flyga vidare som vanligt ändå, men surt. Vill man dela filmer får det väl bli via VPN i framtiden då.

Skickat från min Nexus 6P via Tapatalk

Ålänning
2016-10-21, 18:31
Hahaha! Hur orkar dom hitta på förbud som helt uppenbart skapar massor med frågetecken om var gränsen går. :-D De gör ju bort sig.

Hur blir det med Selfie-sticks?

Hur blir det med backkameror som inte är på insidan av bilrutan? Som jag tolkar det är dom godkända. Kanske är för att man inte är på marken utan i bilen, en bit ovanför marken. :-D

Vad innebär övervakning? Att man vakar över någon? Dvs att man gör det från höjd? Eller är det att man sitter i bilen med rutan nere och övervakar grannen med en videokamera? Eller om man gör det med rysskameran i vindrutan? Var går gränsen på övervakning? Om jag inte övervakar då utan fotar ett landskap eller hus?

Man kan ha personövervakning på många sätt, utan att det är meningen. Ska alla dessa möjliga sätt bort?

Vad är det för skillnad på om jag cyklar med en kamera på styret jämfört med en "dröönare" som flyger efter mig i Follow me mode när jag cyklar? Jag pratar om resultatet.

Kan jag hänga en kamera på utsidan av UL-flyget och flyga?

Är det OK om jag låter flyget med kameran flyga efter waypoints? Då manövreras inte flyget från marken utan från omborddatorn (styrkortet).

Nä men i det stora hela... tillstånd är bra. Låt alla som vill skaffa ett tillstånd (1, 2, 3 år i taget, billigare ju längre tid) och skriva på att man följer lagen osv för då är man medveten om konsekvenserna som tillika måste vara kännbara annars bryr sig ingen. Jag skaffar gärna tillstånd bara jag får flyga, det viktiga är att de också fattar att EASA fåniga idéer läggs ner så att det blir som förr. Gör man fel så ska man straffas, KISS! Har man inget tillstånd så blir det också kännbart. Dags för webshops och butiker att tänka på vad de säljer, dvs endast mot uppvisning av tillstånd.

Kenneth E
2016-10-21, 18:40
Bygg en drönare som tar upp en cykel, ha kameran monterad på styret - lagligt!?

Totte
2016-10-21, 18:52
Här är domen:
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2016/Oktober/78-16.pdf (http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2016/Oktober/78-16.pdf)

UndCon
2016-10-21, 21:36
Ja jösses vad de kan vara kreativa ibland.

Masv
2016-10-21, 22:04
Ja jösses vad de kan vara kreativa ibland.
Kan man överklaga detta beslut?

Masv
2016-10-21, 22:19
Tessla har 8 kameror i sina bilar för att inte krocka. Hur skall detta regleras ?

UndCon
2016-10-21, 22:57
Kan man överklaga detta beslut?

EU-domstolen

Mr X
2016-10-21, 23:16
Fotografering från drönare totalförbjuds efter dom i HFD. Nu förbjuds all fotografering från drönare.
Enda undantaget för att få tillstånd är om syftet med flygningen är att förhindra brott.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23765408.ab

YipYip
2016-10-21, 23:27
Var tvungen att bli medlem här för att följa upp den här domen.
Min bror som jobbar med att sälja drönare skrev precis till mig och jag fattar inte hur de kan anse att en drönare är att jämföra med en varaktigt uppsatt kamera.

De verkar inte inse vilken enorm påverkan den här domen har på så många olika branscher och hobbyorganisationer.

Edit: Hej från västkusten förresten!

AM
2016-10-22, 00:06
Nu är det ytterst viktigt att värna om våra modellflygplatser.
Modellflyg - oavsett aerodyn - har bedrivits på säkra platser/fält och inom ett begränsat område sedan 1930-talet. Vi ska naturligtvis begära dispens från lagen med att åberopa att flygning med kamera ombord sker på säkra platser och på behörigt avstånd från övrig bebyggelse. Alltså kränker man inte integriteten hos någon innevånare.
Jag tror att myndigheten inom en snar framtid kommer att omvärdera sin dom.
Allting bottnar ju i att man inte vill ha drönare flygande omkring i tätorterna.

Gissla
2016-10-22, 02:03
Tur att vi bor i ett land där rättssystemet endå inte fungerar. Det finns ju knappt anställda för att upprätthålla lagen. Skulle bli högst förvånad om någon som flyger modellfpv åker dit på detta!

Ålänning
2016-10-22, 08:44
Så det är bara "drönare" som kan förhindra brott som gäller nu.
Blir väl att skaffa något skjutvapen och montera på multicoptern nu då.
Vapen är det inte så svårt att inneha, det kan vem som helst skaffa, är inte så höga krav där.
Hur ska man annars kunna förhindra ett brott från luften med en "drönare" om man inte kan skjuta?
Fara runt och lysa på folk som springer i mörkret?
Är det ingen som kontrollerar arbetet HFD gör?

larsmn
2016-10-22, 08:54
Det är dags att gå förbi myndigheterna och bearbeta de som "skriver" lagarna, politikerna. Jo, jag vet att det är tjänstemän som gör jobbet, men det är riksdagen som är beslutande och måste väga in alla intressen i beslutet. Klaga till så många riksdagsmän som möjligt, sänd något i stil med nedan till dem, men peka på skillnaden mellan intention och uttolkning, kameralagen är ju 1977, medan de flesta kameror har fjärrstyrning och på en tripod då faller under lagen. Vad siffrorna gäller, försökte se lite på hur många ställen som sålde billiga quaddar som Hubsan/Syma m.fl. och utifrån hur snabbt högarna hos min lokala Teknikmagasinet förändras tror jag ligger i underkant.

-------
"Den 21 oktober 2016, valde högsta förvaltningsdomstolen att göra mellan 25-100.000 svenskar kriminella.

Varför?

För att vi äger en så kallad drönare eller radiostyrt flygplan med en kamera på. Baserat på estimat av försäljningspridningen (Teknikmagasinet, Netonet, Elgiganten, Hobbex med många fler) är sannorlikt volymen över 100.000 och huvuddelen av alla köpare under 16 år. Dvs HFD dom i mål nr78-16 gör barn kriminella för att de utövar en internationellt sett helt respektabel hobby, där inget annat land tagit ett så drastiskt steg som Sverige i att begränsa denna hobbys utövning.

T.ex Storbrittanien har ett regelset för all RC-flyg, som säger att att man varken får flyga eller fotografera mot människor, byggnader eller trafikområden än 50 m. De flesta kameror vi använder kan inte inte identifiera individer på halva detta avstånd. Det är skandal att de utförande myndigheterna väljer att använda betongskor mot i huvuddelen ansvarsfulla hobbyister. För faktum är att även om vissa drönarincidentet slagits upp stort av pressen, så jämfört med att det bör finnas åtminstone 3 ggr fler drönare i Sverige, än enbart de med kamera på, de 20-talet incidenter som stängt flygplatser eller rapporterats som risk är liten om det finns mellan 100-400.000 drönare i landet.

Ja, vi bör ha ett persondataskydd, men den måste vara realistisk och följa teknikutvecklingen, för detta gäller inte enbart rc-flyg. Domslutet påverkar även grupper som amatörastronomer och naturfotografer. För dagens kameror styrs med appar från en telefon eller "padda". En mycket stor del av dessautövare fjärrstyr, likt oss RC-folk, sina kameror. Kameran kan står på ställen man själv vill skydda sig från (kyla, vind, regn). Ingen av dessa grupper vill ha människor på sina bilder, men iom att man flyttar sina kameror från "gömslet", kan man passera folk ute i naturen. Detta gäller speciellt amatörastronomern som allt oftare även har fjärrstyrda datoriserad tripoder till teleskop/kameror.

Undertecknad får stå med kamera i handen och med intension fotografera vem jag vill i stad och natur, även bara metern ifrån, helt enligt lagen. Men jag får inte vara ute i naturen och fotografera med en fjärrstyrd kamera under helt annan hobbyutövelse, därför det _föreligger_risk_ för att någon kan fastna på bilden och min kamera därmed är en tillståndspliktig övervakningskamera.

Har svårt att tro att ni som lagstiftare hade intentionen att hobbyister inom rc-flyg, amatörastronomi och naturfoto slulle omfattas av en lag som skulle mota oaktsam övervakning, med betoning på övervakning.

Kanske dags att reviderar kameraövervakningslagen från 1977, då dagens teknologi, där även billiga kompaktkameror har fjärrstyrning, inte fanns. Låt oss, likt engelsmännen får en realistisk "allemanslag" om hobbyfoto/-filmning med fjärrstyrda kameror.

Underskrift

"
-----

IngemarTh
2016-10-22, 09:25
EU-domstolen

Ja, exempelvis Irland hänvisar till domstolen i EU som säger att filmning för privata ändamål är undantaget från lagarna för dataskydd. Jag kommer hävda hushållsundantaget om någon frågar när jag flyger med kamera. https://www.dataprotection.ie/docs/Guidance-on-the-use-of-Drone-Aircraft/1510.htm
Legitimate use of drones in a domestic SettingThe processing of personal data kept by an individual and concerned solely with the management of his/her personal, family or household affairs or kept by an individual for recreational purposes is exempt from the provisions of the Data Protection Acts. This exemption, sometimes called the “household exemption”, would generally apply to the handling of the personal data of private persons, as long as this takes place for personal, non-commercial purposes.However, a recent decision of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in December 2014 (C-212/13)[3] (https://www.dataprotection.ie/docs/Guidance-on-the-use-of-Drone-Aircraft/1510.htm#_ftn3) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0212) found that video surveillance by an individual of a public area outside his home fell under the Data Protection Directive. The Court found that as the CCTV also monitored a public space, it did not amount to the processing of data in the course of a purely personal or household activity, for the purposes of the “household exemption”.
As a result, anyone intending to use a drone should ensure that it does not inadvertently capture personal data from third persons as this will mean that thet Data Protection Acts will apply and drone operators will have to ensure that the safeguards and obligations set out below are met. Personal data would include, for instance, facial images or car registration plates.

ulken
2016-10-22, 10:05
Fotografering från drönare totalförbjuds efter dom i HFD. Nu förbjuds all fotografering från drönare.
Enda undantaget för att få tillstånd är om syftet med flygningen är att förhindra brott.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23765408.ab
Jag lider av svåra aggressionsproblem, det enda som håller mitt vrede i schack är mina lugna harmoniska FPV-flygturer. Alternativet till FPV-flygturer är att jag kommer börja med vandalism och våldsbrott. Alltså förhindrar mina FPV-flygturer brott. :p

Hughes
2016-10-22, 19:28
Hej!

Mycket tråkig dom! Men domstolens jurister gör bara sitt jobb vilket är att tolka en föråldrad lag som härstammar från mitten av 90 talet.

Vi måste samarbeta bägge förbunden och framförallt med UAS Sweden http://uassweden.org/ som berörs mycket mer än vi hobbyflygare gör för att få in ett undantag i lagen eller en rimligare tolkning vid utfärdande av tillstånd.

Kravet på tillstånd är befogat för att undvika okynnesfotografering t.ex in genom fönster eller av personer vilket är avsikten med lagen. Avsikten är inte att stoppa oss som fotograferar landskap och byggnader för att visa dem, i regel fotograferar vi från sådant avstånd och på sådana platser att ingen kan identifieras på bilderna.

En intressant fråga som uppstår nu är också om tidigare fotograferat material berörs av lagen? Lagring och ev spridning av befintliga bilder, filmer, vad gäller för det materialet. OM det berörs i så fall hur långt tillbaka i tiden? Något att forska på!

Själv har jag synat lagen och det finns ett kryphål vilket även en representant från SMFF har bekräftat.

För den som fotograferar yrkesmässigt där filmkostnaden är en liten del av kostnaden är det bara att leta fram den gamla filmkameran, stillbildskameran som använder kemisk film! En sådan kamera omfattas inte av kameraövervakningslagen då den inte är elektronisk!!!
Det går säkert att finna någon som säljer och framkallar film ännu även om de är få.

Prop om kameraövervakning 2012/13:115

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-ny-kameraovervakningslag_H003115/html

Utdrag från sid 26

4.2.1Lagen om allmän kameraövervakning
Tillämpningsområde
Lagen om allmän kameraövervakning innehåller bestämmelser om an- vändningen av övervakningsutrustning, dvs. dels övervakningskameror, dels övrig övervakningsutrustning.


Enligt 2 § LAK avses med begreppet övervakningskamera ”TV-kame- ror, andra optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrust- ningar som är uppsatta så att de, utan att manövreras på platsen, kan an- vändas för personövervakning”. Med termen optisk avses alla registreringar som kan ske med instrument inom det elektromagnetiska våglängdsspektrat för optisk strålning. Uttrycket elektronisk innebär att förmedling, visning eller lagring av bilder sker genom elektronisk påverkan. Däremot saknar det betydelse om andra funktioner styrs på elektronisk väg. Av lagtexten framgår att TV-kameror är optisk- elektroniska instrument. Ett annat exempel på ett sådant instrument är fiberoptiska kikare. Med uttrycket därmed jämförbara utrustningar avses t.ex. instrument som kan utnyttja sådan elektromagnetisk strålning som röntgen och radiofrekvent strålning. Detta innebär att t.ex. röntgen- kameror kan omfattas av lagen. Med uppsatt avses att placeringen av kameran ska ha en viss varaktighet. En kamera som endast används helt kortvarigt är alltså inte en övervakningskamera som omfattas av lagens tillämpningsområde. Kameror som är fastsatta på fordon har ansetts upp- satta i lagens mening. Med uttrycket utan att manövreras på platsen avses att den fortlöpande hanteringen av utrustningen inte sker på plats. Detta innebär att lagen inte är tillämplig på handhållna kameror. Endast det förhållandet att en kamera sätts i gång på stället eller fungerar med inbyggd automatik innebär inte att den manövreras på platsen och att lagen inte är tillämplig (prop. 1989/90:119 s. 40). Lagen är exempelvis tillämplig på kameror i s.k. bildporttelefoner, som aktiveras när någon anropar en lägenhetsinnehavare via porttelefonen (se Regeringsrättens, numera Högsta förvaltningsdomstolen, dom den 17 mars 2010 i mål nr 3821-09 och 3822-09).

Den föråldrade lagen missar dåtidens kameror!:sarcastic:

Hughes
2016-10-22, 19:47
Se pressmeddelande från UAS Sweden!

http://uassweden.org/wp-content/uploads/2016/10/Pressmeddelande-Datainspektionens-ha%CC%88xjakt-med-kamerao%CC%88vervakningslagen.pdf

UndCon
2016-10-22, 20:26
All min flygning kommer i fortsättningen att handla om att förhindra brott.

Favoritsyssla är att leta folk som idkar älskog bland buskar och snår - det sker bäst med en 250Quad i hög fart för att ta dem på bar gärning med byxorna nere.


Om jag skulle råka finna någon som är igång får jag kliva fram och idka Envarsgripande eller liknande

Masv
2016-10-22, 21:15
Ja, exempelvis Irland hänvisar till domstolen i EU som säger att filmning för privata ändamål är undantaget från lagarna för dataskydd. Jag kommer hävda hushållsundantaget om någon frågar när jag flyger med kamera. https://www.dataprotection.ie/docs/Guidance-on-the-use-of-Drone-Aircraft/1510.htm
Legitimate use of drones in a domestic Setting

The processing of personal data kept by an individual and concerned solely with the management of his/her personal, family or household affairs or kept by an individual for recreational purposes is exempt from the provisions of the Data Protection Acts. This exemption, sometimes called the “household exemption”, would generally apply to the handling of the personal data of private persons, as long as this takes place for personal, non-commercial purposes.However, a recent decision of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in December 2014 (C-212/13)[3] (https://www.dataprotection.ie/docs/Guidance-on-the-use-of-Drone-Aircraft/1510.htm#_ftn3) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0212) found that video surveillance by an individual of a public area outside his home fell under the Data Protection Directive. The Court found that as the CCTV also monitored a public space, it did not amount to the processing of data in the course of a purely personal or household activity, for the purposes of the “household exemption”.
As a result, anyone intending to use a drone should ensure that it does not inadvertently capture personal data from third persons as this will mean that thet Data Protection Acts will apply and drone operators will have to ensure that the safeguards and obligations set out below are met. Personal data would include, for instance, facial images or car registration plates.

​EU-lagar gäller framför svenska lagar

Sveriges EU-medlemskap innebär att Sverige ska följa de regler EU:s institutioner beslutar om. Om Sverige inte följer reglerna kan landet dras inför EU-domstolen.

så vi borde få flyga lagligt ?

leetmaa
2016-10-23, 09:10
All min flygning kommer i fortsättningen att handla om att förhindra brott.

Favoritsyssla är att leta folk som idkar älskog bland buskar och snår - det sker bäst med en 250Quad i hög fart för att ta dem på bar gärning med byxorna nere.


Om jag skulle råka finna någon som är igång får jag kliva fram och idka Envarsgripande eller liknande
Haha men det är inte förbjudet att idka älskog i buskar och snår. Det kan i vissa fall gå under förargelseväckande beteende eller ofredande men om det krävs en quad för att leta upp dom då tror jag att det blir svårt att fälla någon.

Själv kommer jag att bestämt hävda att jag letar efter tjuvjägare eller tjuvfiskare tror jag [emoji106]

Skickat från min Nexus 6P via Tapatalk

UndCon
2016-10-23, 11:05
Ja, det är större risk att stöta på dem än älskarna :D

plame
2016-10-23, 17:29
Själv har jag synat lagen och det finns ett kryphål vilket även en representant från SMFF har bekräftat.

För den som fotograferar yrkesmässigt där filmkostnaden är en liten del av kostnaden är det bara att leta fram den gamla filmkameran, stillbildskameran som använder kemisk film! En sådan kamera omfattas inte av kameraövervakningslagen då den inte är elektronisk!!!
Det går säkert att finna någon som säljer och framkallar film ännu även om de är få.

Den föråldrade lagen missar dåtidens kameror!:sarcastic:

Så om man monterar en analog systemkamera med teleobjektiv på sin radiostyrda flygfarkost och kopplar fjärrutlösaren till en ledig kanal på sin radio så är det fritt fram att fota hur mycket man vill var man vill utan tillstånd?

Hughes
2016-10-23, 18:01
Svar JA!

Den uppfattningen har även SMFFs representant som jobbar med detta för dem.

När man läser lagen och förarbetena är det ELEKTRONISK upptagning, distribution av bilder som omfattas.

ulken
2016-10-23, 18:20
Även om det är ett kryphål så blir det ju inget FPV-flygande med en analog kamera. Däremot kanske det visar hur konstig lagen är utformad.

UndCon
2016-10-23, 18:50
Sker inte all FPV-flygning sker med analog signal idag?
(undantag DJI's skapelse)

Mina kameror har iallafall en okodad analog signal som vem som helst kan ratta in och "tjuvlyssna" på.

MagnusStrömqvist
2016-10-23, 19:06
Gäller förbudet även över privat mark?

Michael
2016-10-23, 19:36
Ja, om kameran kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde så spelar det ingen roll om kameran finns inne på privat område, man blir ändå lagbrytare :-(.

ulken
2016-10-23, 19:54
Sker inte all FPV-flygning sker med analog signal idag?
(undantag DJI's skapelse)

Mina kameror har iallafall en okodad analog signal som vem som helst kan ratta in och "tjuvlyssna" på.
Analog signal ja, men kameran är ju fortfarande elektronisk, likaså videosändaren. Du får flyga med en mekanisk kamera som inte drivs av el, tolkar jag det som.

plame
2016-10-23, 20:26
Ja, om kameran kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde så spelar det ingen roll om kameran finns inne på privat område, man blir ändå lagbrytare :-(.

Är det så alltså, om man "kan" rikta den dit? Så om jag flyger under häcken på min tomt som är helt omgärdad av tät syrenhäck är det ok men så fort jsg flyger över är det kört, även om jag riktar kameran snett nedåd så bara min tomt är med?

Ålänning
2016-10-23, 21:21
Är det så alltså, om man "kan" rikta den dit? Så om jag flyger under häcken på min tomt som är helt omgärdad av tät syrenhäck är det ok men så fort jsg flyger över är det kört, även om jag riktar kameran snett nedåd så bara min tomt är med?
Du menar att det borde vara enklast om alla kameror förbjöds så slipper man gråzoner och frågeställningar?

Hughes
2016-10-23, 21:34
Kameraövervakningslagen härstammar från 1977!
Lagstiftaren avsåg aldrig stillbildskameror eller filmkameror som används för produktion vilket bevisas av att kameror som lagrar informationen på kemisk film inte omfattas! 1977 var de enda elektroniska kamerorna antingen rena TV övervakningskameror eller enormt stora TV studiokameror. OK det hade börjat komma bärbara videokameror i svartvit som krävde externa bandspelar. Utrustningen vägde i bästa fall bara ca 15 kg och gav bildkvalité en bra bit under svartvit VHS. Alla kameror som användes portabelt för något seriöst ändamål på den tiden använde kemisk film.
Tyvärr var nog inte datainspektionens handläggare eller högsta förvaltningsdomstolens jurister födda på den tiden och feltolkar avsikten med lagen idag.
Jag är servicetekniker som jobbar med service av denna utrustning sedan 30 år så jag kan tekniken mycket väl.
Kameror som lagrar bilden kemiskt på film omfattas inte av kameraövervakningslagens lagtext. MEN! Det har aldrig prövats rättsligt vad jag vet så viss försiktighet bör man ha.

plame
2016-10-23, 21:36
Du menar att det borde vara enklast om alla kameror förbjöds så slipper man gråzoner och frågeställningar?

Nej, snarare tvärt om, att det vore enklare om alla kameror och all filmning tilläts.Men inte bara enklare utan även bättre.

Vill jag kränka någons integritet så är det väl enklare att göra det med en kamera i handen på avstånd och vill jag spionera på sveriges rikes hemliga landskap och dela med mig av den hemliga informationen till fientliga makter går jag in på google maps eller eniro, nej vänta nu det kan dom ju göra själva.

Vad finns det att avslöja som inte redan är offentligt?

Pernyb266
2016-10-24, 08:23
Idag blir vi kränkta av allt. Jag blir kränkt om jag inte kan flyga fpv mer. Undrar om någon ta hänsyn till det :sarcastic:

McRegor
2016-10-24, 10:13
Från P1 Morgon idag - http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6546502
Roger

Keffe1
2016-10-24, 16:08
Har inte läst hela tråden så vet inte om frågan har ställts innan men gäller kravet på tillstånd även om inget spelas in, dvs om man bara har en videoström till sina goggles?

Hur som helst såg den där EU-lagen lite hoppingivande ut? Det såg ju ut att krävas t ex att det gick att identifiera ansikten etc. Första gången jag hört ngt positivt från EU isf.

McRegor
2016-10-24, 17:02
Enligt vad som skrivits så är det ingen skillnad på inspelning resp streaming.
Roger

Gissla
2016-10-24, 17:47
Jahapp dags å lära sig flyga Line of sight dårå :/

Ålänning
2016-10-24, 18:03
...vill jag spionera på sveriges rikes hemliga landskap och dela med mig av den hemliga informationen till fientliga makter går jag in på google maps eller eniro, nej vänta nu det kan dom ju göra själva.
Hemliga områden är redigerade i google maps, du ser dem inte där. Det är tex skog istället. =)

Ålänning
2016-10-24, 18:04
En lokal förmåga kom på en lösning:

"Hmm, tillstånd att flyga för att förhindra brott? Då borde man ju kunna få tillstånd att flyga hur lätt som helst. För om man flyger med en drönare utan tillstånd så är det ju ett brott. Om man då får ett tillstånd så förhindrar man ju det brottet ;)"

Gruffy
2016-10-24, 21:05
En lokal förmåga kom på en lösning:

"Hmm, tillstånd att flyga för att förhindra brott? Då borde man ju kunna få tillstånd att flyga hur lätt som helst. För om man flyger med en drönare utan tillstånd så är det ju ett brott. Om man då får ett tillstånd så förhindrar man ju det brottet ;)"

Hehe...han är smart din polare! :) Borde vi alla skicka in och söka för kanske.

Juztitzia
2016-10-24, 23:38
Jag tycker nog att det finns ett tydligt undantag i paragraf 10 för just FPV https://lagen.nu/2013:460#P10S1
Likaså borde man kunna använda den här texten om man ej spelar in utan bara kör FPV http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/kameraovervakning/maste-jag-soka-om-tillstand-for-att-fa-satta-upp-en-overvakningskamera-som-inte-kan-identifiera-personer/
Ganska svårt att bevisa att någon identifierats om det ej är inspelat....

sebma
2016-10-25, 06:36
Jag tycker nog att det finns ett tydligt undantag i paragraf 10 för just FPV https://lagen.nu/2013:460#P10S1
....
Det undantaget ser ju faktiskt bra ut på riktigt! Det är ju så tydligt och kortfattat att inte ens Datainspektionen borde kunna misstolka det.Skickat från min iPad med Tapatalk

Kenneth E
2016-10-25, 08:03
Jag tycker inte det undantaget räcker, arbetsplats eller trafik är det väl inte tal om vid FPV flygning.
Om ni inte flyger under arbetstid lågt över motorväg förstås?!


Det undantaget ser ju faktiskt bra ut på riktigt! Det är ju så tydligt och kortfattat att inte ens Datainspektionen borde kunna misstolka det.Skickat från min iPad med Tapatalk

UndCon
2016-10-25, 08:26
Alla UAS-swedens piloter flyger väl på arbetstid? (Alla uppdrag sker på arbetstid)

Hobbyverksamheten (FPV) sker på fritid

Kenneth E
2016-10-25, 09:44
Problemet är FPV på fritiden som detta inte omfattar.


Alla UAS-swedens piloter flyger väl på arbetstid? (Alla uppdrag sker på arbetstid)

Hobbyverksamheten (FPV) sker på fritid

pernstig
2016-10-25, 12:59
Jag tycker som Kenneth E inte heller att undantaget i paragraf 10 räcker för att slippa tillstånd. På vilket sätt förbättras säkerheten på en arbetsplats eller i trafiken som paragrafen talar om?

Lewenhaupt
2016-10-26, 02:08
Jag tycker som Kenneth E inte heller att undantaget i paragraf 10 räcker för att slippa tillstånd. På vilket sätt förbättras säkerheten på en arbetsplats eller i trafiken som paragrafen talar om?
Det går väl att tolka luftrummet som trafik? Flygtrafik är väl trafik om man vill tolka det som trafik?

freddan_6
2016-10-26, 07:28
Min svärfar är fågelskådare och fotar med tubkikare på 8m, dvs 8000 mm. Helt lagligt förstås trots att det är motsvarande grejer som paparazzi kör med och där handlar det om integritetskränkning som jättebusiness.

de nämner faktist att även stativ är förbjudet, så även din svärfar ligger illa till.....

The Phantom
2016-10-26, 11:04
Jag läste för ett par dagar sedan att politikerna just nu håller på att se över kameraövervaknings lagen så att den ska passa in mera till dagens modernare samhälle, just eftersom det är en så gammal lag.
Där nämnde dom också att dom skall se över hur kamera drönare ska passa in i kameraövervaknings lagen, dock säger jag inte att kamera på drönare kommer bli tillåtet med den nya reviderade kameraövervaknings lagen, men möjligheten finns ju.
Om jag minns rätt så skulle utredningen vara klar i slutet på detta år?

Så jag sätter min förhoppning till att makthavarna inser att drönare med kamera är framtiden och att det är så otroligt många yrkesbranscher och privat personer som drabbas av denna urbota korkade dom, och att lagen ändras så att det blir tillåtet.

Hur Högsta förvaltnings domstolen kom fram till att en kamera på en drönare är varaktigt uppsatt är bara en av sakerna jag inte förstår.
Och att dom anser att det är det faktum att man "KAN" använda kameran på drönaren till övervakning som är tyngdpunkten. Det borde ju självklart vara vad man i själva verket använder kameran till, inte vad man KAN använda den till. Om jag inte använder kameran till övervakning så begår jag inte kamera övervakning då det ej är mitt syfte.
Det finns många tillåtna produkter som KAN användas till förbjudna saker men ändå är tillåtna, t.ex dom mest vardagliga ting.
Om jag dessutom direkt flyger upp till 50 meters höjd eller 100 meters höjd och sedan börjar filma/ fota så kan ingen person identifieras på fotona/ videorna.

Jag undrar om det är tillåtet att ens ha en kamera på drönaren som är urkopplad? Jag mejlade Länsstyrelsen ang, detta för ca, 1 år sedan bara för att jag var nyfiken, fick till svar av en av deras jurister som har hand om kameraövervakning att det ej ens är tillåtet att ha en urkopplad icke vid tillfället fungerande kamera på drönaren.
Men hon är nog knappast opartisk, och jag har svårt att tänka mig att det ej är tillåtet, eftersom om kameran är urkopplad så KAN man inte begå kameraövervakning med kameran så länge den är urkopplad.

Kenneth E
2016-10-26, 11:30
Du åker dit för innehavet av kamera, men när det blir rättegång så har de inget att döma dig för så du blir med stor säkerhet fri, men står där då med stora advokatkostnader, frågan blir -var det värt det? Lite som att gå omkring med ett gevär i stan utan slutstycke-skulle du göra det också med motivationen att den går inte att skjuta med?

Jag läste för ett par dagar sedan att politikerna just nu håller på att se över kameraövervaknings lagen så att den ska passa in mera till dagens modernare samhälle, just eftersom det är en så gammal lag.
Där nämnde dom också att dom skall se över hur kamera drönare ska passa in i kameraövervaknings lagen, dock säger jag inte att kamera på drönare kommer bli tillåtet med den nya reviderade kameraövervaknings lagen, men möjligheten finns ju.
Om jag minns rätt så skulle utredningen vara klar i slutet på detta år?

Så jag sätter min förhoppning till att makthavarna inser att drönare med kamera är framtiden och att det är så otroligt många yrkesbranscher och privat personer som drabbas av denna urbota korkade dom, och att lagen ändras så att det blir tillåtet.

Hur Högsta förvaltnings domstolen kom fram till att en kamera på en drönare är varaktigt uppsatt är bara en av sakerna jag inte förstår.
Och att dom anser att det är det faktum att man "KAN" använda kameran på drönaren till övervakning som är tyngdpunkten. Det borde ju självklart vara vad man i själva verket använder kameran till, inte vad man KAN använda den till. Om jag inte använder kameran till övervakning så begår jag inte kamera övervakning då det ej är mitt syfte.
Det finns många tillåtna produkter som KAN användas till förbjudna saker men ändå är tillåtna, t.ex dom mest vardagliga ting.
Om jag dessutom direkt flyger upp till 50 meters höjd eller 100 meters höjd och sedan börjar filma/ fota så kan ingen person identifieras på fotona/ videorna.

Jag undrar om det är tillåtet att ens ha en kamera på drönaren som är urkopplad? Jag mejlade Länsstyrelsen ang, detta för ca, 1 år sedan bara för att jag var nyfiken, fick till svar av en av deras jurister som har hand om kameraövervakning att det ej ens är tillåtet att ha en urkopplad icke vid tillfället fungerande kamera på drönaren.
Men hon är nog knappast opartisk, och jag har svårt att tänka mig att det ej är tillåtet, eftersom om kameran är urkopplad så KAN man inte begå kameraövervakning med kameran så länge den är urkopplad.

lassebetong
2016-10-26, 16:10
Det sjuka är om det stämmer att det är undantag för utländska EU företag/fotografer.
http://360media.se/kameraovervakningslagen-galler-inte-eu-fotograferforetag-som-inte-ar-etablerade-i-sverige/

Quaddaren
2016-10-26, 18:34
Läs domen riktig, på sista raden står det att paragraf 10 inte gäller.

The Phantom
2016-10-27, 10:10
Du åker dit för innehavet av kamera, men när det blir rättegång så har de inget att döma dig för så du blir med stor säkerhet fri, men står där då med stora advokatkostnader, frågan blir -var det värt det? Lite som att gå omkring med ett gevär i stan utan slutstycke-skulle du göra det också med motivationen att den går inte att skjuta med?


Nej ditt exempel är inte alls i närheten samma sak, i ditt exempel så blir folk givetvis skrämda och känner sig hotade och det finns av den anledningen en stor anledning till varför man inte går runt med ett vapen på stan trots att det saknar slutstycke. I detta fall med den icke fungerande kameran så finns givetvis inte någon sådant element.

Och om man ändå kommer att bli frikänd i rätten så ska ärendet inte ens gå till rättegång, enligt lagen får inte en åklagare åtala för brott om hen tror att brottet kommer ge en frikännande dom, alltså att brottet inte är ett brott eller att det inte finns tillräcklig bevisning.

Samt mig veterligen om du blir frikänd så behöver du inte betala rättegångskostnader eller advokatkostnader om du godkänt den av rätten utsedde advokaten.
Om det inte är du som dragit ärendet inför rätten utan åklagaren så ska du heller inte behöva betala något, så tillvida du inte har en egen advokat som kostar skjortan och du väljer att ha honom att representera dig istället för den av rätten utsedde advokaten.

Anledningen till att jag här tog upp frågan om en icke fungerande kameras laglighet på drönare är för att det då kan bli svårare för åklagare att bevisa brott, för då skulle det inte räcka med att åklagaren bevisar att du haft en kamera monterad på drönaren utan då måste hen istället bevisa att kameran har varit i ett fungerande inspelningsbart skick vid det så kallade "brottstillfället".

Och det naturliga borde givetvis vara att kameran måste vara i vid det så kallade "brottstillfället" i ett fungerande skick eftersom om kameran inte är i ett vid tillfället fungerande skick så kan kameran heller inte övervaka någon.

Så därför tycker jag att denna fråga är högst relevant.

Michael
2016-10-29, 19:09
Det kan finnas en möjlighet att det ordnar sig, åtminstone vad avser ren FPV-flygning utan inspelning.
Enligt det juridiska ombudet för svaranden i Högsta Förvaltningsdomstolsärendet så gäller HFD-domen endast det specifika fall som det dömdes i och som avsåg fotografering från "drönaren". Om man flygr ren FPV utan att bilden lagras ska enligt ombudet Kameraövervakningslagens paragraf 10, punkt 1 kunna göra det möjligt att även fortsatt flyga FPV. Lagtexten i fråga föreskriver att:

10 § (https://lagen.nu/2013:460#P10S1) Tillstånd till kameraövervakning krävs inte


1. vid övervakning som sker med en övervakningskamera som för säkerheten i trafiken eller arbetsmiljön är uppsatt på ett fordon, en maskin eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller användaren.


Vi får väl avvakta till vi får bekräftat om detta stämmer eller ej, men om det är riktigt så är det ett litet framsteg i allt elände.

UndCon
2016-10-29, 20:17
Ang inspelning eller ej så är det väldigt stor skillnad

IngemarTh
2016-10-30, 05:38
Inte riktigt samma sak men det visar ju på hur ålderdomlig kameraövervakningslagen är då det enligt en annan lag är tillåtet att sprida inspelat material från modellflygfält utan tillstånd. Citat från Lantmäteriet https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/skydd_landskapsinformation/info-om-ny-lag-och-foreskrifter.pdf :

3 § Spridning av sammanställningar med information om följande slag av områden,byggnader och anläggningar ska, med den begränsning som anges i andra stycket, vara undantagen från tillståndsplikt
:
11. Övningsområde för obemannade luftfartyg. Här avses främst ytor som är särskilt upplåtna för denna typ av verksamhet som exempelvis modellflygfält och liknande.

UndCon
2016-10-31, 10:19
http://www.idg.se/2.1085/1.668517/dronare-lag-filma-fota-forbjudet

Enligt denna intervju hänvisas till yttrendefrihetsgrundlagen av Bla SVT.


Tittar vi närmare på den:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469

1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna
tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio,
television och vissa liknande överföringar, offentliga
uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram,
ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen
uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna
uppgifter i vilket ämne som helst

Så kan vi lugnt fortsätta flyga med vår "konstnärliga" talang dvs att skapa film och foto från luften utan begränsningar

freddan_6
2016-11-01, 07:16
Även forskning, kommuner och skogsvård drabbas. Jag tror denna lag kommer att rivas upp och att vi kanske ser slutet av datainspektionen, en institution som överlevt sig själv. Under tiden som en lag som bryter om EU-förordning gäller vet jag inte ens om man ska lyda den. Troligen behöver man inte.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6553186

freddan_6
2016-11-01, 11:35
Och missing people är också upprörda
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/missing-people-riktar-kritik-mot-dronardom

IngemarTh
2016-11-01, 17:21
Det kommer ingen ändring förrän tidigast 2018 enligt:
http://www.jp.se/article/sverige-maste-anpassa-sig-till-dagens-teknik/

Chatte
2016-11-02, 06:56
Följande är hämtat från JP.se

Att gå ut med en kamera på offentliga platser och filma okända människor går bra.

ATT LÄGGA upp dessa filmer, eller bilder, på sociala medier går också bra.
Att Google Maps har bilder på nästan alla platser i världen, inklusive folks hem, är inte heller något problem.

Däremot verkar det vara ytterst integritetskränkande när ens hjässa blir filmad i några minuter, av en kamera som befinner sig högt upp i luften.

Hur kommer det sig?

plame
2016-11-02, 08:22
http://www.idg.se/2.1085/1.668517/dronare-lag-filma-fota-forbjudet

Enligt denna intervju hänvisas till yttrendefrihetsgrundlagen av Bla SVT.


Tittar vi närmare på den:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469

1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna
tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio,
television och vissa liknande överföringar, offentliga
uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram,
ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen
uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna
uppgifter i vilket ämne som helst

Så kan vi lugnt fortsätta flyga med vår "konstnärliga" talang dvs att skapa film och foto från luften utan begränsningar

Härligt.

IngemarTh
2016-11-02, 17:33
Så här står det på Datainspektionens sida: http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/kameraovervakning/

Huvudregeln i kameraövervakningslagen är att det krävs tillstånd för att kameraövervaka en plats dit allmänheten har tillträde och det finns inte något uttryckligt undantag i lagen för kameraövervakning som sker för journalistiska ändamål, såsom det finns i personuppgiftslagen. En grundprincip är dock att grundlag går före lag. Det kan därför inte uteslutas att det finns bestämmelser i grundlagen, såsom yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen, som får till följd att tillstånd inte krävs för att använda kameraförsedda drönare i en grundlagsskyddad verksamhet.

Så ironiskt nog bara man filmar och publicerar någon slags åsikt skulle det vara ok utan tillstånd. Det är istället tystnadsplikten man ska se upp med:

Enligt kameraövervakningslagen gäller tystnadsplikt för uppgifter om enskildas personliga förhållanden som kommer från kameraövervakning. Om det inspelade materialet innehåller bilder på personer eller andra uppgifter som kan härledas till enskilda personer, t.ex. registreringsskyltar, omfattas materialet av tystnadsplikten och det är då i princip endast tillåtet att lämna ut bilder till exempelvis Polismyndigheten eller andra brottsbekämpande myndigheter. Finns det däremot inte några personer eller uppgifter om personer med på bilderna, är det inte i strid med tystnadsplikten i kameraövervakningslagen att sprida dem.

Till sist ska man se upp med skyddet av geografisk information, men modellflygfält, allmänna platser, åkrar, grustag m.m. är undantaget från granskning av lantmäteriet https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/skydd_landskapsinformation/info-om-ny-lag-och-foreskrifter.pdf

JohnNordstrand
2016-11-03, 20:31
Med andra ord: Vi får börja plocka med en lapp med texten "Drönarflyg är en rättighet!" eller något i den stilen och se till att det kommer med på DVR-videon så blir flygturerna skyddade av grundlagen. Lite larvigt men visst borde det hålla i rätten :)

Ted_B
2016-11-03, 22:15
Vilket jävla larv alltihop, jag fortsätter flyga precis som förr innan rättsläget blir helt glasklart. Som det är nu vet man inte om det är olagligt eller inte eftersom olika regler verka gälla enligt eu-lagstiftningen och svensk lag.

pernstig
2016-11-04, 08:25
Som god medborgare kan jag naturligtvis inte tänka mig att bryta mot lagen om övervakningskameror men med det sagt så gör jag ett tankeexperiment:
Jag monterar en FPV-kamera d.v.s. en "fast kamera som kan användas för personövervakning" på min 250 Race Quad och flyger den FPV på klubbens modellflygfält. Jag spelar inte in något. Vilket kan straffet tänkas bli för det osannolika fallet att jag blir förd inför domstol?

freddan_6
2016-11-04, 10:32
Om du hänvisar till grundlagen om yttrandefrihet så ska den stå över en föråldrad och feltolkad lag från 1990-talet, så filma på

Paw85
2016-11-04, 10:50
SVT kommer inte sluta använda drönare, eftersom de menar att de är skyddade av yttrandefrihetsgrundlagen samt att dommen i fråga är mot ett privat företag (Källa: http://www.kamerabild.se/nyheter/foto/svt-slutar-inte-filma-med-dr-nare )

Kan vi då som modellflygare likt SVT tolka dommen att den bara hänvisar till privata företag som använder drönare?
Att vi som använder dem för hobby inte binds av dommen?

Ålänning
2016-11-04, 21:29
Flyg! Använd grejerna!

Killenheladagen
2016-11-07, 17:11
Haha jag har fortsatt filma och lägga upp det som förut - skönt att fler gör så ; ringde polisens informationscentral (landets eller Uppsalas, osäker) och frågade om jag bröt mot lagen när jag flög fpv och om jag också spelade in samt publicerar materialet vad för lag bryter jag mot och vad är straffsatsen för det !

hursomhelst när kvinnan frågat sina kollegor ca 15-20min och kom tillbaka i telefon så hänvisade hon vidare frågan till länsstyrelsen, mao kunde de inte komma till konsensus på infocentralen! !!
jag sa glatt "OK då är det inte så olagligt då kanske"

Skickat från min SM-G800F via Tapatalk

Killenheladagen
2016-11-07, 17:13
Och skall vi vara lite ärliga? ? Även med en gopro på 1080p el en 4k-kamera så försvinner ansikten och igenkännbara drag redan vid 10-12m höjd - och det är om man är still..

Skickat från min SM-G800F via Tapatalk

Swordlake
2016-11-07, 17:30
Jag bor i villa med en skaplig tomt. Nog borde jag väl få flyga på den? Iof måste man ju ansöka för egna övervakningskameror på tomten.. men ja.

Ålänning
2016-11-07, 19:36
Det är väl folk som söker/frågar efter förbud och som inte bryr sig om regler som ställer till det för oss?

Killenheladagen
2016-11-08, 18:52
Det är väl folk som söker/frågar efter förbud och som inte bryr sig om regler som ställer till det för oss?
Känns mest som folk som köper en kapabel multirotor DJI-typ som impulsköp och går ut med dessa och röjer utan tanke på regelverk etc.

Jag tycker denna grupp inte är densamma som (oss) hobbyentusiaster, bygger våra egna maskiner och har koll på fler regler än vi behöver och lägger till sunt förnuft till det - att allt är en röra nu är ju lite skrämmande men förr eller senare kommer lagstiftarna att komma ikapp hoppas jag.
Som det är nu är de flesta osäkra på vad som gäller och inte, t ex frågade jag polisen i uppsala om d var lugnt att jag rippade några accar fpv och de kunde ej svara på detta alltså huruvida det var mot lagen eller ej.

Mitt ställningstagande att fortsätta som förr innebär inte mer risker för allmänheten bara för att en illa tolkad lag går igenom. Flyger fortfarande med lika mycket vett som innan domen, tycker Sveriges inställning till detta är på kalle anka -nivå.

Skickat från min SM-G800F via Tapatalk

Ålänning
2016-11-08, 20:56
Som det är nu är de flesta osäkra på vad som gäller och inte, t ex frågade jag polisen i uppsala om d var lugnt att jag rippade några accar fpv och de kunde ej svara på detta alltså huruvida det var mot lagen eller ej.

Skickat från min SM-G800F via Tapatalk
Det var just det jag tänkte, att om man frågar efter förbuden så lär du bli förbjuden. Nästa gång du eller nån frågar så har de tagit reda på detta och säger NEJ! Istället för att om nåt händer kunna gardera sig med att inget är tydligt eftersom vetskapen inte ens nåt myndigheterna. =) Ju mer vi tjötar med alla om förbud, desto snabbare blir det hysteri och förbuden haglar.

Killenheladagen
2016-11-08, 21:41
Det var just det jag tänkte, att om man frågar efter förbuden så lär du bli förbjuden. Nästa gång du eller nån frågar så har de tagit reda på detta och säger NEJ! Istället för att om nåt händer kunna gardera sig med att inget är tydligt eftersom vetskapen inte ens nåt myndigheterna. =) Ju mer vi tjötar med alla om förbud, desto snabbare blir det hysteri och förbuden haglar.
Det är sant, tänkte inte på det på det viset, men det känns ju inte helt 100 att stå i skuggorna så att säga, tror chansen till rimligare lagstiftning inte är långt borta om nån (vi!) Själva ev lägger fram en handlingsplan, man skulle kunna ha utbildningar och "körkort" el nåt lämplighetsintyg för olika flygtyg; t ex där fpv är en tilläggsutbildning där man förstår sig på antenner och frekvenser och kanske gå så långt att tillåta fpv bortom Los om man genomgått lämpliga prövningar?

Det skulle vara allt annat än idealiskt om detta blev en grej som alltför unga ger sig på,(nu när priser för kapabla rtf-racers börja krypa under 200US)
- om var tredje 12 årig pojke har en 4s - racequad då blir det farligt..

Mvh Gustaf

Skickat från min SM-G800F via Tapatalk

McRegor
2016-11-08, 21:58
Med tanke på att vi som inte har amatörradiocert bara får ha sändare med 25 mW uteffekt på 5,8 GHz-bandet så skall vi nog vara lite försiktiga med att både berätta vad vi använder för grejor och att tro att vi skall kunna få nån form av tillstånd att flyga LOS. De som flyger eller har flugit fullskalaflyg vet vad omständligt och dyrt det blir om Luftfartsverket blandas in i sådana här frågor så det skall vi nog hålla oss långt ifrån.
Roger

Killenheladagen
2016-11-14, 19:05
Den regeln borde verkligen skrotas!!! jag tycker att 200mw på 5ghz behövs minst på en quad som man ändå alltid flyger hyfsat nära (inom LOS iaf) det blir ju en säkerhetsfråga också man vill ej krascha pga taskig Videolänk. 25mw är bra inomhus dock, bättre än 600mw som bara studsar omkring upplever jag.. vet nån vad anledningen till 25mw -begränsning ?

Då bör man ha nya formen av osd där man kan ställa om vtxen medan man flyger teoretiskt..

Skickat från min SM-G800F via Tapatalk

Gogeli
2016-11-14, 19:40
Samt att i Juni månad (tror jag det var) ska saken tas upp igen.
Det på grund av att dessa beslut är tagna med en föråldrad lagtext.

Så man kan nog vara ganska säker på att det blir nog bra till sommaren typ..

UndCon
2016-11-14, 20:28
Post och telestyrelsen sätter regler för frekvensbanden
tex
25mW för 5.8Ghz
100mW för 2.4Ghzhttp://e-tjanster.pts.se/radio/frekvensplanen/Service.aspx

Killenheladagen
2016-11-15, 15:07
Post och telestyrelsen sätter regler för frekvensbanden
tex
25mW för 5.8Ghz
100mW för 2.4Ghzhttp://e-tjanster.pts.se/radio/frekvensplanen/Service.aspx
Kanske OT men vem ser till att dessa regler efterföljs av handeln? Man kan t e x köpa wifiboosters där "boostningen" sker via extra kraft, de lär isåfall ej vara OK att använda men de säljs likväl billigt (t o m på Lidl):

Handen på hjärtat, hur många använder sig av 25mw vtx för flygning? Som repeater eller för inomhusbruk är 25mw bra och i vissa fall bättre än en starkare vtx men ute på fältet känns det som en kraftigt ökad risk för krasch pga taskig video ; jag kör nu en dedikerad mottagare med en crosshairantenn i diversity med IBCRAZYMADMUSHROOM och så länge jag är inom crosshairantennens fält så är det hyfsat ok men att flyga bakom mig eller bakom träd som är bakom mig är d bara att glömma; jag ställde ned min vtx t 25mw för att testa om det räckte men det var knappt; min kompis åkte med och hade mina FSattitudev2or med en cloverleaf och han rapporterade att det knappt var flygbart tidvis.

Det var väl goda nyheter förhoppningsvis att de skall ändra på reglerna förhoppningen är väl från min sida att reglerna kommer åtminstone tilllåta (helst främja) hobbyn och industrin att existera utom skuggorna s a s;

En idé skulle ju kunna vara att om vi nu behöver flyga med kraftig uteffekt och kameror att vi då får göra det på dedikerade platser och att vi får hållas där - man kunde ha olycksfallsförsäkring och bilda klubb typ. ... (vänta, detta finns ju redan? Kallas flygklubb och det är märkligt att vi inte får göra vad vi vill där, man skulle kanske kunna deklarera flygklubbarna som små kontrollzoner och nån form av egen risk-mentalitet kombinerat med klubbmiljö och ökad medvetenhet om risker men framförallt hur jvla roligt man kan ha när man flyger ihop. Oavsett fpv eller Los - jag gillar båda .Mvh Gustaf

Skickat från min SM-G800F via Tapatalk

IngemarTh
2016-11-15, 17:14
Jag tror inte vi ska förvänta oss några snabba regeländringar varken för kameraövervakning eller uteffekter. Lagändringar tar tid, möjligen kan det bli undantag eller tillstånd för modellflygfält nästa sommar. Uteffekter är nog ganska låst med tanke på leverantörer av Wi-fi m.m. som har försökt få ett förbud för alla andra utrustningar. Möjligen undantag eller tillstånd på modellflygfält även för uteffekt. Frågan är vem som i så fall driver dessa frågor. SMFF driver i alla fall kamerafrågan på modellflygfält.

Visst går det flyga racing på 25 mW, det har jag själv testat. Britternas FPV Queen's Cup har regel på 25 mW:
https://m.youtube.com/watch?v=Dw6TFO4c5Fw

Ålänning
2016-11-15, 18:07
Kanske inte är så smart att en eller flera nu ligger på och frågar runt till alla för att få reda på varför det är så lågt som 25mW för att VERKLIGEN se till att något görs så det blir ännu värre för oss. Tänk efter före ni handlar. Tjata inte fram förbud ni inte gillar. Flyg som förr, det funkade hur bra som helst. Medans ni kan.

McRegor
2016-11-15, 18:29
Ja Ålänning - ungefär samma point som jag försökte få fram i mitt inlägg #161.
Roger

IngemarTh
2016-11-15, 21:25
Ja det blir kanske svårare att köpa i framtiden, myndigheterna i UK och antagligen i Sverige är inte omedvetna om detta: https://www.ofcom.org.uk/spectrum/radio-spectrum-and-the-law/licence-exempt-radio-use/licence-exempt-devices/ofw311

Killenheladagen
2016-11-16, 06:22
Jag tror inte vi ska förvänta oss några snabba regeländringar varken för kameraövervakning eller uteffekter. Lagändringar tar tid, möjligen kan det bli undantag eller tillstånd för modellflygfält nästa sommar. Uteffekter är nog ganska låst med tanke på leverantörer av Wi-fi m.m. som har försökt få ett förbud för alla andra utrustningar. Möjligen undantag eller tillstånd på modellflygfält även för uteffekt. Frågan är vem som i så fall driver dessa frågor. SMFF driver i alla fall kamerafrågan på modellflygfält.

Visst går det flyga racing på 25 mW, det har jag själv testat. Britternas FPV Queen's Cup har regel på 25 mW:
https://m.youtube.com/watch?v=Dw6TFO4c5Fw
Det är just det jag menar : i ett race använder alla sig av separat GS med riktade antenner och diversity (nu finns det ju 6-vägsdiversity så man kan hänga på precis alla typer av antenner på) och med en sådan setup täcker ju den kraften för att flyga en bana stor som en fotbollsplan - jag tror också denna 25mw-regel på race handlar mer om att ej störa ut varandra (och) hålla en låg RF-profil (??)- jag talar om när vi går ut och bara använder gogglesreciever med en antenn, jag finner inte att 25mw räcker till riktigt för de mer kapabla maskiner jag har. Min hubsanx4 har fått en 25mw-kamera-vtx-kombo på toppen och där hör den hemma. ..inomhus
Det är lite skillnad på behoven i snabba acromanövrar än i racing t ex kraschade jag häromdagen pga dålig video (tror telefonen störde ur några s video) hade jag sett bättre hade jag ej förväxlat marken med himlen vilket var som skedde -döm min förvåning när jag började falla åt fel håll.. tackade för en gångs skull för djup snö..


Jag förstår anledningen till varför man inte ska väcka den björn som sover delvis pga att i praktiken så vet ingen hur stark din VTX är... jag misstänker dock att om vi får lättare regler så kommer det bli en explosion av fpvflygande i större skala som vi sett i andra länder (alla bra 4s-quadaccar är ju t ex alltid på backorder på HK och BG, senaste accarna var jag tvungen att köpa från sverige)
Sker en sådan explosion blir sverige tvunget att buga sig tror jag - kanske naivt av mig att tro men egentligen finns det inte så mycket belägg för varför man bör förbjuda detta med FPV - inte egentligen; man kan hitta på 100 skräckscenarion i huvudet men så länge det ej sker är det bara munbajs egentligen och man kan hoppas att högsta instanser kan se genom denna illaluktande hög nästa gång.

Om alla pojkars stora ögon och extrema intresse för mina quads är nån markör för hur populärt detta kan bli så kan jag se en racequad bli årets julklapp 2018,:nu skriver jag pojkar men egentligen i regel så är alla män extremt positiva och nyfikna härute i gottsunda när jag flyger i gipen - fick t o m beröm för en video av en man som tydligen prenumererade på min kanal, det värmde och visade också intresset som finns därute. .


Skickat från min SM-G800F via Tapatalk

Ålänning
2016-11-16, 18:51
Bara de kommer fram till vettiga regler så funkar det lika bra som det gör med bilar idag.
Många har en bil. Alla kan köra för fort. Men det är straff på det. Följer man inte reglerna så kan man åka dit.
Du får inte heller köra var du vill eller hur du vill. Bilar dödar folk precis hela tiden.
Finns massor med farligt gällande bilar, men likfan är dom kvar och tillåtna.

Men nu har det hemskaste av allt dykt upp, drönare, så nu måste dom bort eftersom det inte finns seriösa flygare utan alla är ute för att flyga över Arlanda för att träffa flygen och krascha dem. Mjo...

Det är en bunt kollhuven som inte vet vad de håller på med när de skriver dessa regler. Noll koll! Gör om, gör rätt.

Hur man än gör så kommer det finnas idioter som gör det ingen av oss seriösa RC-flygare någonsin skulle göra och då är det väldigt bra att de straffas. Men jag vill inte straffas när nån mupp 10 län bort flyger över en flygplats, va i @£$#¤% har jag med det att göra? Inte fasen fick jag böter när grannen körde för fort med bilen. Borde jag påpeka att grannen fick det jobbigt med höga böter för att han var korkad och jag slapp undan som inte gjort något?!

Killenheladagen
2016-11-17, 11:55
Bara de kommer fram till vettiga regler så funkar det lika bra som det gör med bilar idag.
Många har en bil. Alla kan köra för fort. Men det är straff på det. Följer man inte reglerna så kan man åka dit.
Du får inte heller köra var du vill eller hur du vill. Bilar dödar folk precis hela tiden.
Finns massor med farligt gällande bilar, men likfan är dom kvar och tillåtna.

Men nu har det hemskaste av allt dykt upp, drönare, så nu måste dom bort eftersom det inte finns seriösa flygare utan alla är ute för att flyga över Arlanda för att träffa flygen och krascha dem. Mjo...

Det är en bunt kollhuven som inte vet vad de håller på med när de skriver dessa regler. Noll koll! Gör om, gör rätt.

Hur man än gör så kommer det finnas idioter som gör det ingen av oss seriösa RC-flygare någonsin skulle göra och då är det väldigt bra att de straffas. Men jag vill inte straffas när nån mupp 10 län bort flyger över en flygplats, va i @£$#¤% har jag med det att göra? Inte fasen fick jag böter när grannen körde för fort med bilen. Borde jag påpeka att grannen fick det jobbigt med höga böter för att han var korkad och jag slapp undan som inte gjort något?!
Mkt välskrivet och typ den poäng jag trevar efter. .+1

Skickat från min SM-G800F via Tapatalk

UndCon
2016-11-17, 12:20
Äntligen ett bättre inslag:


Drönarförbudet kan få undantag

FOTOGRAFERING. De hårda reglerna för drönarfotografering kan bli något lättare än befarat.
I de nya riktlinjer som Datainspektionen har skickat till landets länsstyrelser ges plats för undantag. Enligt riktlinjerna bör bland annat att efterforskning av försvunna personer beviljas tillstånd. Det betyder att organisationer som Missing People kan få flyga kameradrönare även i fortsättningen.

– Det kan vara skillnaden mellan liv och död, sade Missing Peoples ordförande Magnus Idebro nyligen till TT.
Datainspektionen nämner att drönartillstånd även kan ges till forskning och inspektion av bland annat skog, kraftledningar och byggnader.
Nyligen slog en dom i Högsta förvaltningsdomstolen fast att kameraförsedda drönare ska ha tillstånd från länsstyrelsen enligt kameraövervakningslagen.

källa:
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article23932249.ab

Keffe1
2016-11-17, 19:50
Det var ju ingen större tröst för oss hobbyflygare. Jag ser det mer som att man tillmötesgår proffsen men inte oss andra som utgör flertalet. På det viset tappar vi UAS Sweden som stödgrupp. Det var ju smart av dem...

IngemarTh
2016-11-17, 21:28
Det var ju ingen större tröst för oss hobbyflygare. Jag ser det mer som att man tillmötesgår proffsen men inte oss andra som utgör flertalet. På det viset tappar vi UAS Sweden som stödgrupp. Det var ju smart av dem...

Jag har länge tyckt att vi som flyger och filmar enbart för personligt bruk borde kunna hävda undantaget i EU direktiv 95/46/EC. Tyvärr är det inte prövat i domstol men en tolkning tycker jag är att så länge inte några personer utanför den personliga bekantskapskretsen kan identifieras så går det bra att filma. Det har hänt att svenska domstolar dömt emot svensk lag när den strider mot EU lagar.

Article 3
Scope
1. This Directive shall apply to the processing of personal data wholly or partly by automatic means, and to the processing otherwise than by automatic means of personal data which form part of a filing system or are intended to form part of a filing system.
2. This Directive shall not apply to the processing of personal data:
- in the course of an activity which falls outside the scope of Community law, such as those provided for by Titles V and VI of the Treaty on European Union and in any case to processing operations concerning public security, defence, State security (including the economic well-being of the State when the processing operation relates to State security matters) and the activities of the State in areas of criminal law,
- by a natural person in the course of a purely personal or household activity.

Quaddaren
2016-11-18, 06:37
http://www.skrivunder.com/stoppa_datainspektionens_tolkning_av_dronarkameror

freddan_6
2016-11-18, 11:20
Datainspektionen kanske har insett att de gick för långt
http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2016/datainspektionen-tydliggor-vad-som-galler-for-dronare/