handdator

Visa fullständig version : Diverse kommunikationsgränssnittberthrsd
2016-09-09, 09:40
Bluetooth-adapter, 433MHz-modem, multiplex-USB, TAROT-USB, Zero-USB osv BUD

59729

berthrsd
2016-09-09, 14:16
433MHz-modem samt BT-adapter sålda.