Vårens ansökningsprocess för några nya fält och några uppdateringar för befintliga fält har dragit ut på tiden men är nu klar. Det har tillkommit 3 nya fält där man ansökt om lite högre höjd än 120 meter och här har TS lanserat ett nytt krav för godkännande. Man kräver att modellflygfältet skall vara markerat i “TMA_kartan” och den administreras av ansvarig inom varje TMA-område och vi har fått oss ålagt att via denne...[Läs mer]