RCFFs styrelsearbete

Styrelsens ordförande för RCFF:
Under det gångna året har styrelsens arbete framförallt ägnats åt 2 viktiga frågor, samråd och remissinstans åt TS där vi framfört många viktiga synpunkter och haft en bra dialog med myndigheten. Vår försäkring har också tagit en del tid i anspråk där vi arbetat för att våra villkor ska bli så bra som möjligt för våra medlemmar. Villkoren har reviderats utifrån våra önskemål och fyller nu väl sin funktion. Styrelsen...[Läs mer]