På följande länkar kan Du läsa exakt vilka försäkringar RCFF har tecknat för sina medlemmar och vad de täcker. I varje enskilt PDF dokument finner du villkors koden för att kunna hämta hem villkoren.

Följande PDF gäller för perioden 2018-01-01 tom 2018-12-31

Ansvars försäkringen för 2018

Personförsäkringen för 2018