Det förväntade svaret från TS 27/5 har flyttas fram med följande motivering från TS:

"Då vi fortfarande arbetar internt med att ta beslut i frågan om operatörsregistreringen för modellflyget, så måste vi ställa in det preliminära mötet i morgon den 27 maj.
Vi
...[Läs mer]