Ordförande:
Ove Nielsen - Hjärup
Mandatperiod: 2013-2015

Ledamot:
Henrick Almqvist - Stockholm (Kassör)
Mandatperiod: 2012-2014

Daniel Gustafsson - Östersund
Mandatperiod: 2012-2014

Mats Johnsson - Lomma
Mandatperiod: 2012-2014

Kjell-Åke Skoog - Östersund
Mandatperiod: 2013-2015

Simon Hedström - Uppsala
Mandatperiod: 2013-2015

Styrelse suppleant - Uppsala
Michael Österlund
Mandatperiod: 2013-2015

Säkerhetsansvarig:
Richard Bokström - Stockholm

Revisor:
Tim Jansson - Stockholm
Mandatperiod: 2013-2014

Richard Bokström - Stockholm
Mandatperiod 2013-2014

Revisorsuppleant:
Andreas Carlsson 2013-2014
Mandatperiod 2013-2014

Torbjörn Benckert
Mandatperiod 2013-2014

Valberedning:
Johan Westlund - Stockholm
Mandatperiod: 2013-2014

Jakob Rydinger
Mandatperiod: 2013-2014

C/O Ove Nielsen
Svenska RC-flygförbundet
Norra Sövdemöllavägen 17
275 93 Sjöbo

OrgNr: 802434-3686
Bankgiro: 5362-3591