Reklam

 
 • Styrelse RCFF RSS-flöde


  Ordförande:
  Ove Nielsen - Hjärup
  Mandatperiod: 2011-2013

  Vice Ordförande:


  Ledamot:
  Stefan Carlsson - Östhammar
  Mandatperiod: 2011-2013

  Henrick Almqvist - Stockholm (Kassör)
  Mandatperiod: 2012-2014

  Daniel Gustafsson - Östersund
  Mandatperiod:

  Tommy Takacs - Stockholm
  Mandatperiod:

  Mats Johnsson - Lomma
  Mandatperiod:

  Styrelse suppleant - Uppsala
  Michael Österlund
  Mandatperiod: 2012-2013

  Säkerhetsansvarig:
  Richard Bokström

  Revisor:
  Tim Jansson - Stockholm
  Mandatperiod: 2012-2013

  Richard Bokström
  Mandatperiod 2012-2013

  Revisorsuppleant:
  Andreas Carlsson
  Mandatperiod 2012-2013

  Torbjörn Benckert
  Mandatperiod 2012-2013

  Valberedning:
  Johan Westlund - Stockholm
  Mandatperiod: 2012-2013

  Vakant post

  Svenska RC-flygförbundet
  Fäladsvägen 4
  245 62 Hjärup
  OrgNr: 802434-3686
  Bankgiro: 5362-3591