...
"och deras flygande tingestar"! PDT_Armataz_02_10

http://scalesoaring.co.uk/

Härliga gamla skalaritningar, filmer, dokumentation, tips mm.

TB