MODELLFLYG På SPORTLOVET
Arr. Ripa Modellflygklubb
Plats: Ripa modellflygfält ( strax söder om motocrossbanan)
Tid: Tisd. 20/2 kl. 10.00 - 15.00

Aktivitet: Uppvisning och information om modellflyg.

I begränsad omfattning finns möjlighet att provflyga radiostyrda modellflygplan med dubbelkommando.
Lämplig ålder från 12 år
Intresserade med egna modellflygplan är välkomna att flyga, eller för att få råd och tips.

Anmäl ditt intresse till årets skolflygverksamhet med dubbelkommando,
som börjar den 4 april, på Ripa modellflygfält.
Arrangemanget genomförs med reservation för otjänligt väder

Frågor besvaras av Mats Erlandsson Tel. 044-350202 eller 0705-350202
För mer information, se klubbens hemsida:
www.ripamfk.com