Bilder och film från premiären:

http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?p=26044#26044