För er information!

Det råder sedan några dagar totalt flygförbud på hela Lernacken vid Öresundsbrons fäste på grund av att Lernacken har fått status som naturreservat samt hyser ett stort antal häckande fåglar.

Efter häckningssäsongen kan det åter bli tillåtet att flyga hoppas vi!