Nöjer du dig med ett icke-fjädrande ställ av den typ
som de flesta ARF-Cubar har så ingår det i såväl SIG:s
1:6- som 1:5-byggsatser.

/Michael