http://www.kltv.se/

Välj "Modellflygare träffades i Kristinehamn"

Ett MYCKET sällsamt trevligt reportage!

/Håkan