Håller på och bygger en dubbeldäckare av 6mm Depron delvis enligt eget huvud men har lite kikat denna modell för att lite få idéer hur den ska bli. Vingbredden är 80cm och kroppen ca 70cm lång. Vad för bl-setup vore rekommenderat till en sådan modell? Helst nåt från UH för jag tänkte göra en beställning därifrån snarast