Eslöv Ul-Flygklubb är en snabbt växande flygklubb med Ul-piloter ,
Ul-A & B , Skärmflygare med och utan motor samt modellflygare.
Utbildning på UL-A till cert..
Hemsida www.esmeulflygklubb.se
/ Per