klarar sig med ett JRs DS589 till min Tojeiro 90

Weight: 42gm
Torque: 5.2 kg.cm @4.8V / 6.3kg.cm @ 6.0V
Speed 0.19 sec/60 degrees @4.8V / 0.15sec/60degrees @6.0V
Gears Carbonite
Ballrace 1