ållebergs modell flyg håller eskimå treff på ålleberg i morgon nyårs afton ..

från 930 till ca 1300 .. vädergudarna spår ca -10 å strålande sol ..

undertecknad skall dit om jobbet är snällt imorgon ,, jobbar förmiddag --


elektrifierad blå fenix blire då man inte har nå skidopr !

ladda accarna å termosen så ses vi på ålleberg .. grillning å flyg i vinter skrud inget inomhus med fegis plan