Jag bor nära Umeå och söker FPVare inom en radie av 15 mil.