Nordvästan ligger på med 7-8 m/s, så nu kör jag till Barsebäck och hangar ett par timmar!