Är det någon som vet hur bra det fungerar att köra
en 16x10 mejzlik på en elmotor?

Eller om det är någon som vet om det finns en 16x10 kolfiber propp för el.