Frsky telemetri hack

fråga om det är något ni undrar eller om ni tycker det fattas något!