Jag söker en duktig modellbyggare som kan göra en bra översättning
av en bygginstruction. Den är skriven på engelska och jag vill gärna
att någon gör en svensk översättning.
Jag vill ha denna översättning på papper.
Jag betalar 500 SEK för uppdraget.
Ingemar Nabbing nabbing.ingemar@brevet.nu
tel 0515 - 148 43