Raw video från första flygningen
http://www.youtube.com/watch?v=liFcmUNZLIw