Går det att få Telemetridata från FrSky-systemet till diplayen i Turnigy 9X radion? kan man få Variometer´n att ljuda eller larma för viss höjd? Finns det någon framåt person som redan gjort något liknande ?