Green models Tiger Moth: 41 flygningar utan problem. Skarp sväng i låg fart i turbulent område fick planet att dimpa ned innan det nådde banan. Inga synliga skador då det damp ned i högt gräs. GWS texan 3 flygningar innan planet av oklar orsak flög.
med fullgas rätt in i ett träd. Övriga plan är ännu oskadda efter ca 40 flygningar var.