Jag har en x-aircraft 650 som jag byggt om. Har tagit bort original FC, ESC, GPS & kompass. Har monterat Naza Lite med GPS och nya separata ESC:ar. Kalibrerat ESC:arna var för sig innan ihopkoppling med Naza. När jag skall starta så kommer 2 motorer igång som dom skall men 2 behöver nästan 50% trottel innan dom startar. När dom väl kommer igång så vibrerar dessa motorer väldigt mycket. Har lyft upp quadden och den flyger stabilt med skakar enormt. Har gjort en snabb test i GPS läge och den håller position bra, men vågade inte testa för länge p.g.a. vibrationerna. Med originalelektroniken startade dom samtidigt och gick väldigt mjuk. Vad kan det vara för fel ?